Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.3) Půjčeno:38x 
BK
Vyd. 1.
České Budějovice : Veduta, 2008
278 s. : il., faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86829-38-8 (váz.)
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Část. německý a latinský text, německé resumé
000124916
1. PALEOGRAFIE POJETÍ A VZTAH K BLÍZKÝM DISCIPLÍNÁM -- 1.1. Co je paleografie? -- 1. 2. Paleografie a diplomatika -- 1. 3. Paleografie a kodikologie -- 1. 4. Paleografie a epigrafika -- 1. 5. Paleografie a papyrologie -- 1. 6. Paleografie, grafologie, písmoznalectví -- 2. PŘEHLED VÝVOJE OBORU -- 2.1. Obecný přehled vývoje -- 2.1.1. Počátky, vývoj do začátku 19. století 2.1. 2. Nové impulzy v 19. století 2.1. 3. 20. století -- 2.1. 4. Střední a východní Evropa mimo německých oblastí, Čech a Slovenska -- 2.2. Přehled vývoje paleografických studií v českých zemích -- 3. ROZBOR PÍSMA TERMINOLOGIE A KRITÉRIA -- 3.1. Prvky struktury jednotlivých písmen 3. 2. Obecná charakteristika písma -- 3.3. Základní termíny pro morfologický popis písma -- 4. IDENTIFIKACE A ROZLIŠOVÁNÍ PÍSAŘSKÝCH RUKOU -- 5. ZPŮSOB PSANÍ, DRŽENÍ PERA -- 6. ZPŮSOBY ČTENÍ, JEJICH VAZBA NA JAZYK -- A SOUVISLOST S GRAFICKÝM USPOŘÁDÁNÍM TEXTU ---
7. VÝUKA PSANÍ, TRAKTÁTY O PSANÍ, PÍSAŘSKÉ VZORNÍKY -- 8. PSACÍ LÁTKA A PSACÍ NÁČINÍ -- 8.1. Papyrus 8. 2. Pergamen 8. 3. Papír -- 8. 4. Voskové tabulky (destičky) 8. 5. Psací náčiní 8. 6. Inkoust -- 9. VNĚJŠÍ FORMA RUKOPISU -- 10. VÝVOJ LATINSKÉHO PÍSMA VE STAROVĚKU A STŘEDOVĚKU -- 10. 1. Latinské písmo ve starověku 10. 2. Takzvaná národní písma -- 10. 2.1. Merovejské písmo -- 10. 2. 2. Vizigótské písmo -- 10. 2. 3. Tzv. langobardské písmo -- 10. 2. 4. Kuriála -- 10. 2. 5. „Germánské" oblasti -- 10. 2. 6. Ostrovní písma 10. 3. Karolina -- 10. 4. Diplomatická minuskula -- 10. 5. Písmo v Čechách v raném a vrcholném středověku 10. 5. 1. Velká Morava a počátky písma v Čechách 10. 5. 2. Přehled vývoje v 11-13. století -- 10. 6. Období gotických písem -- 10. 6.1. Přechod od karoliny ke gotice -- 10. 6. 2. Počátky gotických písem -- 10. 6. 3. Klasifikace a názvosloví gotických písem ---
10. 6. 4. Specifická písma některých oblastí Evropy -- 10. 7. Vývoj v Čechách v období gotiky -- 10. 7.1. Klasifikace a názvosloví gotických písem v Čechách -- 10. 7. 2. Přechod ke gotickým písmům v Čechách -- 10. 7. 3. Písmo dokumentů ve 13. století -- 10. 7. 4. Rukopisy 14. století -- 10. 7. 5. Vývoj knižního písma v 15. století -- 10. 7. 6. Listinná písma 14. a 15. století -- 10. 7. 7. Písmo českých prvotisků z paleografického hlediska 10. 8. Humanistické písmo 10. 9. Humanistické písmo v Čechách -- 11. ČÍSLICE -- 12. LIGATURY -- 13. BRACHYGRAFIE -- 14. INTERPUNKCE, DIAKRITIKA A DALŠÍ GRAFICKÉ ZNAČKY V TEXTU -- 14.1. Interpunkce -- 14. 2. Diakritická znaménka -- 14. 3. Editorské značky -- 15. KRYPTOGRAFIE -- 16. DŮLEŽITÉ TYPY STŘEDOVĚKÝCH KNIH
(OCoLC)316675847
cnb001827733

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC