Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : SNTL ; Bratislava : Alfa, 1988
565 s., [16] s. barev. obr. příl. il. ; 24 cm

objednat
Obsahuje bibliografii na s. 528 a rejstříky
Celostátní vysokoškolská učebnice pro hornicko-geologické fakulty vysokých škol technických
Geologie historická - učebnice vysokošk.
Paleontologie - učebnice vysokošk.
000124919
Obsah // tftä // Předmluva // IO // HISTORICKÁ GEOLOGIE (O. Kumpera) // II // J Úvod // 13 // 2 Základy stratigrafie // 2.1 Relativní stáří geologických tčles...14 // 2.1.1 Litostratigrafická metoda a zákon superpozice...14 // 2.1.2 Biostratigrafická metoda a zákon stejných zkamcnčlin...18 // 2.2 Geochronologie (určováni skutečného stáří hornin)...23 // 2.2.1 Jaderná geochronologie... // 2.2.2 Magnetostratigrafie...26 // 2.3 Stratigrafická korelace...27 // 2.4 Stratigrafické stupnice a jednotky...28 // 2.4.1 Chronostratigrafická stupnice a její jednotky...29 // 2.4.2 Oblastní litostratigrafická stupnice a jednotky ...31 // 2.4.3 Biostratigrafické jednotky...32 // i // 3.1 // 3.2 // 3.2.1 // 3.2.2 // 3.2.3 // 3.3 // 3.4 // Úvod do paleogeografie ... // Facie a sedimentační prostředí... // Znaky určující sedimentační prostředí ve vrstevních sledech // Znaky určující mořské prostředí... // Znaky určující kontinentální prostředí... // Znaky určující přechodní prostředí... // Paleoklimatologické problémy v paleogeografii... // Paleogeografické mapy . ... // 33 // 33 // 34 // 35 37 // 39 // 40 42 // 4 Úvod do geotektoniky // 4.1 // 4.1.1 // 4.1.2 // 4.1.3 4.2 // Základní geotektonické klasifikace . . . Kontinenty a jejich geotektonické jednotky // Geotektonické jednotky oceánů... // Geotektonické jednotky transitalo . . . Geotektonické hypotézy... // 43 // 55 // 56 // 57 // 5 Vznik Země a jeji nejranější
historie // 60 // 6 Prekambrium...62 // 6.1 Zvláštnosti zkoumání stratigrafie prekambria...62 // 6.2 Členění prekambria...62 // 6.3 Život v prekambriu...-...64 // 6.3.1 Vznik života...65 // 6.3.2 Nejstarší archaické zkamenělé organismy ...65 // 6.3.3 Svědectví vývoje života v proterozoiku ...65 // 6.3.4 Biostratigrafické členění svrchního proterozoika ...68 // 6.4 Hlavní rysy geologického vývoje v prekambriu...68 // 6.4.1 Endogenní procesy a jejich vývoj...68 // 6.4.2 Hlavní změny ve vývoji sedimentace...70 // 6.4.3 Stadia geotektonického vývoje kontinentů...73 // 5 // // 6.4.4 Prekambrické tektogenetické procesy...74 // 6.4.5 Prekambrický vývoj atmosféry a hydrosféry...74 // 6.4.6 Prckambrická zaledněni...76 // 6.5 Přehled geologie prekambria...77 // 6.5.1 Baltský štít ...77 // 6.5.2 Ukmjinský Štít... 80 // 6.5.3 Východoevropská tabule...81 // 6.5.4 Erijský štít... 82 // 6.6 Prekambrium v oblastech mladší konsolidace...82 // 6.6.1 Prekambrium v evropských kaledonidách...83 // 6.6.2 Prekambrium v evropských variscidách...84 // 6.6.3 Prekambrium v Českém masívu ...86 // 6.6.4 Prekambrium v evropských alpidách ...99 // 6.6.5 Nerostné suroviny v prekambriu...99 // Paleozoikum...w...101 // 7.1 Kambrium... . ...102 // 7.1.1 PaleogcograHe kambria...102 // 7.1.2 Hlavní geologické události v kambriu...103 // 7.1.3 Život v kambriu...104 // 7.1.4 Klima v kambriu...107 // 7.1.5 Přehled geologie kambria v Evropě...107
// 7.1.6 Nerostné suroviny v kambriu...118 // 7.2 Ordovik...119 // 7.2.1 Paleogeografie ordoviku...120 // 7.2.2 Významné události v ordoviku...» 120 // 7.2.3 Klima v ordoviku...120 // 7.2.4 Život v ordoviku a vůdčí zkameněliny...121 // 7.2.5 Přehled ordoviku v Evropě...123 // 7.2.6 Nerostné suroviny v ordoviku...I33 // 7.3 Silur ...133 // 7.3.1 Paleogeografie siluru... ...I34 // 7.3.2 Významné geologické události v siluru...I35 // 7.3.3 Klima v siluru...137 // 7.3.4 Život v siluru ... 138 // 7.3.5 Silur v Evropě...138 // 7.3.6 Nerostné suroviny v siluru... 146 // 7.4 Devon ...I47 // 7.4.1 Paleogeografie devonu...I47 // 7.4.2 Důležité geologické události v devonu...1...151 // 7.4.3 Klima v devonu...152 // 7;4.4 Život v devonu...152 // 7.4.5 Devon v Evropě...I55 // 7.4.6 Nerostné suroviny v devonu...I70 // 7.5 Karbon...I7I // 7.5.1 Paleogeografie karbonu...I71 // 7.5.2 Vývoj evropského variského horstva a paleogeografické změny...I74 // 7.5.3 Vývoj kratonů v karbonu...176 // 7.5.4 Významné geologické události v karbonu...177 // 7.5.5 Klima v karbonu...I77 // 7.5.6 Život v karbonu...177 // 7.5.7 Karbon v Evropě... // 7.5.8 Nerostné suroviny v karbonu...203 // 7.6 Perm...204 // 7.6.1 Přehled paleogeografie ...205 // 7.6.2 Významné geologické události v permu...209 // 7.6.3 Klima v permu...i...210 // 6 // 7.6.4 Život v permu...212 // 7.6.5 Perm v Evropě...* «...212 // 7.6.6 Nerostné suroviny v permu ...219 // 8 Mezozoikwn...221
8.1 Trias...221 // 8.1.1 Paleogeografie triasu...221 // 8.1.2 Důležité geologické události v triasu ...228 // 8.1.3 Klima v triasu...‘...228 // 8.1.4 Život v triasu ...228 // 8.1.5 Přehled triasu v Evropě...230 // 8.1.6 Nerostné suroviny v triasu...245 // 8.2 Jura ... 246 // 8.2.1 Přehled paleogeografie jury a významné události...246 // 8.2.2 Klimavjuře . ...253 // 8.2.3 Život v juře...253 // 8.2.4 Přehled jury v Evropě...255 // 8.2.5 Nerostné suroviny v juře... 263 // 8.3 Křída... 263 // 8.3.1 Paleogeografie a významné události v křídě ...266 // 8.3.2 Klima v křídě...268 // 8.3.3 Život v křídě...268 // 8.3.4 Přehled křídy v Evropě...274 // 8.3.5 Nerostné suroviny v křídě...•...293 // 9 Kenozoikum... 294 // 9.1 Paleogén ...294 // 9.1.1 Přehled paleogeografie paleogénu a významné události ...295 // 9.1.2 Klima v paleogénu...298 // 9.1.3 Život v paleogénu ...299 // 9.1.4 Přehled paleogénu v Evropě...299 // 9.1.5 Nerostné suroviny v paleogénu...312 // 9.2 Neogén... 312 // 9.2.1 Přehled paleogeografie a významné události v neogénu ...312 // 9.2.2 Klima v neogénu...318 // 9.2.3 Život v neogénu...318 // 9.2.4 Neogén v Evropě...321 // 9.2.5 Nerostné suroviny a národohospodářský význam neogénu...336 // 9.3 Kvartér...337 // 9.3.1 Zvláštnosti kvartérní periody...337 // 9.3.2 Členění kvartéru ...338 // 9.3.3 Paleogeografie, klima a významné události...341 // 9.3.4 Život v kvartéru...343 // 9.3.5
Kvartér v Evropě.a v ČSSR...343 // Literatura ? části Historická geologie...349 // PALEONTOLOGIE (Z. Vašíček)...357 // / Předmět a členění paleontologie...359 // 2 Základy všeobecné paleontologie // Vznik zkamenělin a jejich třídění Principy systematiky zkamenělin // 2.1 // 2.2 // . 361 . 364 // 3 Systematická paleontologie...-st>° // 3.1 Nadříše Prokaryonta - Bezjaderné organismy (V. Havlená) ...368 // Kmen Bacteria - Baktérie...- 8 // Kmen Cyanophyta — Sinice...- 8 // 3.2 Nadříše Eukaryonta - Organismy s jádrem (V. Havlena)...369 // Acritarcha - Akritarchy...369 // Chitinozoa — Chitinovci...369 // Petalonamae — Petalonamy...369 // 3.2.1 Systematická fytopaleontologie ( ? tfflť/e/ífl)...369 // Říše Plantae - Rostliny...369 // Kmen Algophytae — Řasy...369 // Oddčlení Chromophyta ...371 // Třída Chrysophyceae - Zlatožluté řasy...372 // Třída Bacillariophyceae — Diatomy...372 // Třída Dinophyceae - Obměnky ...372 // Třída Phaeophyceae — Hnčdč řasy...372 // Oddělení Rhodophyta - Červené řasy, ruduchy...372 // Oddělení Chlorophyta — Zelené řasy ...374 // Třída Chlorophyŕeae - Vlastní zelené řasy...374 // Třída Charophyceae - Parožnatky...376 // Onkolity a stromatolity...376 // Kmen Mycophytae — Houby...377 // Kmen Lichenes - Lišejníky...378 // Kmen Nematophytae (Algomycetes)...378 // Kmen Bryophytae — Mechorosty...378 // Kmen Plantae vasculares - Cévnaté rostliny...378 // Oddělení
Psilophyta — Psilofyty ...378 // Oddělení Lycophyta — Plavuně...379 // Oddčlení Sphenophyta — Přesličky...383 // Oddčlení Pterophyta - Kapradiny...387 // Oddčlení Prospermatophyta ...390 // Oddělení Gymnospermophyta — Nahosemennc...390 // Třída Pteridospermopskla - Pteridospermy...390 // Umělý systém otisků fosilních listů ...391 // Umělý systém samostatných listů . . •...393 // Umělý systém úlomků vějířů s lístky ...395 // Třída Cycadopsida — Cykasy...•*...397 // Třída Ginkgopsida - Ginkga... 398 // Třída Cordaitopsida - Kordaity...-...398 // Třída Pinopsida — Jehličnany, konifery...399 // Oddělení Chlamydospennophyta — Obalosemenné...402 // Oddělení Angiospermophyta — Krytosemenné ...402 // Další umělé systémy ve fytopaleontologii ... 403 // 3.2.2 Systematická zoopaleontologie (Z. Vašíček)...405 // Říše Animalia — Živočíšstvo...405 // Podříše Protozoa — Prvoci...405 // Oddělení Cytomorpha — Bezbrví...405 // Kmen Rhizopoda — Kořenonožci...405 // Třída foraminifera - Dírkovci...406 // Třída Actinopoda - Paprskovci...413 // Oddčlení Cytoidea — Obrvení ...414 // Kmen Ciliata — Obrvenky...414 // Podříše’Metazoa — Mnohobuněční živočichové...415 // Oddělení Parazoa — Nižší mnohobuněční živočichové...417 // Kmen Porifera - Živočišné houby...417 // Třída Silicea — Houby křemité...419 // Třída Calcarea - Houby vápenité...420 // 8 // Kmen
Archaeocyatha — Archeocyatidi ... 421 // Oddělení Eumetazoa — Vyšší mnohobuněční živočichové ...422 // Pododdělení Radiata - Paprsčitě souměrní živočichové... . 422 // Kmen Coelenterata — Láčkovci ...422 // Třída Hydrozoa — Polypovci...422 // Třída Scyphozoa - Medúzovci...425 // Třída Anthozoa — Korálnatci ...426 // Pododdělení Bilateralia — Dvoustranně souměrní...434 // Řada Prostomia — Prvoústí...434 // Kmen Annelida — Kroužkovci...434 // Třída Polychaeta — Mnohoštětinatci...434 // Kmen Arthropoda — Členovci...435 // Podkmen Trilobitomorpha — Trojlaločnatci ...436 // Třída Trilobita — Trilobiti...437 // Podkmen Chelicerata — Klepítkatci...442 // Podkmen Crustacea — Korýši...443 // Třída Phyllopoda — Lupenonožci...443 // Třída Ostracoda — Skořepatci...444 // Třída Malacostraca — Rakovci...447 // Podkmen Tracheata — Vzdušnicovití...447 // Kmen Mollusca — Měkkýši...447 // Třída Gastropoda — Břichonožci...448 // Třída Bivalvia - Mlži...455 // Třída Cephalopoda — Hlavonožci...463 // Třída Tentaculitq — Tentakuliti...480 // Třída Hyolitha - Hyoliti...481 // Kmen Bryozoa - Mechovky...481 // Třída Stenolaemata...482 // Třída Gymnolaemata...484 // Kmen Brachiopoda — Ramenonožci...485 // Třída Inarticulata — Bezoporní...485 // Třída Articulata - Opornatí...487 // Řada Deuterostomia - Druhoústí...493 // Kmen Echinodermata — Ostnokožci...493 // Podkmen
Hornalozoa...494 // Podkmen Crinozoa...f . . . 494 // Třída Cystoidea — Jablovci ...495 // Třída Blastoidea — Poupěnci...496 // Třída Crinoidea — Lilijice...496 // Podkmen Echinozoa...499 // Třída Echinoidea — Ježovky...499 // Třída Holothuroidea — Sumýši...503 // Kmen Hemichordata — Polostrunatci...504 // , Třída Graptolithina — Graptoliti...504 // Kmen Conodonta — Konodonti ...508 // Kmen Chordata — Strunatci...509 // Podkmen Vertebrata — Obratlovci...510 // Nadtřída Agnatha — Bezčelistní ...511 // Třída Cephalaspidomorphi — Štítohlaví ...511 // Třída Pteraspidomorphi — Štítoploutví...511 // Nadtřída Gnathostomata — Čelistnatci...512 // Třída Pisces - Ryby...512 // Třída Tetrapoda — Čtvernožci...516 // 4 Základní zákony evoluce...525 // Literaturu ? části Paleontologie...j...528 // Rejstřík...529 // Seznam barevných příloh...568
(OCoLC)39435421
cnb000043478

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC