Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.8) Půjčeno:27x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita, 2004
ii, 61 s. : 30 cm

objednat
ISBN 80-7042-986-0 (brož.)
Systém celoživotního vzdělávání Moravskoslezska
Bibliografie: s. 61
Studijní materiály pro distanční kurz
000124960
Předmluva 1 // Část první: Uvod do e-learningu // 1. Pojetí e-learningu 3 // 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik 3 // 1.2 Základní představy o e-learningu 4 // 1.3 Vize e-learningu 4 // 1.4 E-kurz 5 // 1.5 Tým realizátorů e-kurzu 7 // 1.6 Přehled technologií pro distanční vzdělávání 8 // Shrnutí 9 // v r // Část druhá: Účastníci e-learningu // 2. e-studující 10 // 2.1 Výhody a nevýhody elektronického vzdělávání pro studujícího 10 // 2.2 Jak studující pozná, že nabízený e-kurz je kvalitní 14 // 2.3 Základní schopnosti úspěšného studujícího v e-learningu 15 // 2.4 Vybrané tipy pro úspěšné studium v e-learningovém prostředí 15 // 2.5 Test pro vlastní hodnocení studujících 16 // Shrnutí 17 // 3. Učitel jako tutor a autor v prostředí e-learningu 18 // 3.1 Role učitele v e-learningu 18 // 3.2 Základní kompetence tutora 19 // 3.3 Vztah tutora ke studuj ícím 19 // 3.4 Učitel jako autor textů pro e-kurzy 20 // 3.5 Vytváření studijních textů pro korespondenční distanční vzdělávání 21 // 3.6 Pravidla pro prezentaci informací na webu 22 // 3.7 Role učitele při volbě synchronní a asynchronní výuky 23 // 3.8 Role učitele při výběru médií pro záznam a přenos obsahu 24 // Shrnutí 28 // 4. e-manažer 37 // 4.1 Hlavní úkoly e-manažera 37 // 4.2 Kontrola kvality elektronického vzdělávání 37 // 4.3 Rozbor nákladů na zavedení a provoz e-learningu 39 // 4.4 Případová studie: Finanční náročnost e-learningu na UHK 41 // Shrnutí 42 // iČást třetí: Technické zabezpečení e-learningu //
5. Softwarové nástroje pro webové vzdělávání 44 // 5.1 Hlavní kategorie softwarových nástrojů pro web kurzy 44 // 5.2 Systémy pro řízení kurzů (CMS) 45 // 5.3 Systémy pro řízení podnikového vzdělávání (ELMS) 47 // 5.4 LMS zdarma - Open Source 48 // 5.5 Výběr LMS 49 // 5.6 Standardy 51 // Shrnutí 54 // Část čtvrtá: Institucionální zabezpečení e-learningu // 6. Úkoly vzdělávací instituce v e-learningu 61 // 6.1 Základní úlohy vzdělávací instituce v e-learningu 61 // 6.2 Hlavní principy distančního vzdělávání podle ADEC 61 // 6.3 Problémy při začleňování e-learningu do vzdělávacího systému instituce 62 // 6.4 Centrum distančního vzdělávání 63 // 6.5 Případová studie: Návrh postupu při rozvoji e-learningu na ČVUT 65 // Shrnutí 66 // 7. e-learning na vybraných ěeských a slovenských vysokých školách 67 // 7.1 Síť distančního vzdělávání na VŠ v ČR 67 // 7.2 Vybraná pracoviště e-learningu na VŠ 67 // 7.3 Vybrané portály e-learningu, které vznikly na českých univerzitách 70 // Shrnutí 70
(OCoLC)85109966
cnb001324949

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC