Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : SNTL ; Bratislava : Alfa, 1988
565 s., [16] s. barev. obr. příl. il. ; 24 cm

objednat
Obsahuje bibliografii na s. 528 a rejstříky
Celostátní vysokoškolská učebnice pro hornicko-geologické fakulty vysokých škol technických
Geologie historická - učebnice vysokošk.
Paleontologie - učebnice vysokošk.
000124919
Předmluva // I // HISTORICKÁ GEOLOGIE (O. Kumpera) // II // 1. Úvod 13 // 2 Základy stratigrafie // 2.1 Relativní stáří geologických těles 14 // 2.1.1 Litostratigrafická metoda a zákon superpozice 14 // 2.1.2 Biostratigrafická metoda a zákon stejných zkamenělin 18 // 2.2 Geochronologie (určování skutečného stáří hornin) 23 // 2.2.1 Jaderná geochronologie // 2.2.2 Magnetostratigrafie 26 // 2.3 Stratigrafická korelace 27 // 2.4 Stratigrafické stupnice a jednotky 28 // 2.4.1 Chronostratigrafická stupnice a její jednotky 29 // 2.4.2 Oblastní litostratigrafická stupnice a jednotky 31 // 2.4.3 Biostratigrafické jednotky 32 // 3. Úvod do paleogeografie // 3.1 Facie a sedimentační prostředí // 3.2 Znaky určující sedimentační prostředí ve vrstevních sledech // Znaky určující mořské prostředí // Znaky určující kontinentální prostředí // Znaky určující přechodní prostředí // Paleoklimatologické problémy v paleogeografii // Paleogeografické mapy // 4 Úvod do geotektoniky // 4.1 Základní geotektonické klasifikace Kontinenty a jejich geotektonické jednotky // Geotektonické jednotky oceánů // Geotektonické jednotky transitalo // 4.2 Geotektonické hypotézy // 5 Vznik Země a jeji nejranější historie 60 // 6 Prekambrium 62 // 6.1 Zvláštnosti zkoumání stratigrafie prekambria 62 // 6.2 Členění prekambria 62 // 6.3 Život v prekambriu - 64 // 6.3.1 Vznik života 65 // 6.3.2 Nejstarší archaické zkamenělé organismy 65 // 6.3.3 Svědectví vývoje života v proterozoiku 65 // 6.3.4 Biostratigrafické členění svrchního proterozoika 68 // 6.4 Hlavní rysy geologického vývoje v prekambriu 68 // 6.4.1 Endogenní procesy a jejich vývoj 68 // 6.4.2 Hlavní změny ve vývoji sedimentace 70 // 6.4.3 Stadia geotektonického vývoje kontinentů 73 // 6.4.4 Prekambrické tektogenetické procesy 74 //
6.4.5 Prekambrický vývoj atmosféry a hydrosféry 74 // 6.4.6 Prekambrická zalednění 76 // 6.5 Přehled geologie prekambria 77 // 6.5.1 Baltský štít 77 // 6.5.2 Ukrajinský Štít 80 // 6.5.3 Východoevropská tabule 81 // 6.5.4 Erijský štít 82 // 6.6 Prekambrium v oblastech mladší konsolidace 82 // 6.6.1 Prekambrium v evropských kaledonidách 83 // 6.6.2 Prekambrium v evropských variscidách 84 // 6.6.3 Prekambrium v Českém masívu 86 // 6.6.4 Prekambrium v evropských alpidách 99 // 6.6.5 Nerostné suroviny v prekambriu 99 // 7. Paleozoikum 101 // 7.1 Kambrium 102 // 7.1.1 Paleogeografie kambria 102 // 7.1.2 Hlavní geologické události v kambriu 103 // 7.1.3 Život v kambriu 104 // 7.1.4 Klima v kambriu 107 // 7.1.5 Přehled geologie kambria v Evropě 107 // 7.1.6 Nerostné suroviny v kambriu 118 // 7.2 Ordovik 119 // 7.2.1 Paleogeografie ordoviku 120 // 7.2.2 Významné události v ordoviku 120 // 7.2.3 Klima v ordoviku 120 // 7.2.4 Život v ordoviku a vůdčí zkameněliny 121 // 7.2.5 Přehled ordoviku v Evropě 123 // 7.2.6 Nerostné suroviny v ordoviku I33 // 7.3 Silur 133 // 7.3.1 Paleogeografie siluru I34 // 7.3.2 Významné geologické události v siluru 135 // 7.3.3 Klima v siluru 137 // 7.3.4 Život v siluru 138 // 7.3.5 Silur v Evropě 138 // 7.3.6 Nerostné suroviny v siluru 146 // 7.4 Devon 147 // 7.4.1 Paleogeografie devonu I47 // 7.4.2 Důležité geologické události v devonu 151 // 7.4.3 Klima v devonu 152 // 7.4.4 Život v devonu 152 // 7.4.5 Devon v Evropě 155 // 7.4.6 Nerostné suroviny v devonu 170 // 7.5 Karbon 171 // 7.5.1 Paleogeografie karbonu 171 // 7.5.2 Vývoj evropského variského horstva a paleogeografické změny 174 // 7.5.3 Vývoj kratonů v karbonu 176 // 7.5.4 Významné geologické události v karbonu 177 // 7.5.5 Klima v karbonu 177 // 7.5.6 Život v karbonu 177 // 7.5.7 Karbon v Evropě //
7.5.8 Nerostné suroviny v karbonu 203 // 7.6 Perm 204 // 7.6.1 Přehled paleogeografie 205 // 7.6.2 Významné geologické události v permu 209 // 7.6.3 Klima v permu 210 // 7.6.4 Život v permu 212 // 7.6.5 Perm v Evropě 212 // 7.6.6 Nerostné suroviny v permu 219 // 8 Mezozoikum 221 // 8.1 Trias 221 // 8.1.1 Paleogeografie triasu 221 // 8.1.2 Důležité geologické události v triasu 228 // 8.1.3 Klima v triasu 228 // 8.1.4 Život v triasu 228 // 8.1.5 Přehled triasu v Evropě 230 // 8.1.6 Nerostné suroviny v triasu 245 // 8.2 Jura 246 // 8.2.1 Přehled paleogeografie jury a významné události 246 // 8.2.2 Klima v juře 253 // 8.2.3 Život v juře 253 // 8.2.4 Přehled jury v Evropě 255 // 8.2.5 Nerostné suroviny v juře 263 // 8.3 Křída 263 // 8.3.1 Paleogeografie a významné události v křídě 266 // 8.3.2 Klima v křídě 268 // 8.3.3 Život v křídě 268 // 8.3.4 Přehled křídy v Evropě 274 // 8.3.5 Nerostné suroviny v křídě 293 // 9 Kenozoikum 294 // 9.1 Paleogén 294 // 9.1.1 Přehled paleogeografie paleogénu a významné události 295 // 9.1.2 Klima v paleogénu 298 // 9.1.3 Život v paleogénu 299 // 9.1.4 Přehled paleogénu v Evropě 299 // 9.1.5 Nerostné suroviny v paleogénu 312 // 9.2 Neogén 312 // 9.2.1 Přehled paleogeografie a významné události v neogénu 312 // 9.2.2 Klima v neogénu 318 // 9.2.3 Život v neogénu 318 // 9.2.4 Neogén v Evropě 321 // 9.2.5 Nerostné suroviny a národohospodářský význam neogénu 336 // 9.3 Kvartér 337 // 9.3.1 Zvláštnosti kvartérní periody 337 // 9.3.2 Členění kvartéru 338 // 9.3.3 Paleogeografie, klima a významné události 341 // 9.3.4 Život v kvartéru 343 // 9.3.5 Kvartér v Evropě.a v ČSSR 343 // Literatura k části Historická geologie 349 //
PALEONTOLOGIE (Z. Vašíček) 357 // 1. Předmět a členění paleontologie 359 // 2 Základy všeobecné paleontologie // 2.1 Vznik zkamenělin a jejich třídění 361 // 2.2 Principy systematiky zkamenělin 364 // 3 Systematická paleontologie // 3.1 Nadříše Prokaryonta - Bezjaderné organismy (V. Havlena) 368 // Kmen Bacteria - Baktérie // Kmen Cyanophyta — Sinice // 3.2 Nadříše Eukaryonta - Organismy s jádrem (V. Havlena) 369 // Acritarcha - Akritarchy 369 // Chitinozoa — Chitinovci 369 // Petalonamae — Petalonamy 369 // 3.2.1 Systematická fytopaleontologie 369 // Říše Plantae - Rostliny 369 // Kmen Algophytae — Řasy 369 // Oddělení Chromophyta 371 // Třída Chrysophyceae - Zlatožluté řasy 372 // Třída Bacillariophyceae — Diatomy 372 // Třída Dinophyceae - Obměnky 372 // Třída Phaeophyceae — Hnědé řasy 372 // Oddělení Rhodophyta - Červené řasy, ruduchy 372 // Oddělení Chlorophyta — Zelené řasy 374 // Třída Chlorophyreae - Vlastní zelené řasy 374 // Třída Charophyceae - Parožnatky 376 // Onkolity a stromatolity 376 // Kmen Mycophytae — Houby 377 // Kmen Lichenes - Lišejníky 378 // Kmen Nematophytae (Algomycetes) 378 // Kmen Bryophytae — Mechorosty 378 // Kmen Plantae vasculares - Cévnaté rostliny 378 // Oddělení Psilophyta — Psilofyty 378 // Oddělení Lycophyta — Plavuně 379 // Oddělení Sphenophyta — Přesličky 383 // Oddělení Pterophyta - Kapradiny 387 // Oddělení Prospermatophyta 390 // Oddělení Gymnospermophyta — Nahosemennc 390 // Třída Pteridospermopskla - Pteridospermy 390 // Umělý systém otisků fosilních listů 391 // Umělý systém samostatných listů 393 // Umělý systém úlomků vějířů s lístky 395 // Třída Cycadopsida — Cykasy 397 // Třída Ginkgopsida - Ginkga 398 // Třída Cordaitopsida - Kordaity 398 //
Třída Pinopsida — Jehličnany, konifery 399 // Oddělení Chlamydospennophyta — Obalosemenné 402 // Oddělení Angiospermophyta — Krytosemenné 402 // Další umělé systémy ve fytopaleontologii 403 // 3.2.2 Systematická zoopaleontologie (Z. Vašíček) 405 // Říše Animalia — Živočišstvo 405 // Podříše Protozoa — Prvoci 405 // Oddělení Cytomorpha — Bezbrví 405 // Kmen Rhizopoda — Kořenonožci 405 // Třída foraminifera - Dírkovci 406 // Třída Actinopoda - Paprskovci 413 // Oddělení Cytoidea — Obrvení 414 // Kmen Ciliata — Obrvenky 414 // Podříše Metazoa — Mnohobuněční živočichové 415 // Oddělení Parazoa — Nižší mnohobuněční živočichové 417 // Kmen Porifera - Živočišné houby 417 // Třída Silicea — Houby křemité 419 // Třída Calcarea - Houby vápenité 420 // Kmen Archaeocyatha — Archeocyatidi 421 // Oddělení Eumetazoa — Vyšší mnohobuněční živočichové 422 // Pododdělení Radiata - Paprsčitě souměrní živočichové 422 // Kmen Coelenterata — Láčkovci 422 // Třída Hydrozoa — Polypovci 422 // Třída Scyphozoa - Medúzovci 425 // Třída Anthozoa — Korálnatci 426 // Pododdělení Bilateralia — Dvoustranně souměrní 434 // Řada Prostomia — Prvoústí 434 // Kmen Annelida — Kroužkovci 434 // Třída Polychaeta — Mnohoštětinatci 434 // Kmen Arthropoda — Členovci 435 // Podkmen Trilobitomorpha — Trojlaločnatci 436 // Třída Trilobita — Trilobiti 437 // Podkmen Chelicerata — Klepítkatci 442 // Podkmen Crustacea — Korýši 443 // Třída Phyllopoda — Lupenonožci 443 // Třída Ostracoda — Skořepatci 444 // Třída Malacostraca — Rakovci 447 // Podkmen Tracheata — Vzdušnicovití 447 // Kmen Mollusca — Měkkýši 447 // Třída Gastropoda — Břichonožci 448 // Třída Bivalvia - Mlži 455 //
Třída Cephalopoda — Hlavonožci 463 // Třída Tentaculitq — Tentakuliti 480 // Třída Hyolitha - Hyoliti 481 // Kmen Bryozoa - Mechovky 481 // Třída Stenolaemata 482 // Třída Gymnolaemata 484 // Kmen Brachiopoda — Ramenonožci 485 // Třída Inarticulata — Bezoporní 485 // Třída Articulata - Opornatí 487 // Řada Deuterostomia - Druhoústí 493 // Kmen Echinodermata — Ostnokožci 493 // Podkmen Hornalozoa 494 // Podkmen Crinozoa 494 // Třída Cystoidea — Jablovci 495 // Třída Blastoidea — Poupěnci 496 // Třída Crinoidea — Lilijice 496 // Podkmen Echinozoa 499 // Třída Echinoidea — Ježovky 499 // Třída Holothuroidea — Sumýši 503 // Kmen Hemichordata — Polostrunatci 504 // Třída Graptolithina — Graptoliti 504 // Kmen Conodonta — Konodonti 508 // Kmen Chordata — Strunatci 509 // Podkmen Vertebrata — Obratlovci 510 // Nadtřída Agnatha — Bezčelistní 511 // Třída Cephalaspidomorphi — Štítohlaví 511 // Třída Pteraspidomorphi — Štítoploutví 511 // Nadtřída Gnathostomata — Čelistnatci 512 // Třída Pisces - Ryby 512 // Třída Tetrapoda — Čtvernožci 516 // 4 Základní zákony evoluce 525 // Literaturu k části Paleontologie 528 // Rejstřík 529 // Seznam barevných příloh 568
(OCoLC)39435421
cnb000043478

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC