Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 17.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(28.5) Půjčeno:57x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1998
394 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-341-3 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, předmluvu, rejstřík
Bibliografie: s. 379-381
Fyziatrie - učebnice vysokošk.
Fyzioterapie - učebnice vysokošk.
000125011
Obsah // Předmluva...11 // Předmluva autora...13 // 1 Úvod...15 // 1.1 Z historie fyzikální terapie...15 // 1.2 Obecné zásady aplikace fyzikální terapie...17 // 1.2.1 Procedura...17 // 1.2.2 Kvantifikace...17 // 1.2.3 Délka aplikace...19 // 1.2.4 Frekvence procedur...19 // 1.2.5 Lokalizace procedury...19 // 1.3 Zásady bezpečnosti při aplikaci fyzikální terapie...20 // 1.4 Účinky a obecné indikace fyzikální terapie...20 // 1.4.1 Účinek analgetický...21 // 1.4.2 Účinek myorelaxační, spasmolytický...25 // 1.4.3 Účinek trofotropní...25 // 1.4.4 Účinek antiedematózní...26 // 1.5 Problematika fyzikální terapie...26 // 2 Fyziatrie...29 // 2.1 Fyzikální léčebné prostředky...29 // 2.2 Cíl fyziatrie...30 // 2.3 Léčebné účinky hyperemie...31 // 2.4 Mechanismy působení fyziatrických procedur...33 // 2.4.1 Reakce nervové soustavy...33 // 2.4.2 Reakce hormonální...59 // 2.4.3 Reakce humorální...61 // (5)Účinky tepla a chladu na organismus...65 // 3.1 Základní pojmy...65 // 3.1.1 Termoterapie...65 // 3.1.2 Hydroterapie...65 // 3.1.3 Teplo, tepelná indiference...65 // 3.1.4 Indiferentní neboli izotermický tepelný bod...65 // 3.1.5 Tvorba tepla...66 // 3.1.6 Převod tepla...66 // 3.1.7 Perspiratio insensibilis (neznatelné pocení)...68 // 3.1.8 Pocení...69 // 3.1.9 Průměrná teplota lidského těla...70 // 3.2 Funkce slupky a jádra v lidském organismu...70 // 3.2.1 Funkce slupky...70 // 3.2.2 Funkce jádra...74 // 3.3 Celková aplikace tepla - koupele...77 // 3.3.1 Koupel 36 °С...77 // 3.3.2 Koupel 37 °С...78 // 3.3.3 Koupel 38 °С...78 // 3.3.4 Koupel 39 °С...78 // 3.3.5 Koupel 40-43 °С...78 // 3.4 Celkové fyziologické účinky teplých koupelí...79 // 3.5 Terapeutické použití a indikace celkových aplikací tepla...80 // 3.5.1 Koupel 38 - 40 °С...80 // 3.5.2 Koupel 37 - 38 °С...80 // 3.5.3 Využití spasmolytických a vazodilatačních účinků...80 //
3.6 Některé typy vodoléčebných procedur...81 // 3.6.1 Lázeň 34 - 36 °С - lázeň izotermická...81 // 3.6.2 Sedací lázeň...81 // 3.6.3 Střídavé nožní koupele - „šlapací koupel“...81 // 3.6.4 Vířivá lázeň...82 // 3.6.5 Subakvální masáže...82 // 3.6.6 Perličková lázeň...83 // 3.7 Přísadové lázně...83 // 3.7.1 Uhličitá lázeň...83 // 3.7.2 Plynové uhličité koupele...85 // 3.7.3 Insuflace zřídelního plynu...86 // 3.7.4 Sirná koupel...88 // 3.7.5 Jódová koupel...88 // 3.8 Sauna...89 // 3.9 Skotské střiky...91 // 3.10 Kontraindikace celkových aplikací tepla...93 // 3.11 Použití lokálního tepla...93 // 3.11.1 Parafínové zábaly...93 // 3.11.2 Paraligno...94 // 3.11.3 Parafango Battaglia...94 // 3.11.4 Vlhké horké obklady...94 // 3.11.5 Suché horké obklady...94 // 3.11.6 Termofor...94 // 3.11.7 Solux - viz fototerapie...95 // 3.11.8 Peloidní zábaly a obklady...95 // 3.11.9 Účinky lokálního tepla...97 // 3.11.10 Indikace lokálních aplikací tepla...98 // 3.11.11 Kontraindikace lokálních aplikací tepla...99 // 3.12 Kryoterapie...99 // 3.12.1 Historie...99 // 3.12.2 Faktory určující vliv kryoterapie na organismus...100 // 3.12.3 Individuální reakce na kryoterapii...100 // 3.12.4 Celkové působení chladu...101 // 3.12.5 Metoda aplikace celkové chladové terapie...101 // 3.12.6 Indikace celkové aplikace chladu...102 // 3.12.7 Kontraindikace aplikace chladu...102 // 3.12.8 Parciální, lokální kryoterapie...102 // 3.12.9 Priessnitzovy obklady...104 // у’ 3.12.10 Tripesovy obklady... // Fototerapie... // 4.1 Historie... // 4.2 Klasifikace optického záření... // 4.3 Účinnost světla... // 4.4 Infračervené záření (IR)... // 4.4.1 Rozdělení infračerveného záření... // 4.4.2 Účinky infračerveného záření... // 4.4.3 Zdroje infračerveného záření... // 4.5 Viditelné světlo... // 4.5.1 Účinky červeného světla... //
4.5.2 Účinky modrého světla... // 4.5.3 Biologické hodiny... // 4.5.4 Cirkadiánní pacemaker... // 4.5.5 Epifyza a melatonin... // 4.5.6 Seasonal affective disorder (SAD)... // 4.6 Ultrafialové záření (UV)... // 4.6.1 Rozdělení UV-záření... // 4.6.2 Účinky U V-záření... // 4.6.3 Zdroje U V-záření... // 4.6.4 Dávkování UV-záření... // 4.6.5 Indikace UV-záření... // 4.6.6 Kontraindikace UV-záření... // 4.7 Bioptronová lampa (biolampa)... // 4.7.1 Účinky biolampy... // 4.7.2 Indikace biolampy... // 4.7.3 Metodologie užití biolampy... // 4.8 Laser... // 4.8.1 Fyzikální
princip... // 4.8.2 Plynový laser... // 4.8.3 Dělení laserů... // 4.8.4 Vlnová délka laseru... // 4.8.5 Výkon laseru... // 4.8.6 Způsoby aplikace laseru... // 4.8.7 Účinky laseru... // 4.8.8 Způsoby aplikace a indikace užití jednotlivých druhů laserů... // 4.8.9 Kontraindikace použití laseru... // 4.8.10 Vybrané laserové přístroje ajejich základní charakteristika... // 4.8.11 Vybrané kapitoly z platných bezpečnostních předpisů... // 4.8.12 Výňatek ze současných směrnic o hygienických zásadách pro práce s lasery vydanými Ministerstvem zdravotnictví ČSR č.j. НЕМ - 344.7 - 14. 9. 1981... // pC 4.8.13 Výklad některých pojmů... // Elektroléčba... // 5.1 Z historie... 5 // 5.2 Elektromagnetické energetické spektrum, rozdělení elektroléčby podle frekvence a typu // užitého proudu, přehled nejdůležitějších metod...155 // 5.3 Základní jednotky, zákony a zařízení...158 // 5.4 Vedení elektrického proudu tkáněmi...162 // 5.4.1 Dělení vodičů...162 // 5.4.2 Vedení stejnosměrného proudu tkáněmi...162 // 5.4.3 Vedení střídavého proudu tkáněmi...163 // 5.5 Metody elektroanalgezie...164 // 5.5.1 Diadynamické
proudy...164 // 5.5.2 Interferenční proudy...172 // 5.5.3 Trábertův proud...180 // 5.5.4 Metody transkutánní elektroneurostimulace - TENS...181 // 5.6 Impulzoterapie...187 // 5.6.1 Proudy s kolmým nebo strmým nástupem...189 // 5.6.2 Proudy se šikmým pozvolným nástupem...190 // 5.7 Galvanoterapie...199 // 5.7.1 Ochranné roztoky...201 // 5.7.2 Dávkování galvanického proudu...201 // 5.7.3 Léčebné účinky galvanického proudu...201 // 5.7.4 Indikace a kontraindikace hloubkové galvanizace...203 // 5.7.5 Končetinová galvanická koupel...203 // 5.7.6 Elektroléčebná vana...205 // 5.7.7 Iontoforéza...206 // 5.8 Magnetoterapie...209 // 5.8.1 Druhy magnetického pole...209 // 5.8.2 Intenzita magnetického pole, jednotky...209 // 5.8.3 Faktory ovlivňující účinnost magnetických polí, zdroje magnetických polí...210 // 5.8.4 Účinky magnetického pole...211 // 5.8.5 Dávkování magnetoterapie...214 // 5.8.6 Způsoby aplikace...215 // 5.8.7 Přehled aplikací magnetoterapie...221 // 5.8.8 Vedlejší účinky magnetoterapie...233 // 5.8.9 Zásady bezpečnosti při magnetoterapii...233 // 5.8.10 Kontraindikace magnetoterapie...233 // 5.9 Léčebné využití vysokofrekvenčních proudů...234 // 5.9.1 Krátkovlnná diatermie (KVD)...236 // 5.9.2 Ultrakrátkovlnná diatermie (UKVD)...249 // 5.9.3 Mikrovlnná diatermie...250 // 5.10 Kombinovaná terapie...251 // 5.10.1 Ultrazvuk + nízkofrekvenční proudy...251 // 5.10.2 Ultrazvuk + amplitudově modulované
středněfrekvenční proudy...252 // 5.10.3 Ultrazvuk + TENS...253 // 5.10.4 Elektrostatické masáže...254 // 6 Inhalační léčba...257 // 6.1 Pneumatické (plynové) inhalace... 258 // 6.1.1 Oxygenoterapie...258 // 6.1.2 Hyperbancká oxygenoterapie 6.1.3 Dýchání vzduchu v pneumatických komorách 260 264 // 6.1.4 Dýchání pomocí dýchacích přístrojů 264 // 6.2 Inhalace aerodisperzoidů 264 // 6.2.1 Dělení aerodisperzoidů 265 // 6.2.2 Inhalační látky a jejich účinky ...268 // 6.3 Elektroinhalace 270 // 6.3.1 Aeroionty 270 // 6.3.2 Elektroaerosol ...270 // 6.4 Indikace inhalační léčby 270 // 6.5 Kontraindikace inhalační léčby 271 // 6.6 Indikace aeroiontoterapie 271 // 6.7 Kontraindikace aeroiontoterapie 271 //  Mechanoterapie 273 // 7.1 Aktivní a pasivní pohyby těla 273 // 7.2 Trakce, extenze 273 // 7.2.1 Fixační zařízení 274 // 7.2.2 Redresní polohování 274 // 7.2.3 Trakce krční a bederní páteře ...274 // 7.2.4 Intermitentní trakce... ...276 // 7.2.5 Kontraindikace trakcí 279 // 7.3 Prostředky manuální medicíny 279 // 7.3.1 Základní pojmy 279 // 7.3.2 Porucha pohybových stereotypů 287 // 7.3.3 Svalové dysbalance ...291 // 7.3.4 Jednotlivé terapeutické prostředky manuální medicíny 293 // 7.4 Ruční masáž 306 // 7.4.1 Klasická masáž 307 // 7.4.2 Reflexní masáž 311 // 7.4.3 Sportovní masáž 343 // 7.4.4 Masáž vnitřních orgánů 345 // 7.4.5 Kosmetická masáž 345 // 7.4.6 Pomocné masážní prostředky... .345
// 7.5 Přístrojová masáž 347 // 7.5.1 Přístrojová vibrační masáž 347 // 7.5.2 Masáž proudem vody ...348 // 7.5.3 Vakuová masáž 348 // 7.5.4 Masáž vakuově-přetlaková ...348 // 7.5.5 Masáž přetlaková 349 // 7.6 Ultrazvuk a jeho léčebné využití 350 // 7.6.1 Účinky ultrazvuku 351 // 7.6.2 Hloubka pronikání ultrazvukové energie 352 // 7.6.3 Rozdělení ultrazvukového paprsku 355 // 7.6.4 Absorpce ultrazvukové energie 357 // 7.6.5 Způsoby aplikace UZ 359 // 7.6.6 Forma ultrazvuku 360 // 7.6.7 Délka aplikace, intenzita, frekvence a počet procedur...360 // 7.6.8 Indikace ultrazvuku...361 // 7.6.9 Kontraindikace UZ...361 // 7.6.10 Infrazvuk...362 // 8 Muzikoterapie...365 // 9 Zákonné měrové jednotky...373 // 9.1 Základní jednotky SI...373 // 9.2 Doplňkové jednotky SI...373 // 9.3 Odvozené jednotky SI...374 // 9.4 Vedlejší jednotky...378 // 10 Použitá literatura...381 // 11 Rejstřík...385

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC