Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2000
155 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-932-2 (brož.)
Psyché
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod, doslov, jmenný a věcný rejstřík
Bibliografie: s. 143-146
Lékaři - nemocní - vztahy - pojednání
Nemocní - lékaři - vztahy - pojednání
Psychoterapie - lékařství klinické - příručky
000124956
OBSAH // OBSAH / 5 // ÚVOD ... 9 // KOMPLEXNÍ POHLED NA NEMOCNÉHO ... 10 // Biopsychosociální model nemoci... 10 // Doplnení biopsychosociálního modelu o fylogenetický aspekt... 13 // Souhrn... 15 // PSYCHOTERAPIE A MEDICÍNA ... 16 // Psychoterapie jako samostatný obor... 16 // Integrace psychoterapie do medicíny... 18 // Vztah mezi lékařem a nemocným... 20 // Souhrn... 21 // PSYCHOTERAPEUTICKÝ PŘÍSTUP... 23 // Souhrn ... 26 // ZÁKLADNÍ KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI ... 27 // Vymezení... 27 // Přehled komunikačních dovedností... 28 // Souhrn ... 36 // NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE MEZI LÉKAŘEM A PACIENTEM... 37 // Verbální, nonverbální a paraverbální složky komunikace... 37 // Popis a klarifikace nonverbálního chování... 38 // Aplikace studia nonverbálního chování v interakci mezi lékařem a nemocným 41 // Souhrn ... 43 // ANAMNÉZA ZAMĚŘENÁ NA PSYCHOLOGICKOU PROBLEMATIKU PACIENTA ... 44 // Obecná charakteristika... 44 // Příklady konkrétních anamnestických otázek... 51 // Souhrn... 53 // 6 / ZÁKLADY PSYCHOTERAPIE PRO LÉKAŘE // ROZHOVOR MEZI LÉKAŘEM A PACIENTEM... 54 // Obecná charakteristika... 54 // Vymezení rámce rozhovoru... 59 // Specificky zaměřený rozhovor... 68 // Souhrn ... 73 // ÚVOD DO PODPŮRNÉ PSYCHOTERAPIE ... 75 // Podpůrná psychoterapie v rámci širšího kontextu... 75 // Užší vymezení podpůrné psychoterapie... 78 // Základní charakteristiky podpůrné psychoterapie ... 80 // Souhrn ... 82
SLOŽKY PODPŮRNÉ PSYCHOTERAPIE... 83 // Přehled složek... 83 // Další obecné aspekty podpůrné psychoterapie... 88 // Souhrn ... 93 // PODPŮRNÁ PSYCHOTERAPIE JAKO SAMOSTATNÁ METODA LÉČBY... 95 // Podpůrná psychoterapie v problémových životních situacích... 96 // Psychoterapeutická pomoc v krizi životních hodnot... 100 // Psychologické aspekty péče o pacienty s nádorovým onemocněním... 102 // Komunikace s chronicky nemocným... 105 // Souhrn ... 109 // PSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY FARMAKOTERAPIE... 110 // Podíl psychologických faktorii na účinku farmaka... 110 // Psychologické faktory na straně lékaře... 111 // Psychologické faktory na straně pacienta... 113 // Psychoterapie a psychofarmakoterapie... 115 // Souhrn ... 115 // PROBLÉMOVÉ SITUACE MEZI ZDRAVOTNÍKY A PACIENTY... 116 // Pacient jako stěžovatel... 118 // Rodina jako stěžovatel... 119 // Podíl zdravotníků na stížnostech ... 120 // Prevence problémových situací... 123 // Souhrn ... 125 // ÚVOD DO ASERTIVNÍ KOMUNIKACE... 127 // Asertivní rovina jednání... 127 // OBSAH / 7 // Práva a zodpovědnost za jednání... 128 // Asertivní dovednosti... 129 // Souhrn ... 131 // RELAXAČNÍ TECHNIKY JAKO SOUČÁST LÉKAŘSKÉ PSYCHOTERAPIE... 132 // Rozdělení relaxačních technik podle terapeutického záměru... 132 // Několik poznámek k praktickému použití relaxačnchí technik... 134 // Další relaxační techniky podle volby prostředků relaxace... 135 // Role relaxační
technik)’ v klinické praxi... 137 // Souhrn ... 137 // DUŠEVNÍ VYROVNANOST LÉKAŘE (ZDRAVOTNÍKA)... 139 // Souhrn ... 141 // DOSLOV... 142 // ZÁKLADNÍ POUŽITÁ LITERATURA... 143 // JMENNÝ REJSTŘÍK... 147 // VĚCNÝ REJSTŘÍK... 149

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC