Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(28.3) Půjčeno:85x 
BK
5., přeprac. vyd.
Praha : Portál, 2006
383 s. : il.

objednat
ISBN 80-7367-122-0 (váz.)
Obsahuje fotografie, portréty, rejstříky
Bibliografie na s. 349-373
Psychoterapie - učebnice
000124909
Obsah // Předmluva... 9 // Předmluva k pátému vydání...10 // CAST I // Základní pojmy...11 // 1 Pojem psychoterapie...12 // 1.1 Psychoterapie jako obor...12 // 1.2 Psychoterapie jako činnost...13 // 2 Druhy psychoterapie...15 // 3 Cíle psychoterapie...17 // ČÁST II // Současné směry v psychoterapii...19 // 1 Hlubinná psychoterapie...20 // 1.1 Psychoanalýza...20 // 1.2 Adlerovská psychoterapie...32 // 1.3 Jungovská psychoterapie...36 // 2 Dynamická a interpersonální psychoterapie...40 // 2.1 Pojetí Karen Horneyové...41 // 2.2 Pojetí H. Sullivana...43 // 2.3 Pojetí F. Alexandera...45 // 2.4 Pojetí V. N. Mjasiščeva...47 // 2.5 Pojetí G. Klermana a M. Weissmanové...50 // 3 Rogersovská psychoterapie...53 // 4 Behaviorální psychoterapie...57 // 5 Kognitivní psychoterapie...66 // 5.1 Racionálně-emoční terapie...66 // 5.2 Kognitivní terapie...70 // 5.3 Kognitivné-behaviorální terapie...72 // 6 Komunikační psychoterapie...77 // 7 Gestalt terapie...82 // 8 Existenciálni a humanistická psychoterapie... 86 // 8.1 Daseinsanalýza... 86 // 8.2 Logoterapie... 89 // 8.3 Humanistická psychoterapie... 92 // 9 Jiné přístupy... 97 // 9.1 Transpersonální psychoterapie... 97 // 9.2 Procesorientovaná psychoterapie...100 // 9.3 Satiterapie...101 // 9.4 Bioenergetika, terapie realitou a pozitivní psychoterapie...103 // 10 Eklektická a integrativní pojetí...107 // 10.1 Společné faktory v různých směrech...108 // 10.2 Alternativní cesty k
uzdravení...109 // 10.3 Specifické faktory působící diferencovaně...110 // 10.4 Současné modely...111 // 10.5 Integrovaná psychoterapie manželů Knoblochových...112 // 10.6 Multimodální terapie Lazarusova...114 // 10.7 Další modely...116 // 10.8 Závěrečné poznámky...120 // CAST III // Metody psychoterapie...123 // 1 Racionální psychoterapie...124 // 1.1 Výklad onemocnění...126 // 1.2 Výklad duševní hygieny...127 // 1.3 Výklad postupu k odstranění některých symptomů...129 // 2 Sugestivní a hypnotická psychoterapie...132 // 2.1 Technika hypnotizace...134 // 2.2 Hypnotické jevy...146 // 2.3 Postup při hypnoterapii...152 // 2.4 Ericksonovská psychoterapie...154 // 2.5 Neurolingvistické programování...159 // 3 Empatická a abreaktivní psychoterapie...162 // 3.1 Empatické rozhovory...162 // 3.2 Princip abreakce...164 // 3.3 Hypnotická abreakce...166 // 3.4 Využití psychofarmak...167 // 4 Relaxační a imaginační psychoterapie...169 // 4.1 Autogenní trénink...169 // 4.2 Řízená imaginace...176 // 5 Nácviková psychoterapie...180 // 5.1 Pozitivní nácvik...180 // 5.2 Nácvik asertivity...183 // 5.3 Averzivní terapie...186 // 5.4 Systematická desenzibilizace a expozice...187 // 5.5 Nápodoba a další techniky...191 // 6 Psychoanalytická psychoterapie...195 // 6.1 Technika volných asociací...195 // 6.2 Interpretace a analýza odporu...196 // 6.3 Přenos a přenosová neuróza...196 // 6.4 Ukázka aplikace...198 // 6.5 Krátká
psychoterapie s psychoanalytičkou orientací...199 // 7 Interpersonální psychoterapie...202 // 7.1 Náhled...203 // 7.2 Korektivní emoční zkušenost...206 // 7.3 Využití skupinové dynamiky...208 // 7.4 Psychodrama...209 // 7.5 Psychogymnastika...213 // 7.6 Využití terapeutické komunity...215 // CAST IV // Skupinová psychoterapie...219 // 1 Morenůvsměr...221 // 2 Analytický směr...225 // 3 Transakční analýza...229 // 4 Skupiny setkání...237 // 1. Odhození masky...238 // 2. Naslouchání druhým...238 // 3. Emoční podpora...238 // 4. Konfrontace...239 // 5. Další koncepce a techniky...240 // 5 Topologický směr...243 // 6 Eklektický směr...246 // 7 Skupinová psychoterapie psychóz...248 // 8 Terapeutická komunita...251 // CAST V // Rodinná a systemická terapie...253 // 1 Rodinná terapie...254 // 2 Systemická terapie...258 // CAst ví // Psychoterapie v Česku a na Slovensku...265 // 1 Odraz světových směrů...269 // 2 Přehled pracovišť a osobností...274 // 2.1 Čechy...274 // 2.2 Morava a Slezsko...281 // 2.3 Slovensko...284 // 2.4 Psychoterapie mimo zdravotnictví...286 // 3 Výcvik v psychoterapii...288 // ČÁST VII // Syntetický a diferencovaný přístup...293 // 1 Diferenciace podle symptomatiky a etiopatogeneze...294 // 2 Diferenciace podle osobnosti pacienta...296 // 3 Diferenciace podle osobnosti terapeuta...297 // 4 Terapeutický systém...298 // ČÁST VIII // Výzkum psychoterapie...309 // 1 Metodologické otázky...310
1.1 Proměnné v psychoterapii...311 // 1.2 Faktoriální projekty...317 // 1.3 Metody měření dat...322 // 2 Výzkum výsledků...326 // 2.1 Spor o účinnost psychoterapie...326 // 2.2 Výzkumy s kontrolní skupinou...328 // 2.3 Výzkum kvantitativní a kvalitativní...339 // 3 Výzkum procesu a modelový výzkum...342 // 3.1 Výzkum procesu a obsahová analýza...342 // 3.2 Modelový výzkum...345 // Závěr...348 // Literatura...349 // Jmenný rejstřík...374 // Věcný rejstřík...379

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC