Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Smíšené literární formy
Biografie
V tomto uspořádání vyd. 1.
Praha : Ústav pro českou a světovou literaturu Československé akademie věd, 2001
518 s.

objednat
ISBN 80-85778-34-3 (brož.)
Obsahuje úvod, poznámky
Kritiky literární - literatura česká - stol. 20., pol. 2. - výbory
Literatura česká - stol. 20., pol. 2. - čítanky
Věda literární - literatura česká - studie
000125207
Úvodem ...3 // ZTRÁTY A NÁLEZY // Pozdrav mrtvým (Václav Černý) ...5 // Úvaha první chvíle (Miloš Dvořák) ...11 // Kultura za okupace (Jindřich Chalupecký) ...15 // Básník, charakter, politika (Jindřich Chalupecký) ...19 // Tažení proti katolickým spisovatelům (Timotheus Vodička) ...25 // K PROBLEMATICE SOCIALISTICKÉ LITERATURY U NÁS // Za lidovou a národní kulturu (Zdeněk Nejedlý) ...33 // Světlo z východu (Václav Běhounek) ...49 // O situaci někdejších vzdělanců (Václav Navrátil) ...56 // Básníkova trnitá cesta do socialistické společnosti (Václav Černý) ...60 // Básník a svět aneb Postavení umělce specialisty (Miloš Dvořák) ...67 // Literatura umělecká a literatura užitková (Václav Černý) ...82 // ÚČTOVÁNÍ A VÝHLEDY - SJEZD A JEHO OHLASY ° // Několik poznámek o úkolech naší literatury (Gustav Bareš) ...87 // Projev prezidenta republiky Edvarda Beneše ...96 // Diskusní vystoupení (Aloys Skoumal) ...107 // Poslání literární kritiky ve společnosti (Jan Grossman) ...113 // Poslání literární kritiky ve společnosti (Bohumil Polan) ...125 // Poslání literární kritiky ve společnosti (Ludvík Svoboda) ...134 // Zúčtování a výhledy (Jan Mukařovský) ...148 // Cesta literatury k lidu (Vítězslav Nezval) ...157 // Cesta literatury k lidu (Jan Drda) ...169 // Cesta literatury k lidu (Bohumil Mathesius) ...176 // Umění a lid (Karel Teige) ...183 // Cesta literatury k lidu a lidu k literatuře (Václav Černý) ...189 // Spisovatel a národ (Bedřich Fučík) ...200 // Spisovatelovo poslání (Kamil Bednář) ...202 // Spisovatel a politik (František Halas) ...204 // Po sjezdu spisovatelů (Ferdinand Peroutka) ...206 // Posjezdové přemítání (Jan Strakoš) ...209 // Zrada vzdělanců (Pavel Tigrid) ...212 // V zrcadle prezidentovy řeči (Jan Kolár) ...213 //
K PŘÍPADU ACHMATOVOVÉ A ZOŠČENKA // Kultura a politika (Jindřich Chalupecký) ...217 // Spisovatel na rozcestí (Edvard Valenta) ...225 // Kultura a politika (František Kovárna) ...231 // Politika a poezie (Ladislav Štoll) ...233 // Achmatovová, Botostroj a jiná kouzla (Bohumil Mathesius) ...242 // Nám do toho nic není (Václav Bílý) ...246 // Z LITERÁRNÍHO ŽIVOTA // Básník a dějiny (Ladislav Radimský) ...249 // Jeden problém současné kritiky (Jaroslav Janů) ...252 // Existencialismus a existencialita v literatuře (Jan Vladislav) ...255 // Poezie a politika (Zdeněk Urbánek) ...257 // Tvoř, umělce ...(Ferdinand Peroutka) ...260 // Romantismus jako živá umělecká myšlenka? // (František Listopad) ...264 // Úděl, který nebude básníkovi odňat (Jan Čep) ...269 // Zproblematizovaná literatura (Jan Grossman) ...271 // Poznámky o vztahu dramatu k soudobému // životnímu pocitu (Jiří Kárnet) ...277 // Filozofie a básnictví (Jiřina Popelová) ...286 // Několik poznámek o umění kritickém (Frank Tetauer) ...296 // O kritice (Jan Grossman) ...304 // Situace současného českého umění (Otakar Mrkvička) ...311 // Umění a světový názor (Jan Mukařovský) ...318 // K současné situaci českého dramatu (Jaroslav Pokorný) ...328 // Kultura a srozumitelnost umění (Robert Konečný) ...344 // Nové úkoly (Jindřich Chalupecký) ...347 // TVÁŘ GENERACE // Tvář generace (Jiří Hájek) ...357 // Konec moderní doby (Jindřich Chalupecký) ...364 // Válečná generace (Jan Grossman) ...384 // Perspektivy nového umění (Jaroslav Morák) ...392 // Prohlášení dynamoarchistů ...400 // Skupina (Ra) ...403 // Cesta k syntetickému realismu (Jiří Hájek) ...406 // Poezie města (Jiří Kolář) ...411 // Oč jde v mladé poezii (Jiří Hájek) ...414 // Směry nejmladší české poezie (Jan Grossman) ...418 // Projev o umění v cyklu „Mladá literatura" (Jan Vladislav) ...421 //
O co šlo na Dobříši (Jiří Hájek) ...426 // LITERATURA A SPOLEČNOST // Čestný titul národního umělce (František Kovárna) ...429 // Stát a básník (Václav Černý) ...430 // Ke kořenům kulturní krize (Miloš Dvořák) ...434 // Básnická objednávka zemědělského lidu (Antonín M. Brousil) ...440 // Umění pro lid? (Drahomír Šajtar) ...446 // Umění v moderní společnosti (Rudolf Černý) ...448 // OSOBNOSTI A TVORBA // Franz Kafka a Praha (Pavel Eisner) ...455 // Kapitoly o Jaroslavu Haškovi (Jan Grossman) ...474 // „Český román" českým případem (Václav Černý) ...482 // Osobnost a tvorba (Jan Patočka) ...492 // Poznámky k myšlení o literatuře v letech 1945-1948 (Petr Šámal) 499 // Ediční poznámka ...512

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC