Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(32) Půjčeno:96x 
BK
5., přeprac. vyd.
Praha : Portál, 2006
383 s. : il.

objednat
ISBN 80-7367-122-0 (váz.)
Obsahuje fotografie, portréty, rejstříky
Bibliografie na s. 349-373
Psychoterapie - učebnice
000124909
Předmluva 9 // Předmluva k pátému vydání 10 // ČÁST I // Základní pojmy 11 // 1 Pojem psychoterapie 12 // 1.1 Psychoterapie jako obor 12 // 1.2 Psychoterapie jako činnost 13 // 2 Druhy psychoterapie 15 // 3 Cíle psychoterapie 17 // ČÁST II // Současné směry v psychoterapii 19 // 1 Hlubinná psychoterapie 20 // 1.1 Psychoanalýza 20 // 1.2 Adlerovská psychoterapie 32 // 1.3 Jungovská psychoterapie 36 // 2 Dynamická a interpersonální psychoterapie 40 // 2.1 Pojetí Karen Horneyové 41 // 2.2 Pojetí H. Sullivana 43 // 2.3 Pojetí F. Alexandera 45 // 2.4 Pojetí V. N. Mjasiščeva 47 // 2.5 Pojetí G. Klermana a M. Weissmanové 50 // 3 Rogersovská psychoterapie 53 // 4 Behaviorální psychoterapie 57 // 5 Kognitivní psychoterapie 66 // 5.1 Racionálně-emoční terapie 66 // 5.2 Kognitivní terapie 70 // 5.3 Kognitivné-behaviorální terapie 72 // 6 Komunikační psychoterapie 77 // 7 Gestalt terapie 82 // 8 Existenciálni a humanistická psychoterapie 86 // 8.1 Daseinsanalýza 86 // 8.2 Logoterapie 89 // 8.3 Humanistická psychoterapie 92 // 9 Jiné přístupy 97 // 9.1 Transpersonální psychoterapie 97 // 9.2 Procesorientovaná psychoterapie 100 // 9.3 Satiterapie 101 // 9.4 Bioenergetika, terapie realitou a pozitivní psychoterapie 103 // 10 Eklektická a integrativní pojetí 107 // 10.1 Společné faktory v různých směrech 108 // 10.2 Alternativní cesty k uzdravení 109 // 10.3 Specifické faktory působící diferencovaně 110 // 10.4 Současné modely 111 // 10.5 Integrovaná psychoterapie manželů Knoblochových 112 // 10.6 Multimodální terapie Lazarusova 114 // 10.7 Další modely 116 // 10.8 Závěrečné poznámky 120 // ČÁST III // Metody psychoterapie 123 // 1 Racionální psychoterapie 124 // 1.1 Výklad onemocnění 126 // 1.2 Výklad duševní hygieny 127 // 1.3 Výklad postupu k odstranění některých symptomů 129 //
2 Sugestivní a hypnotická psychoterapie 132 // 2.1 Technika hypnotizace 134 // 2.2 Hypnotické jevy 146 // 2.3 Postup při hypnoterapii 152 // 2.4 Ericksonovská psychoterapie 154 // 2.5 Neurolingvistické programování 159 // 3 Empatická a abreaktivní psychoterapie 162 // 3.1 Empatické rozhovory 162 // 3.2 Princip abreakce 164 // 3.3 Hypnotická abreakce 166 // 3.4 Využití psychofarmak 167 // 4 Relaxační a imaginační psychoterapie 169 // 4.1 Autogenní trénink 169 // 4.2 Řízená imaginace 176 // 5 Nácviková psychoterapie 180 // 5.1 Pozitivní nácvik 180 // 5.2 Nácvik asertivity 183 // 5.3 Averzivní terapie 186 // 5.4 Systematická desenzibilizace a expozice 187 // 5.5 Nápodoba a další techniky 191 // 6 Psychoanalytická psychoterapie 195 // 6.1 Technika volných asociací 195 // 6.2 Interpretace a analýza odporu 196 // 6.3 Přenos a přenosová neuróza 196 // 6.4 Ukázka aplikace 198 // 6.5 Krátká psychoterapie s psychoanalytickou orientací 199 // 7 Interpersonální psychoterapie 202 // 7.1 Náhled 203 // 7.2 Korektivní emoční zkušenost 206 // 7.3 Využití skupinové dynamiky 208 // 7.4 Psychodrama 209 // 7.5 Psychogymnastika 213 // 7.6 Využití terapeutické komunity 215 // ČÁST IV // Skupinová psychoterapie 219 // 1 Morenůvsměr 221 // 2 Analytický směr 225 // 3 Transakční analýza 229 // 4 Skupiny setkání 237 // 1. Odhození masky 238 // 2. Naslouchání druhým 238 // 3. Emoční podpora 238 // 4. Konfrontace 239 // 5. Další koncepce a techniky 240 // 5 Topologický směr 243 // 6 Eklektický směr 246 // 7 Skupinová psychoterapie psychóz 248 // 8 Terapeutická komunita 251 // ČÁST V // Rodinná a systemická terapie 253 // 1 Rodinná terapie 254 // 2 Systemická terapie 258 // ČÁST VI // Psychoterapie v Česku a na Slovensku 265 // 1 Odraz světových směrů 269 // 2 Přehled pracovišť a osobností 274 //
2.1 Čechy 274 // 2.2 Morava a Slezsko 281 // 2.3 Slovensko 284 // 2.4 Psychoterapie mimo zdravotnictví 286 // 3 Výcvik v psychoterapii 288 // ČÁST VII // Syntetický a diferencovaný přístup 293 // 1 Diferenciace podle symptomatiky a etiopatogeneze 294 // 2 Diferenciace podle osobnosti pacienta 296 // 3 Diferenciace podle osobnosti terapeuta 297 // 4 Terapeutický systém 298 // ČÁST VIII // Výzkum psychoterapie 309 // 1 Metodologické otázky 310 // 1.1 Proměnné v psychoterapii 311 // 1.2 Faktoriální projekty 317 // 1.3 Metody měření dat 322 // 2 Výzkum výsledků 326 // 2.1 Spor o účinnost psychoterapie 326 // 2.2 Výzkumy s kontrolní skupinou 328 // 2.3 Výzkum kvantitativní a kvalitativní 339 // 3 Výzkum procesu a modelový výzkum 342 // 3.1 Výzkum procesu a obsahová analýza 342 // 3.2 Modelový výzkum 345 // Závěr 348 // Literatura 349 // Jmenný rejstřík 374 // Věcný rejstřík 379

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC