Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(22.5) Půjčeno:90x 
BK
4., aktualizované vyd.
Praha : Portál, 2002
392 s. : il.

objednat
ISBN 80-7178-657-8 (váz.)
Obsahuje fotografie, tabulky, předmluvu, jmenný a věcný rejstřík, údaje o autorovi a jeho fotografii
Bibliografie: s. 357-383
Psychoterapie - učebnice
000124908
Předmluva 9 // ČÁST I. // Základní pojmy 11 // 1. Pojem psychoterapie 12 // 1.1 Psychoterapie jako obor 12 // 1.2 Psychoterapie jako činnost 13 // 2. Druhy psychoterapie 15 // 3. Cíle psychoterapie 17 // ČÁST II. // Současné směry v psychoterapii 19 // 1. Hlubinná psychoterapie 20 // 1.1 Psychoanalýza 20 // 1.2 Adlerovská psychoterapie 33 // 1.3 Jungovská psychoterapie 36 // 2. Dynamická a interpersonální psychoterapie 41 // 2.1 Pojetí Karen Horneyové 42 // 2.2 Pojetí H. Sullivana 44 // 2.3 Pojetí F. Alexandra 46 // 2.4 Pojetí V. N. Mjasiščeva 48 // 2.5 Pojetí G. Hermana a M. Weissmanové 52 // 3. Rogersovská psychoterapie 54 // 4. Behaviorální psychoterapie 59 // 5. Kognitivní psychoterapie 68 // 5.1 Racionálně-emoční terapie 68 // 5.2 Kognitivní terapie 72 // 5.3 Kognitivně-behaviorální terapie 75 // 6. Komunikační psychoterapie 80 // 7. Gestalt terapie 86 // 8. Existenciálni a humanistická psychoterapie 90 // 8.1 Daseinsanalýza 90 // 8.2 Logoterapie 93 // 8.3 Humanistická psychoterapie 96 // 59. Jiné přístupy 100 // 9.1 Transpersonální psychoterapie 100 // 9.2 Procesorientovaná psychoterapie 103 // 9.3 Satiterapie 104 // 9.4 Bioenergetika, terapie realitou a pozitivní psychoterapie 106 // 10.Eklektická a integrativní pojetí 109 // 10.1 Společné faktory v různých směrech 110 // 10.2 Alternativní cesty k uzdravení 111 // 10.3 Specifické faktory působící diferencovaně 112 // 10.4 Současné modely 113 // 10.5 Integrovaná psychoterapie manželů Knoblochových 114 // 10.6 Multimodální terapie Lazarusova 116 // 10.7 Další modely 117 // 10.8 Závěrečné poznámky 121 // ČÁST III. // Metody psychoterapie 123 // 1. Racionální psychoterapie 124 // 1.1 Výklad onemocnění 126 // 1.2 Výklad duševní hygieny 127 // 1.3 Výklad postupu k odstranění některých symptomů 129 //
2. Sugestivní a hypnotická psychoterapie 133 // 1. Technika hypnotizace 135 // 1.1 Navození hypnózy 135 // 1.2 Opakované navozování hypnózy 141 // 1.3 Hloubka hypnózy a hypnabilita 142 // 1.4 Typy hypnózy 145 // 1.5 Ukončení hypnózy 146 // 1.6 Kolektivní hypnóza 148 // 2. Hypnotické jevy 149 // 2.1 Motorika 149 // 2.2 Vnímání 150 // 2.3 Vegetativní reakce 152 // 2.4 Myšlení, paměť a emoce 152 // 2.5 Prožívání situací a věková regrese 152 // 2.6 Posthypnotická sugesce a posthypnotická amnézie 154 // 3. Postup při hypnoterapii 155 // 3.1 Náhlé dramatické odstranění příznaků 155 // 3.2 Postupné odstraňování příznaků v sérii sezení 156 // 4. Ericksonovská psychoterapie 157 // 4.1 Prolínání hypnózy a nehypnotické psychoterapie 159 // 64.2 Individualizace a pozitivní orientace 160 // 4.3 Podvědomí 161 // 4.4 Nepřímé sugesce a neobvyklé příkazy 161 // 5. Neurolingvistické programování 163 // 3. Empatická a abreaktivní psychoterapie 165 // 3.1 Empatické rozhovory 165 // 3.2 Princip abreakce 167 // 3.3 Hypnotická abreakce 169 // 3.4 Využití psychofarmak 171 // 4. Relaxační a imaginační psychoterapie 173 // 4.1 Autogenní trénink 173 // 4.2 Řízená imaginace 181 // 5. Nácviková psychoterapie 186 // 5.1 Pozitivní nácvik 186 // 5.2 Nácvik asertivity 189 // 5.3 Averzivní terapie 193 // 5.4 Systematická desenzibilizace a expozice 194 // 5.5 Nápodoba a další techniky 198 // 6. Psychoanalytická psychoterapie 202 // 6.1 Technika volných asociací 202 // 6.2 Interpretace a analýza odporu 203 // 6.3 Přenos a přenosová neuróza 203 // 6.4 Ukázka aplikace 205 // 6.5 Krátká psychoterapie s psychoanalytičkou orientací 207 // 7. Interpersonální psychoterapie 210 // 7.1 Náhled 211 // 7.2 Korektivní emoční zkušenost 215 // 7.3 Využití skupinové dynamiky 216 //
7.4 Psychodrama 217 // 7.5 Psychogymnastika 222 // 7.6 Využití terapeutické komunity 224 // ČÁST IV. // Skupinová psychoterapie 227 // 1. Morenův směr 229 // 2. Analytický směr 233 // 3. Transakční analýza 237 // 4. Skupiny setkání 245 // 5. Topologický směr 251 // 6. Eklektický směr 254 // 7. Skupinová psychoterapie psychóz 256 // 78. Terapeutická komunita 259 // ČÁST V. // Rodinná a systemická terapie 261 // 1. Rodinná terapie 262 // 2. Systemická terapie 266 // ČÁST VI. // Psychoterapie v českých zemích a na Slovensku 271 // 1. Odraz světových směrů 275 // 2. Přehled pracovišť a osobností 280 // 2.1 Čechy 280 // 2.2 Morava a Slezsko 288 // 2.3 Slovensko 290 // 2.4 Psychoterapie mimo zdravotnictví 292 // 3. Výcvik v psychoterapii 295 // ČÁST VIL // Syntetický a diferencovaný přístup 299 // 1. Diferenciace podle symptomatiky a etiopatogeneze 300 // 2. Diferenciace podle osobnosti pacienta 301 // 3. Diferenciace podle osobnosti terapeuta 302 // 4. Terapeutický systém 303 // ČÁST VIII. // Výzkum psychoterapie 315 // 1. Metodologické otázky 316 // 1.1 Proměnné v psychoterapii 317 // 1.2 Faktoriální projekty 324 // 1.3 Metody měření dat 329 // 2. Výzkum výsledků 333 // 2.1 Spor o účinnost psychoterapie 333 // 2.2 Výzkumy s kontrolní skupinou 335 // 3. Výzkum procesu a modelový výzkum 348 // 3.1 Výzkum procesu a obsahová analýza 348 // 3.2 Modelový výzkum 351 // Závěr 355 // Literatura 357 // Jmenný rejstřík 384 // Věcný rejstřík 387

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC