Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.8) Půjčeno:15x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Torst, 2002
603 s.

objednat
ISBN 80-7215-179-7 (váz.)
Malá řada kritického myšlení
Obsahuje úvod, jmenný rejstřík, údaje o autorovi a jeho fotografii
Bibliografie: s. 581-600
Literatura ruská - rozbory - studie
000125376
Úvodem ...5 // I/ Z teorie literatury // Ironie a hermeneutika - dvě metody interpretace // Text a předpoklady textu ...21 // Dvojí koncepce uměleckého textu ...25 // Pojmoslovná iniciativa ruské „formální školy" // Jurij Tyňanov a problém „literárnosti" ...52 // O struktuře a „strukturním myšlení" ...59 // Konflikt konvence (tradice) a originálního názoru // (kreativity) v literární vědě ...69 // Poznámky o pojmu „světové literatury" v současné filosofické diskusi ...78 // Dědictví Paula van Tieghema a dnešní komparatistika ...88 // K povaze „show". Estetika „distance" a estetika „performance" ...94 // II/ Ruská identita a ruská literatura (Duchovní život Ruska v 19. století) // Hledání ruské identity. Čtyři podoby Ruska v literární a myslitelské tradici--109 // „Mise" ruské literatury. // Rusko v očích Nauma Berkovského ...131 // Lidská jedinečnost u zrodu ruské prózy. Novely N. M. Karamzina ...137 // Dva zdroje ruské básnické epiky. Balady V. A. Žukovského ...152 // Puškin a jeho „národní" tragédie ...166 // Titanismus a romantická ironie. K Puškinovu titanismu // Puškinova cesta do hloubek Ruska ...195 // Gogolovo symbolické město ...217 // Senzualita a počátky ornamentální prózy. Novely N. F. Pavlova ...230 // Životní gesto a gesto literární. Alexandr Marlinskij ...256 // Puškinova dvojí tvář u jeho následovníků. Lermontov a Někrasov ...268 // Gončarov a tzv. ruská otázka ...276 // Pocit kosmického víru. Fjodor Ťutčev ...285 // Fragmenty kosmického celku. Ruské nod V. F. Odojevského ...289 // Román „toku života". Vojna a mír Lva Tolstého ...306 // Slovanská myšlenka a ruské slavjanofilství. Několik poznámek o dávné otázce ...316 // Mlčení světa. Vladimir Solovjov o ruské tradici ...324 //
III/ Moderní ruská literatura a duchovní život 20. století // A. Čechov a „konec epochy" ...333 // Skeptik skoro neruský. Ivan Bunin ...336 // Rozanov protiruský... a ruský ...339 // Romantismus v dramatech Mariny Cvetajevové ...345 // Posvátné dary všednosti. Arkadij Averčenko ...354 // Petrohrad - město helénismu. Konstantin Vaginov ...364 // Pilňakova „pravěká tma" ...373 // Kritika utopického rozumu. Jevgenij Zamjatin ...376 // Psychologie umění a povaha uměleckého zážitku. Ke koncepci L. S. Vygotského ...379 // Německá romantika v ruském pohledu. Kniha N. J. Berkovského ...391 // Od estetiky k teorii textu. Nad knihou posmrtně vydaných náčrtů M. M. Bachtina ...398 // Poznámka o sémiotice kultury v díle J. M. Lotmana ...417 // Nabokov - světový, a přece ruský... ...422 // Tři skryté puškinské motivy v díle Vladimíra Nabokova ...428 // Poetika Vladimíra Nabokova a problém autorství -Solženicynův nářek nad úpadkem Ruska ...461 // IV/ Z české kultury // Puškin dvě stě let po svém narození. Peripetie českého zájmu o Puškinův román // Prach hrobů a úzkost srdce. Topika a motivika sentimentalismu v raném díle Jana Nerudy ...481 // Masarykovo myšlení a Rusko ...503 // Václav Černý a „sebeabdikace" evropské kultury -Moderní román: ztráta společného prostoru a lidská senzibilita ...52? // Realita uměleckého díla. Zdeněk Mathauser ...532 // Záření původních vrstev smyslu. Eseje Michala Ajvaze ...543 // Český román? Vaculíkův Český snář ...549 // Téměř neviditelná dvojznačnost románu ...555 // Přes práh domova. K diskusi o „světovosti" české prózy ...56? // Jmenný rejstřík ...569 // Ediční poznámka ...581 // Výběr z prací Vladimíra Svatoně ...586

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC