Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.5) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Mobil Media, [2001?]
262 s. : il. + 1 CD

objednat
ISBN 80-86593-06-1 (brož.)
Step by step
Obsahuje slovníček pojmů, rejstřík
Počítače - zvuk - software - zpracování - příručky
000125672
Obsah // Úvod 9 // t Obecné zamyšlení nad vybavením 13 // Úvodní úvaha 13 // Vliv přepokládaných typů projektů 14 // Vzorové finanční rozpočty 16 // 2 Software 19 // Multitrackové aplikace 20 // Vlastnosti multitrackových programů a zásady při výběru 20 // Pro Tools LE 34 // Pro Tools FREE 5.0 37 // SONAR 38 // Vegas Video 2.0 41 // Vegas Audio 2.0 LE 44 // Cubase VST/325.0 44 // Cubase VST5.0 48 // Cubasis VST 48 // WaveLab 3.0 49 // Adobe Premiere 6.0 52 // Závěr z porovnání multitrackových aplikací 54 // Singletrackové aplikace 55 // Sound Forge 5.0 56 // Sound Forge XPStudio 5.0 60 // Cool Edit 2000 60 // Programy pro hudebníky 64 // ACID 64 // Power Chords 67 // ReBirth RB-338 2.0.1 70 // Reason 70 // Audio Phonics Guitar Tuner 1.02 72 // Zvuk na PC // Efekty a efektové sady 7 2 // Waves 3.2 72 // XFX 75 // Odšumovací a restaurační nástroje 7 7 // Steinberg DeNoiser 77 // Sonic Foundry Noise Reduction 78 // Dart Pro 32 78 // Dart Pro 98 79 // Sound Laundry 2.5 80 // WAVCIean 80 // Osiris 81 // Nástroje pro vypalování a extrakci z CD 81 // CDFS 82 // CD Ex 1.3 83 // Windows Media Player 7.1 83 // Easy CD Creator 85 // GetltOnCD 86 // Přehrávače 86 // Windows Media Player 7.1 86 // WinAmp 87 // Free DVD Player 87 // Jiné nástroje pro práci se zvukem 88 // Fiubi’s LoopBack Device 88 // AlgoTest 88 // Snížení rychlosti CD 89 // Nástroje pro práci s MP3 a dalšími komprimovanými formáty 90 Videonástroje 90 // VirtualDub 90
// TMPGEnc 91 // MPEGed 91 // MpegProperties 92 // Systémové utility 92 // TimerExit 92 // SpaceMonger KK // CacheMaster 93 // 3 Hardware 95 // Počítač 95 // Procesora základní deska 95 // Obsah // Paměť RAM 97 // Pevný disk (HDD) 97 // CD-ROM, CD-R/W, DVD-ROM 98 // Grafická karta a monitor 98 // Karta pro zpracování videa 99 // Skříň (case) 99 // Operační systém 101 // Drobné příslušenství k PC 101 // UPS 102 // Zvukové karty a zvuková rozhraní 103 // Sound Blaster Live15.1 103 // Sound Blaster Audigy 109 // Reproduktorový systém DeskTop Theatre DTT2200 116 // DigiOOl 117 // Digi ToolBox XP 119 // Digi ToolBox CD 120 // 4 Ostatní vybavení 121 // Mikrofony 121 // Směrová charakteristika 121 // Mikrofony z hlediska konstrukce 124 // Důležité parametry 125 // Příslušenství mikrofonů 128 // Praktický výběr vhodného mikrofonu 129 // Mixážni pulty 131 // Vstupy 131 // Výstupy 133 // Ovládací prvky 133 // Monitory 138 // Základní požadavky na kvalitní monitory 139 // Sluchátka 139 // Monitory pro blízký poslech 140 // Velké monitory 142 // Koncové zesilovače 142 // Zařízení pro reprodukci a záznam 143 // Tape deek 143 // MiniDisc 143 // CD, CD-R, CD-RW, DVD 144 // DAT 145 // Videorekordér, TV 146 // Zvuk na PC // Externí zvukové procesory 146 // Kompresory a limitery 147 // Ekualizéry 148 // Další potřebná zařízení 149 // Propojovací pole 149 // Kabely, konektorové adaptéry 149 // Klávesy 150 // 5 Vhodné
prostory 151 // Studio 151 // Režie 154 // Zázemí 158 // 6 Nastavení a zapojení 159 // Nastavení PC 159 // Oddělení využití PC pro audio a pro běžný provoz 159 // Optimalizace PC pro práci s audiem 161 // Nastavení důležitých parametrů audioaplikací 163 // Zapojení 164 // Propojen í zařízen í 164 // Synchronizace 166 // Péče o zařízení 167 // Testování 167 // Údržba 167 // Bezpečnostní opatření 168 // 7 Příprava projektu 169 // Koncepce 169 // Organizační záležitosti 171 // Technická příprava 172 // Preprodukce 174 // Příprava na PC 174 // 8 Nahrávání 175 // Příprava na nahrávání 175 // Snímání různých zdrojů zvuku 177 // Mikrofonní techniky 177 // Snímání bicích nástrojů 1 yg // Obsah // Snímání basoué kytary 180 // Snímání elektrické kytary 180 // Snímání akustické kytary 181 // Snímání lidského hlasu 181 // Nahrávání mimo studio 185 // Live nahrávka 185 // Nahrávání v terénu 186 // Živý zvuk pro video 187 // Záznam 187 // Vlastní nahrávání na PC 187 // Psaní poznámek 190 // 9 Střih 191 // Výběr z nahraného materiálu 191 // Odstranění nahraných chyb 192 // Sestavení 195 // Vyčištění 195 // 10 Mixáž 197 // Přechod od střihu k mixáži 197 // Automatizace 198 // Softwarový mixpult 199 // Použití efektových procesorů 202 // Obecné postupy 202 // Ekvalizéry 204 // Dynamické procesory 206 // Delay 209 // Reverb 210 // Časová komprese/expanze 211 // Pitch
Shift 211 // Další efekty 213 // Hlasitost a směrování 213 // Vytvoření submixu 214 // Příprava na mastering 215 // 11 Mastering 217 // Konečné úpravy 217 // Vlastnosti výsledného zvuku 217 // Zvuk na PC // Nástroje používané při masteringouých úpravách 219 // Konečné sestavení 220 // Poslech 221 // Příprava pro komerční výrobu 222 // Kontrola a schválení 223 // Vlastní výroba výstupních médií 223 // CD 223 // Videokazeta 224 // VCD (video CD) 225 // DVD 226 // Minidisk (MD) 226 // Kazeta (MC) 226 // 12 Zálohování a archivace 227 // Volba zařízení 227 // Zálohování během projektu 228 // Konečná archivace 230 // 13 Zkušební projekt 2 31 // Příprava 231 // Nahrávání 235 // Střih 237 // Mixáž 239 // Mastering a výroba 240 // Zálohování a archivace 242 // Slovník důležitých pojmů 243 // Závěr 253 // Příloha A 255 // Příloha K 257 // Rejstřík // 259

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC