Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1958
814 s. : il.

objednat
Řada chemické literatury
angličtina
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstříky
Obsáhlá publikace z oboru organické technologie shrnuje základy důležitých reakcí, používaných k syntezám organických látek. V jednotlivých kapitolách popisuje příslušný technologický pochod, použitá činidla, kinetiku reakce a termodynamické podmínky uvažovaného pochodu, všímá si hlavních typů průmyslových aparatur i zpracování odpadních produktů nebo regenerace vedlejších látek. Doloženo výrobními příklady..
Určeno posluchačům chemie a chemického inženýrství, výzkumným a provozním pracovníkům i projektantům chemických závodů
000125566
Rekat.
Obsah // Předmluva k českému vydání // Předmluva ke čtvrtému vydání // Předmluva k prvnímu vydání // I. Nitrace // Úvod 13. Přehled nitrosloučenin 16. Zhodnocení nitračních činidel 28. Kinetika nitraee 36. Thermodynamika nitrace 61. Zařízení pro nitrace 61. rechnické nitrace 66. Zpracování odpadní kyseliny z nitraeí 83. Ekonomický rozbor nitrace 86. // JI. Aminaee redukcí // Přehled postupů pro přípravu aminů 87. Způsoby redukce 88. Redukce železem zinkem, cínem v kyselých roztocích 90. Redukce zrnkem nebo železem v silně alkalickém roztoku 97. Redukce zinkem ve slabě alkalických roztocích 99. Redukce nitrosloučenin alkalickými simíkynebo simíky kovu 100. Redukce dithioničitanem sodným v alkalickém roztoku 101. Redukce kyselym sinči-tanem sodným 102. Redukce vodíkem za pomoci katalysátonů 103. Projektováni a konstrukce zařízení 107. Technická příprava aminů 110. // III. Diazotnce a kopulace // Úvod 132. Použití a reakce diazosloučenin 132. Vlastnosti a reakce diazonio-vých solí 136. Vlastnosti a reakce diazoniumsulfonanů 138. Vlastnosti a reakce diazoniumkarboxylátů 139. Vlastnosti a reakce diazoniumoxydů 140. Kinetika a mechanismus diazotacel41. Činitelé ovlivňující diazotaci 142. Thermochemie 145. Projektování a konstrukce zařízení 166. Technické diazotace 146. Analysa diazoniových sloučenin 164. Kopulace 164. Mechanismus kopulace 158. Činitelé ovlivňující kopulaci
169. Technické kopulacel 61. Ekonomický rozbor 166. // IV. Halogenace // Úvod 169. Thermodynamika a kinetika halogenačních reakcí 174. Přehled halogenací 185. Chlorace za přítomnosti katalysátoru 220. Chlorace katalyso-vané světlem 221. Projektování a konstrukce halogenačního zařízení 223. Technické halogenace 224. // F. // Úvod 246. Sulfonační činidla a jejich hlavní použiti 247. Oddělování sulfono-vých kyselin 276. Fysikální a chemické vlivy při sulfonaci 277. Kinetika, mechanismus a thermodynamika sulfonace 286. Sulfonační zařízení a postupy 290. Sulfonační způsoby 292. Technická příprava sulfonových kyselin 296. // VI. Aminaee anwnolysou // Úvod 310. Aminační činidlo 311. Přehled aminačních reakcí 318. Fysikální a chemické vlivy, uplatňující se při amonolyse.340. Kovové katalysátory při amo-nolyse halogenderiváfců 346. Korose a pH násady v autoklávu 347. Kinetika amonolysy 348. Thermodynamika amonolysy 361. Projektování a konstrukce výrobního zařízení 361. Technologie výroby aminosloučenin 366. Řízení regenerace amoniaku 372. // 6 // VII. Oxydace..._...;  75 // Typy oxydačních reakcí 375. Oxydační činidla 377. Oxydace oxydaěními činidly v kapalné fázi 388. Oxydace kyslíkem v kapalné fázi 392. Oxydace alifatických sloučenin v plynné fázi 398. Oxydace aromatických uhlovodíků // v plynné fázi 409. Kinetika a thermochemie 415. Oxydační zařízení 420. // VIII. Hydrogenace
...426 // Úvod 426. Výroba vodíku 428. Jednotlivé druhy hydrogenací 436. Kinetika // a thermodynamika hydrogenačních reakcí 453. Obecné úvahy o hydrogenač-ních katalysátorech 461. Zařízení a konstrukční materiál 468. Průmyslové postupy 470. // IX. Hydrofortnylace (oxoreakca)...495 // Definice reakce a její podstata 495. Vývoj oxoprocesu 496. Reakční složky // a katalysátory 497. Technické provedení oxoreakce 503. Kinetika a thermodynamika 515. Mechanismus oxoreakce 517. Vztah mezi oxoreakcf a reakcí Fischerovou-Tropschovou 523. Jiné reakce kysličníku uhelnatého s organickými sloučeninami 526. // X. Esterifikacx...530 // Esterifikační reakce 531. Urychlování esterifikace 540. Posunování esterifikační rovnováhy 542. Esterifikace v plynné fázi 547. Alkoholysa 548. Acidolysa 551. Alkoholysa amidů 551. Použití anhydridů kyselin 552. Estery z anhydridů dvojsytných kyselin 552. Použití chloridů kyselin 553. Estery ze solí kovů // a alkýlhalogenidů 554. Xanthogenany 556. Esterifikace ketenem 556. Adice kyseliny na nenasycený uhlovodík 557. Estery připravené z acetylénu 557. Příprava esterů z nitrilů 558. Esterifikace ethylenoxydem 558. Příprava esterů z aldehydů 559. Příprava esterů z alkoholů 559. Příprava esterů z kysličníku uhelnatého 560. Esterifikace v praxi 560. // XI. Hydrolym ...577 // Definice a vymezení pojmu 577. Hydrolytická činidla 578. Látky, které lze hydrolysovat 582. Kinetika. thermodynamika
a mechanismus hydrolysy 586. Zařízení pro hydrolysu 594. Technické procesy založené na hydrolyse 596. // XII. Polymerace...621 // Úvod 621. Základy makromolekulámí chemie 622. Kinetika polyreakcí 635. Charakterisace makromolekulárních látek 643. Vztah mezi velikostí a tvarem // makromolekul a fysikálním a mechanickým chováním polymeru 650. Vše- // obecné rozdělení makromolekulárních látek 653. Průmyslové polykondensa-ce 654. Průmyslové polymerace 672. // XIII. Alkylace...697 // Úvod 697. Alkylační činidla 699. Typy alkylací 702. Faktory ovlivňující alky-laci 709. Alkylační zařízení 714. Vliv alkylace 716. Technické alkylace 717. // XIV. Reakce Friedelovy-Craftsovy...740 // Úvod 740. Přehled Friedelových-Craftsových reakcí 744. Mechanismus Friedelových-Craftsových reakcí 757. Chemické a fysikální faktory 761. Kinetika a thermodynamika Friedelových-Craftsových reakcí 768. Chemicko-inženýrskó problémy 770. Technické synthesy 775. // Rejstřík jmenný...787 // Rejstřík věcný...801
(OCoLC)85321890
cnb000513304

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC