Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:60x 
BK
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 1999
156 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-7078-729-5 (brož.)
Obsahuje slovníček pozžívaných termínů
Bibliografie: s. 153-153
Česko - dějiny hospodářské - stol. 19., pol. 2.-stol. 20.,pol. 2 - učebnice vysokošk.
Ekonomika - Česká republika - stol.19.,pol.2.-stol.20.,pol.2 - učebnice vysokošk.
000125709
Obsah: // I. Vývoj hospodářství českých zemí do I. světové války 7 // 1. Vznik industriálni společnosti a průmyslové revoluce 7 // 2. České země a rakousko-uherská monarchie 9 // 3. Hospodářské struktury a vývoj průmyslu 10 // 4. Vývoj obchodu 14 // 5. Živnosti a živnostenská nařízeni 16 // 6. Vznik bank 18 // 7. Situace v zemědělství 21 // II. Na cestě к samostatné československé ekonomice 23 // 1. Vznik Československa - hospodářské předpoklady 23 // 2. Kroky vlády к upevnění čs. měny 25 // 3. Nostrifikace 28 // 4. Základy hospodářské prosperity 29 // III. Finance a bankovnictví 32 // 1. Kapitálový a peněžní trh 32 // 2. Obchodní akciové banky 36 // 3. Veřejnoprávní peněžní instituce a ústavy lidového peněžnictví 40 // 4. Pojišťovny 42 // IV. Průmysl 43 // 1. Vývoj průmyslu za první republiky 43 // 2. Báňský průmysl н 44 // 3. Hutnický průmysl;,, 45 // 4. Strojírenský průmysl 47 // 5. Energetika a elektrotechnický průmysl 51 // 6. Chemický průmysl 52 // 7. Výroba papíru a dřevoobráběcí průmysl 54 // 8. Textilní a oděvní průmysl 56 // 9. Obuvnický a kožedělný průmysl 59 // 10. Průmysl skla a bižuterie a porcelánu 62 // 11. Potravinářský průmysl 63 // V. Vývoj obchodu za první republiky 65 // 1. Změny v úloze obchodů 65 // 2. Obchodní síť a obchodní domy 66 // VI. Státní hospodářská politika 68 // 1. Fungování hospodářského vedeni státu 682. Vedoucí
kapitálová centra 69 // 3. Rozhodovací a prováděcí nástroje hospodářské politiky 70 // 4. Zesílení státních zásahů do hospodářství počátkem 30. let 71 // VII. Shrnutí etap hospodářského vývoje 1918-1938 78 // 1. Období ekonomické lability 1918-1921 78 // 2. Poválečná hospodářská krize 1921-1923 79 // 3. Stabilizace ekonomiky a přechod ke konkjunktuře 1924-1929 79 // 4. Období hospodářské krize 1929-1933 81 // 5. Na cestě к oživení ekonomiky 1934-1938 85 // VIII. Hospodářský vývoj země po Mnichovu a okupace 87 // 1. Mnichov a jeho následky 87 // 2. Vznik Protektorátu Čechy a Morava 88 // 3. Válečné řízení hospodářství 89 // 4. Germanizace hospodářství 92 // 5. Vývoj na Slovensku 93 // IX. Nástup к systémové transformaci čs. ekonomiky 1945-1948 94 // 1. Konec války a nové uspořádání země 94 // 2. Hospodářství po skončení války 96 // 3. První měnová reforma, problémy pracovního trhu 100 // 4. Na cestě ke dvouletce 101 // 5. Rok 1947 105 // 6. Hospodářská politika poúnorového období 109 // X. Budování základů socialismu v Československu a jeho // postupná stalinizace 111 // 1. Na cestě к první pětiletce (1949-1953) 111 // 2. Zvýšení úkolů plánu 114 // 3. Změny společenského klimatu 115 // 4. Koncepce hospodářství 116 // 5. Likvidace živnostenského podnikání 117 // 6. Kolektivizace zemědělství 118 // 7. Problémy roku 1953 120 // 8. Výsledky první pětiletky
122 // 9. Změna hospodářské politiky v letech 1954 a 1955 125 // XI. Počátek krize sovětského modelu řízení a plánování čsl. // ekonomiky a první pokus o jeho reformu 127 // 1. Úkoly druhé pětiletky ( 1956-1960) 1272. Pokus o ekonomickou reformu 128 // 3. Výsledky druhé pětiletky , 130 // 4. Příprava třetí pětiletky a koncepce dalšího rozvoje - plán // „ekonomické katastrofy“ 132 // XII. Pokus o 2. ekonomickou reformu a její násilné potlačení // (1963-1970) 135 // 1. Společenské důsledky a ekonomická diskuse ’ 135 // 2. Zásady reformy a problémy její realizace 136 // 3. Změny ve vedeni ÚV KSČ, program KSČ na jaře 1968 138 // 4. Pražské jaro a další osud reformy 139 // 5. Nástup tzv. normalizace 140 // XIII. Deformace hospodářských vztahů v 70. a 80. letech 142 // 1. Východiska konsolidace 142 // 2. Hospodářský vývoj v první polovině 70. let 142 // 3. Zpomalení ve druhé polovině 70. let 144 // 4. Nástup dalších pokusů o reformy v 80. letech , 145 // 5. „Perestrojka“ a její důsledky 147 // Slovníček některých používaných termínů // 149 // Výběr použité literatury // 153
(OCoLC)45022638
cnb000884502

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC