Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Praha : Victoria Publishing, 1994
880 s.

objednat
ISBN 80-85605-55-4 (váz.)
angličtina
Obsahuje slovník užívaných pojmů.
Maloobchod - podnikání - příručky
000125018
Předmluva 5 // KAPITOLA 1 Maloobchod: podstata a vývoj // Marketingová koncepce 16 // Úloha maloobchodu v marketingovém systému 17 // Maloobchodní proces 17 // Mnoho tváří maloobchodu 17 // Ekonomická hlediska 19 // Jiná hlediska 19 // Maloobchodní cyklus 22 // Maloobchod v Americe: vývoj v kostce 23 // Od počátků k 19. století 23 // 19. století 24 // 20. století 24 // Typy a klasifikace dnešních maloobchodních podniků 28 // Maloobchod smíšeným zbožím 30 // Maloobchodníci provozující omezenou výrobkovou řadu 33 // Další typy maloobchodních jednotek 33 // Vertikální marketingové systémy (VMS) 35 // Maloobchod potravinami: vybrané typy 35 // Nabídka služeb prostřednictvím maloobchodních podniků 41 // Charakteristické vlastnosti nabídky služeb 42 // Služby v maloobchodě 46 // Maloobchod bez prodejen 46 // Společnosti realizující přímý prodej zboží 46 // Provozovatelé prodejních automatů 47 // Zásilkový prodej 48 // Mezinárodní maloobchod 49 // Američtí maloobchodníci v cizině 50 // Zahraniční zájmy v tuzemském maloobchodě 52 // KAPITOLA 2 Vybrané maloobchodní instituce // Malý, nezávislý maloobchodní podnikatel 62 // Patří vám váš vlastní obchod? 64 // Úpadky nových maloobchodních podniků 65 // 868 // OBSAH // Tradiční obchodní dúm 68 // Síla a slabost obchodního domu 68 // Problémy obchodních domů 68 // Sítě (řetězy) obchodů 72 // Sítě obchodů se smíšeným zbožím 74
// Sítě specializovaných prodejen 77 // Diskontní domy a jiné maloobchodní podniky obchodující ve velkém 84 // Obchodníci ve velkém 84 // Obchody se sníženými cenami zboží (off price) 85 // Supermarkety , 88 // Vznik a vývoj moderních supermarketů 88 // Dnešní supermarkety 89 // Prodej zboží nechráněného značkou 91 // Hypermarkety 91 // Příležitosti, které poskytuje franchising 94 // Franchising v dnešním maloobchodě 94 // Výhody a nevýhody systému franchisingu 96 // Smlouva o franchisingu 97 // KAPITOLA 3 Prostředí maloobchodu // Měnící se socioekonomické prostředí 110 // Demografické informace 110 // Růst obyvatel 111 // Zrychlování vytváření domácností 115 // Urbanizace a koncentrace obyvatelstva 115 // Mobilita obyvatelstva 118 // Rostoucí úroveň vzdělání ’ 121 // Zralost obyvatelstva a změna průměrného stáří // obyvatel 121 // Rostoucí úroveň příjmů 123 // Změny v ženské populaci 124 // Technologie a její vliv 125 // Počítače v maloobchodě 126 // Ochrana zájmů spotřebitelů 133 // Nové hnutí na ochranu zájmů spotřebitelů 133 // Sociální zodpovědnost a etické úvahy 136 // Zájem o ekologii 137 // Etické a morální dimenze 138 // Maloobchod: Zákonodárství 138 // Zákonné formy podnikání 139 // Místní a státní zákony a regulace 139 // Důležité federální zákony ovlivňující podnikání 140 // Případové studie ? části I. 147 // OBSAH // 869 // Případ I. Studio
naděje 147 // Souhrnný případ: Holly’s Fashion, Inc. - A. 148 // Část II: Pochopení zákazníka // KAPITOLA 4 Zákazník v maloobchodě: Psychologické aspekty // Některé základní definice 156 // Zákazník: zpracovatel informace, řešitel problému 157 // Rozhodování spotřebitelů 157 // Zjednodušený model rozhodování spotřebitele 158 // Motivace a lidské chování 161 // Co je to motiv 161 // Motivace spotřebitele 162 // Nákupní orientace 164 // Základní lidské potřeby 166 // Vnímání 168 // Výchova 169 // Teorie vzdělávání 169 // Sebevědomí 171 // Postoje 173 // Postoje a chování spotřebitelů 174 // Osobnost 174 // Přijímání nových myšlenek 174 // Rozšiřování inovací: makropohled 175 // Mikropohled: Proces přizpůsobování zákazníků 177 // KAPITOLA 5 Chování spotřebitelů: podrobnější pohled // Vliv kultury na chování spotřebitelů 184 // Některé základní hodnoty vyznávané Američany 185 Společenské třídy 186 // Společenské třídy v Spojených státech 187 // Americké subkultury 190 // Černá subkultura 191 // Hispánská subkultura 194 // Subkultury rozlišované podle věku populace 195 // Subkultura starších občanů 196 // Referenční skupiny 196 // Rodina 197 // Cyklus života rodiny 198 // Tržní segmentace: výběr cílů mezi zákazníky 201 // Segmentace trhů 202 // Geografická segmentace 203 // Demografická segmentace 204 // 870 // OBSAH // KAPITOLA 6 // KAPITOLA 7 // Segmentace
podie výhody Hodnotová segmentace Psychologická segmentace Zákazníci zvenku Případové studie k části II. // Případ 2.1 Janine // Případ 2.2 Scenic Parc Estates // Holly’s Fashions, Inc. - B. // 204 // 205 // 206 207 // 214 // 215 // 216 // Část III. Strategie finančního managementu, výzkum // Finanční řízení // Nároky na výši kapitálu v maloobchodě Zdroje kapitálu Hlavní účetní výkazy Rozvaha Výsledovka // Vztahové analýzy: základní nástroj řízení Ukazatele likvidity a ziskovosti Analýza nulového bodu Uchovávání výkazů Řízení výdajů // Výdajový rozpočet (nákladový)  // Klasifikace provozních nákladů v maloobchodě Přístup ? rozdělování nákladů Řízení cash flow // Kapitálový rozpočet  // Jak zacházet s rizikem a s pojištěním Přístup ? řízení rizika Hlavní druhy pojištění Bezpečnost obchodu // Příčiny mank: vnější krádeže Příčiny mank: vnitřní krádeže // 224 // 224 // 225 225 227 // 229 // 230 233 233 235 // 235 // 236 // 237 // 237 // 238 // 239 // 239 // 240 246 246 253 // Strategie a průzkum trhu v maloobchodě // Analýza příležitostí v maloobchodě Úloha strategie při řízení maloobchodního podniku Vytváření postavení na trhu Slučování podniků Plánování // Prognózování v // Jak provádějí maloochodníci dlouhodobé předpovědi // prodeje zboží a služeb // 262 // 262 // 263 // 265 // 266 268 // 268 // OBSAH // 871 // Prognostické metody 269
// Výzkum trhu v maloobchodě 271 // Neformální studie 272 // Formální výzkum 273 // Jednotlivé etapy výzkumu trhu v maloobchodě 273 // Jak lze klasifikovat informace 276 // Sekundární údaje 276 // Primární údaje 280 // Případové studie ? části III. // Případ 3.1 Rayův dětský koutek 290 // Případ 3.2 Společnost Nábytek Dunbar 291 // Případ 3.3 Oděvy R a J. 292 // Holly’s Fashion, Inc. - C. 294 // Část IV. Umístění a vybavení maloobchodní prodejní jednotky // KAPITOLA 8 Umístění prodejní jednotky // Maloobchodní nákupní obvody 306 // Nákupní obvody ve městech 307 // Nákupní střediska 311 // Hodnocení obchodních (spádových) oblastí 313 // Rozsah obchodních spádových oblastí 314 // Gravitační modely a jejich užití při hodnocení obchodních spádových oblastí 316 // Negravitační modely 317 // Vyhledávání a hodnocení nových míst 318 // Růstové oblasti pro maloobchod 318 // Informační zdroje užívané při analýze umístění 320 // Faktory ovlivňující hodnocení umístění 322 // Faktory ovlivňující umístění prodejny ve větší obci 322 Okolí obchodu a samotné místo 324 // Výzkum umístění prodejních jednotek 324 // Jak získat prodejní jednotku 326 // Výstavba obchodu 326 // Koupě obchodu 327 // Pronájem obchodu ’ 327 // KAPITOLA 9 Zařizování obchodu // Výstavba obchodu 337 // Obchod jako stroj 337 // Exteriér obchodu 338 // Vývěsní štíty 339 // Výkladní skříně 341

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC