Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.6) Půjčeno:28x 
BK
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 1998
96,[23] s. : il.

objednat
ISBN 80-210-1792-9 (brož.)
Bibliografie: s. 93-94.
Písmo - dějiny - učebnice vysokošk.
000125297
Úvodem ... 5 // 1 Co bylo před vynálezem knihtisku .... 6 // 1.1 Psací potřeby... 6 // 1.2 Písaři ... 17 // 2 Vývojové fáze písma ... 24 // 2.1 Předstupeň písma - archeologická doba ... 24 // 2.2 Obrázkové písmo (piktografie) - před 4. tisíc. př. Kr... 26 // 3 Písma starých národů ... 30 // 3.1 Klínové písmo (písmo Sumerů) ... 30 // 3.2 Hieroglyfické (egyptské) písmo ... 32 // 3.3 Hieratické písmo ... 33 // 3.4 Démotické písmo ... 34 // 3.5 Chetitské písmo... 35 // 3.6 Krétské písmo... 37 // 3.7 Čínské (jinské) písmo ... 38 // 3.8 Japonské písmo... 41 // 3.9 Indické písmo... 42 // 3.10 Hebrejské písmo ... 43 // 4 Co předcházelo latince ... 46 // 4.1 Fénické písmo... 47 // 4.2 Řecké písmo... 49 // 4.3 Etruský jazyk... 51 // 5 Písmo v době římské ... 54 // 5.1 Archaické období (6. stol. př. Kr. - 2. stol. po Kr.) ... 54 // 5.2 Základní členění historického vývoje latinky... 57 // 5.3 Římské období vývoje latinky (2. -6. století) ... 58 // 6 Písmo období barbarů. Období „národních“písem (7. - 8. století) ... 62 // 7 Raně středověké období latinky a slovanská abeceda ... 70 // 7.1 Hlaholice a cyrilice... 73 // 8 Období vrcholně středověké - gotické ... 77 // 9 Období novověké - humanistické a novogotické ... 81 // Závěr ... 92 // Literatura ... 93 // Přílohy... 95

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC