Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.12.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Dopisy
Vyd. 1.
Praha : Odeon, 1982
452 s., 24 s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm

objednat
Živá díla minulosti ; sv. 93
francouzština, němčina, italština, latina
Latinské a německé texty přeložili Noemi a Luděk Rejchrtovi, francouzské a italské Amedeo Molnár
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000125129
Listy osamělého politika (Noemi Rejchrtová) // ŽEROTÍNOVY LISTY Z LET 1578-1636 // 1. 19. 4. 1578 Kratonovi z Kraftheimu (lat.) // 2. 16. 2.1579 Kratonovi z Kraftheimu (lat.) // 3. 10. 8. 1580 Vavřincovi Circlerovi (lat.) // 4. 15. 2.1581 Kratonovi z Kraftheimu (lat.) // 24. 5. 1583 Janu Jakubovi Grynaeovi (lat.) // 6. 1. 5.1587 Justu Lipsiovi (lat.) // CE) 7. 5. 1590 Janu Jakubovi Grynaeovi (lat.) // 8. 14. 10. 1591 Fridrichovi ze Žerotína (čes.) // 7. 11. 1591 Theodoru Bezovi (fr.) // 10., 12. 11. 1591 Janu Jakubovi Grynaeovi (lat.) // 11. 12. 11. 1591 Janu Františkovi Castiglionimu (it.) // 12. 16. 11. 1591 Paní Vanecké z Jemničky (čes.) // 13. 28. 11. 1591 Fridrichovi ze Žerotína (čes.) // 14. 29. 11. 1591 Janu Jetřichovi ml. ze Žerotína (čes.) // 15. 20. 3. 1592 Vavřincovi Suchartovi (lat.) // 16. 12. 4. 1592 Pani Vanecké (čes.) // 17. 13. 4. 1592 Zachariáši Solinovi (čes.) // 21. 12. 1593 Janu Jakubovi Grynaeovi (lat.) // 9. 8.1594 Janu Jakubovi Grynaeovi (lat.) // 20. 10. 9. 1594 Fridrichovi ze Žerotína (čes.) // 17. 1.1595 Janu Jakubovi Grynaeovi (lat.) // 22. 5. 11. 1595 Zdeňkovi Brtnickému z Valdštejna (lat.) // 23. 20. 1. 1596 Vilémovi z Roupova (čes.) // 24. 20. 1. 1596 Václavu Chromočovskému (čes.) // 25. 13. 8. 1596 Emerichovi Forgáčovi (lat.) // 26. 17. 8. 1596 Emerichovi Forgáčovi (lat.) // 27. 4. 10. 1596 Emerichovi Forgáčovi (lat.) // 28. 24. 10. 1596 Václavu Chromočovskému (čes.) 85 // 29. 23. 11. 1596 Ladislavovi Berkovi z Dubé (čes.) 87 // 30. 7. 5. 1597 Janu Jakubovi Grynaeovi (lat.) 88 // 31. 23. 3. 1598 Janovi Želeckému z Počenic (čes.) 90 // 32. 3. 5. 1598 Vilému Slavatovi z Chlumu (it.) 91 // 33. 8. 5. 1598 Melchioru Juniovi (lat.) 92 // 34. 11. 7. 1598 Albrechtovi Hruškovskému z Hrušová (čes.) 94 // 35. 5. 8. 1598 Johance z Bubna (čes.) 95 //
36. 24. 1. 1599 Václavu Budovcovi z Budova (lat.) 96 // 37. 26. 1. 1599 Vilému Slavatovi z Chlumu (it.) 98 // 1. 2. 1599 Theodoru Bezovi (fr.) 101 // 59. 2. 2. 1599 Janu Jakubovi Grynaeovi (lat.) 103 // 40. 24. 4. 1599 Polyxeně Rožmberské z Pernštejna (čes.) 104 // 41. 8. 7. 1599 Václavu Budovcovi z Budova (lat.) 106 // 10. 8. 1599 Theodoru Bezovi (fr.) 107 // 43. leden 1600 Jakubu Guetlinovi (lat.) 109 // 44. 14. 1. 1600 Karlovi mladšímu ze Žerotína (lat.) 112 // 45. 25. 1. 1600 Moravským stavům ve Znojmě (čes.) 114 // 1. 2. 1600 Štěpánovi Illésházymu (lat.) 116 // 47. 1. 3. 1600 Václavu Budovcovi z Budova (lat.) 118 // 48. 2. 3. 1600 Jindřichovi z Eberbachu (fr.) 120 // 49. 4. 4. 1600 Vilému Slavatovi z Chlumu (it.) 122 // 50. 16. 4. 1600 Starším a radě Štrasburku (něm.) 123 // 52. 12. 5. 1600 Janu Jakubovi Grynaeovi (lat.) 125 // 25. 5. 1600 Václavu Budovcovi z Budova (lat.) 127 // 53. 20. 7. 1600 Václavu Budovcovi z Budova (lat.) 131 // 54. 28. 9. 1600 Přerovským (čes.) 132 // 55,. 26. 10. 1600 Janu Jakubovi Grynaeovi (lat.) 134 // 56. 25. 1. 1601 Amandovi Polanovi z Polansdorfu (lat.) 137 // 57. 8. 3. 1601 Jindřichovi z Eberbachu (fr.) 138 // 13. 7. 1601 Janu Jakubovi Grynaeovi (lat.) 140 // 59. 6. 10. 1601 Karlovi mladšímu ze Žerotína (lat.) 143 // 60. 25. 10. 1601 Filipu Rennerovi (něm.) 145 // 61. 29. 10. 1601 Jindřichovi z Eberbachu (fr.) 147 // 62. 10. 11. 1601 Václavu Budovcovi z Budova (lat.) 150 // 13. 12. 1601 Janu Jakubovi Grynaeovi (lat.) 152 // 64. 19. 12. 1601 Jindřichovi z Eberbachu (fr.) 155 // @ duben 1602 Janu Jakubovi Grynaeovi (lat.) 156 // 66. 30. 9. 1602 Jindřichovi z Eberbachu (fr.) 160 // 67. 18. 10. 1602 Otto Casmannovi (lat.) 163 // 68. 6. ?. 1602 Václavu Budovcovi z Budova (lat.) 167 // 69. 21. 11. 1602 Amandovi Polanovi z Polansdorfu (lat.) 169 //
70. 31. 3. 1603 Václavu Budovcovi z Budova (lat.) 171 // 71. 18. 7. 1603 Janu Jakubovi Grynaeovi (lat.) 174 // 72. 9. 11. 1604 Otto Casmannovi (lat.) 176 // 73. IO. 1. 1605 Barboře z Valdštejna (čes.) 178 // 74. 11. 1. 1605 Matěji Timinovi (čes.) 179 // 75. 16. 1. 1605 Aleně Roupovské ze Zástřizl (čes.) 179 // 76. 25. 2. 1605 Kanibalovi z Valdštejna (čes.) 180 // 77. 10. 3. 1605 Jindřichu Blektovi (čes.) 182 // 78. 21. 3. 1605 Bohunce a Aleně ze Žerotína (čes.) 182 // 79. 24. 3. 1605 Kašparu Lucko vi (něm.) 183 // 80. 7. 5. 1605 Vilémovi z Roupova (čes.) 184 // 81. 20. 5. 1605 Císaři Rudolfovi II. (čes.) 185 // 82. 31. 5. 1605 Kanibalovi z Valdštejna (čes.) 186 // 83. 2. 6. 1605 Přerovským (čes.) 188 // 84. 16. 6. 1605 Novokřtěneckému knězi Kašparovi (čes.) 189 // 85. 21. 6. 1605 Náměšťskému správci (čes.) 190 // 86. 6. 7. 1605 Mikuláši Pitrušovi (čes.) 190 // 87. 6. 7. 1605 Jindřichovi Vodickému (čes.) 191 // 88. 7. 8. 1605 Kašparu Melicharovi ze Žerotína (čes.) 192 // 89. 7. 8. 1605 Janu Divišovi ze Žerotína (čes.) 193 // 90. 11. 8. 1605 Adamovi mladšímu z Valdštejna (čes.) 193 // 91. 21. 8. 1605 Oldřichovi z Kounic (čes.) 194 // 92. 1. 9. 1605 Adamovi Linhartovi z Neumperku (čes.) 195 // 93. 4. 9. 1605 Jaroslavovi ze Smiřic (lat.) 196 // 94. 10. 10. 1605 Madléně Gbelské (čes.) 198 // 95. S’ " \\ 15. 10. 1605 Janu Volfovi (čes.) 199 // 24. ?. 1605 Jiřímu Zikmundovi ze Zástřizl (čes.) 200 // 10. 2. 1606 Amandu Polanovi z Polansdorfu (lat.) 201 // 98. 1. 3. 1606 Václavu Budovcovi z Budova (lat.) 202 // 99. 3. 3. 1606 Bartoloměji Němčanskému (lat.) 205 // 100. květen- — červen 1606 Jiříkovi z Hodic „Apologie“ (Čes.) 207 // 101. 23. 11. 1606 Petru Vokovi z Rožmberka (čes.) 224 // ?2. 15. 12. 1606 Janu Divišovi ze Žerotína (čes.) 225 //
103. 17. 1. 1607 Jiřímu Erasmovi Tschernemblovi (lat.) 226 // 104. 3. 3. 1607 Janu Jiřímu Braniborskému (něm.) 227 // ? 26. 9. 1607 Štěpánovi Illésházymu (lat.) 228 // 106. 5. 10. 1607 Amandu Polanovi z Polansdorfu (lat.) 230 // 107. 10. 11. 1607 Matěji Timinovi (lat.) 232 // 108. 9. 12. 1607 Richardovi ze Starhemberka (lat.) 236 // 109. 13. 12. 1607 Václavu Budovcovi z Budova (lat.) 239 // Jiřímu Erasmovi Tschernemblovi (lat.) Václavu Budovcovi z Budova (lat.) Bartoloměji Němčanskému (lat.) // Jiřímu Erasmovi Tschernemblovi (lat.) Štěpánovi Illésházymu (lat.) // Václavu Budovcovi z Budova (lat.) Richardovi ze Starhemberka (lat.) // Václavu Budovcovi z Budova (lat.) Richardovi ze Starhemberka (lat.) // Hynkovi Bruntálskému z Vrbna (lat.) Matěji Timinovi (lat.) // Janu Jakubovi Grynaeovi (lat.) // Richardovi ze Starhemberka (lat.) // Václavu Budovcovi z Budova (lat.) // Jiřímu Erasmovi Tschernemblovi (lat.) Václavu Budovcovi z Budova (lat.) // Františkovi z Dietrichštejna (něm.) // Janu Lucanovi (fr.) // Matěji Timinovi (lat.) // Hartvíkovi ze Stitten (něm.) // Olomouckým měšťanům (čes.) // Kateřině ze Zástřizl (čes.) // Smilovi Osovskému z Doubravice (čes.) Matěj! Gyrovi (čes.) // Jiřímu z Náchoda (čes.) // Janu Čejkovi z Olbramovic (čes.) // Vilémovi z Roupova (čes.) // Janu Grucigerovi (čes.) // Janu Jakubovi Grynaeovi (lat.) // Kašparu Melicharovi ze Žerotína (čes.) Madléně Gbelské (čes.) // Hartvíkovi ze Stitten (něm.) // Františkovi z Dietrichštejna (něm.) Hartvíkovi ze Stitten (něm.) // Františkovi z Dietrichštejna (něm.) Fridrichovi z Tiefenbachu (něm.) Hartvíkovi ze Stitten (něm.) // Jindřichovi Matyášovi hr. z Thurnu (něm.) Fridrichovi z Tiefenbachu (něm.) // Císaři Matyášovi (něm.) // Králi Ferdinandovi (něm.) //
151. 2. 1. 1619 Janu Jiřímu Braniborskému (ném.) 320 // 152. 10. 1. 1619 Císaři Matyášovi (něm.) 321 // 153. 29. 3. 1619 Hartvíkovi ze Stitten (něm.) 322 // 154. 6. 4. 1619 Františkovi z Dietrichštejna (něm.) 328 // 155. 6. 4. 1619 Králi Ferdinandovi (něm.) 330 // 156. 25. 4. 1619 Františkovi z Dietrichštejna (něm.) 332 // 157. 6. 6. 1619 Hartvíkovi ze Stitten (něm.) 332 // 158. 13. 6. 1619 Františkovi z Dietrichštejna (něm.) 334 // 159. 28. 12. 1625 Františkovi z Dietrichštejna (čes.) 335 // 160. 2. 2. 1628 Zdeňkovi z Roupova (čes.) 336 // 161. 3. 2. 1628 Fridrichovi z Kounic (čes.) 338 // 162. 28. 2. 1628 Městské radě ve Strážnici (čes.) 340 // 163. 2. 6. 1628 Pavlovi Hronovskému (čes.) 342 // 164. 6. 12. 1628 Valtenu Winterovi (něm.) 344 // 165. 13. 12. 1628 Valtenu Winterovi (něm.) 345 // 166. 30. 1. 1629 Václavu Libánovi (čes.) 346 // 167. 12. 6. 1629 Jiříkovi Erastovi (čes.) 348 // 168. 11. 10. 1629 Vavřincovi Justýnovi (čes.) 352 // 169. 23. 12. 1629 Janu Amosovi Komenskému (čes.) 354 // 170. 16. 1. 1630 Janu Amosovi Komenskému (čes.) 355 // 171. 21. 8. 1630 Vilémovi Dobříkovskému (čes.) 357 // 172. 11. 10. 1631 Jiřímu z Náchoda (čes.) 359 // 173. 5. 4. 1632 Fridrichovi Domovskému (čes.) 361 // 174. 9. 7. 1632 Bohunce z Tiefenbachu (čes.) 362 // 175. 18. 2. 1633 Janu Jiřímu Rozínovi (čes.) 366 // 176. 21. 12. 1633 Karlovi Bruntálskému z Vrbna (čes.) 371 // m 6. 3. 1634 Jiřímu z Náchoda (čes.) 374 // 178. 4. 5. 1634 J. Ejvanovskému a J. Chodníčkovi (čes.) 374 // 179. 8. 10. 1635 Václavu Libánovi (čes.) 376 // 180. 8. 10. 1636 Zikmundovi Klikošovskému (čes.) 377 // PŘÍLOHY // Václav Budovec // Karlovi staršímu (lat.) Kateřina Žerotínská // Danieli Slatinskému (čes.) Kateřina Žerotínská // Adamovi z Valdštejna (čes.) Kateřina Žerotínská //
Martinovi Kratonovi (čes.) // 5. 30. 4. 1635 Kateřina Žerotínská // brandýskému písaři Janovi (čes.) // 6. 12. 5. 1635 Kateřina Žerotínská // Vavřincovi Justýnovi (čes.) 7. 4. 6. 1635 Kateřina Žerotínská 398 // Kateřině z Valdštejna (čes.) 399 // Poznámky a vysvětlivky 403 // Ediční poznámka 428 // Slovníček 436 // Seznam obrazových příloh 439 // Rejstřík osob a míst // Obrazová příloha za stranou 440
(OCoLC)9752051
cnb000002755

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC