Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Nakladatelství politické literatury, 1966
174 s. ; 20 cm

objednat
Sociologická knižnice
polština
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
Úvod do sociologie a do jejích základních problémů a především do sociologického jazyka zpřístupňuje další studium i četbu speciálních sociologických prací. Vysvětluje nejdůležitější pojmy užívané jak při výzkumu, tak i při vytváření teorií v jednotlivých úsecích sociologie. Netvoří tedy systematickou učebnici sociologie. Neuvádí výsledky výzkumu a stav poznatků ani v jednotlivých úsecích sociologie, ani v sociologii obecné..
000125028
1. Úvod 9 // I. Předmět a okruh sociologického zkoumání 10 // II. Sociologie a jiné společenské vědy 12 // III. Filosofické a metodologické předpoklady // sociologie 14 // IV. Cíl této práce 15 // 2. Přírodní základy společenského života 17 // I. Pojem společenského života 17 // II. Společenstva zvířat 19 // III. Biologické základy společenského života lidí 22 // IV. Geografické podmínky společenského života 24 // V. Demografické základy společenského života 26 // 3. Ekonomické základy společenského života 28 // 4. Kultura 32 // I. Definice 32 // II. Vnitřní struktura kultury 37 // III. Vliv kultury na život společnosti 40 // 5. Sociologická koncepce člověka a osobnosti 46 // I. Různé teorie člověka 46 // II. Pojem lidské přirozenosti 48 // III. Problém instinktů 50 // IV. Společenská osobnost a její součásti 52 // V. Integrace prvků osobnosti 61 // 6. Společenská vazba 63 // I. Styk v prostoru 63 // II. Psychické vazby 64 // III. Společenský styk 64 // IV. Vzájemné působení 66 // V. Společenská činnost 67 // VI. Společenské vztahy 71 // VII. Společenské závislosti 73 // Vlil. Společenské instituce 75 // IX. Společenská kontrola 80 // X. Společenská organizace 85 // XI. Společenská vazba 87 // 7. Pospolitosti 89 // I. Definice 89 // II. Obecná charakteristika pospolitostí 94 // III. Skupina 97 // IV. Struktura skupiny 102 // V. Druhy skupin 105 // VI. Rodina 108 // VII. Účelové skupiny 117 // VIII. Byrokracie 123 // IX. Teritoriální pospolitosti 124 // X. Společenské vrstvy a třídy 129 // XI. Kasty 136 // XII. Pospolitosti spočívající na podobnosti chování 137 // XIII. Globální společnost 141 // XIV. Ontologické problémy společenské skutečnosti 143 // 8. Společenské procesy // I. Pojem společenského procesu 146 // II. Společenský pohyb 146 //
9. Problémy společenského vývoje 158 // I. Úvod 158 // II. Vědecké a technické objevy 160 // III. Pronikání kultur 161 // IV. Společenská hnutí 163 // V. Právo jako činitel společenského vývoje 168 // VI. Společenský pokrok 171 // Jmenný a věcný rejstřík 173
(OCoLC)42086729
cnb000489612

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC