Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3.1) Půjčeno:25x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 1998
364 s. : il.

objednat
ISBN 80-200-0703-2 (váz.)
Obsahuje tabulky, grafy, předmluvu Jacqese Rupnika, úvod
Bibliografie: s. 355-363
Společnost - Česká republika - výzkumy - r.1989-1998 - studie
000126313
Obsah // Předmluva (Jacques Rupnik) 11 // Úvod: zpráva o společnosti 15 // Část první: Potenciál ekonomické změny // 1 Trh práce a lidské zdroje 21 // 1.1 Přechod od řízeného k tržnímu hospodářství 23 // 1.2 Toky změn na trhu práce 26 // 1.3 Vývoj a struktura nezaměstnanosti po roce 1990 30 // 1.4 Strategie nezaměstnaných a problém marginalizace 37 // 1.5 Závěrem 41 // 2 Školský systém a rozvoj vzdělání 44 // 2.1 Vzdělání a životní úspěch 45 // 2.2 Kvantitativní a institucionální změny školského systému 48 // 2.3 Reforma obsahu a kvalita vzdělání 53 // 2.4 Přístup ke vzdělání u nás a ve světě 58 // 2.5 Závěrem 66 // 3 Kapitalistická obnova: privatizace a podnikání 69 // 3.1 Postup privatizace a účast občanů 70 // 3.2 Představy o privatizaci a její hodnocení 76 // 3.3 Manažeři a podnikatelé: kapitalistická expanze a její brzdy 82 // 3.4 Postoje k zaměstnám: jistoty, nebo samostatnost? 86 // 3.5 Závěrem 90 // 7 // 4 Česká rodina, sňatkový trh a reprodukční klima 92 // 4.1 Deformace věkové struktury 93 // 4.2 Sňatková tíseň 95 // 4.3 Návrat české rodiny do Evropy 99 // 4.4 Zvýšené náklady počátku rodinného života a trh s byty 104 // 4.5 Proména reprodukčního klimatu jako součást kulturní změny 106 // 4.6 Závěrem 109 // Část druhá: Ekonomické a sociální nerovnosti // 5 Nerovnosti ve výdělcích, v příjmech a majetku domácností 113 // 5.1 Systémová změna:
od rovnosti potřeb k tržní výkonnosti 114 // 5.2 Výdělky: posíleni kvalifikačních rozdílů 116 // 5.3 Příjmy domácností: od reprodukčního k tržnímu modelu 121 // 5.4 Majetek: staré a nové zdroje nerovností 127 // 5.5 Legitimita nových rozdílů 130 // 5.6 Závěrem 134 // 6 Přerozdělování příjmů prostřednictvím daní a dávek 135 // 6.1 Příjmová rovnost, nebo ekonomická výkonnost? 136 // 6.2 Míra přerozdělení u nás a ve světě 139 // 6.3 Vývoj rozdělení daní a sociálních příjmů 142 // 6.4 Postavení středních tříd a daňové vědomí 148 // 6.5 Závěrem 154 // 7 Sociální mobilita a změny v životních šancích 156 // 7.1 Změny v míře zaměstnanosti: odliv pracovních sil 158 // 7.2 Vnitrogenerační mobilita: transformační start a jeho meze 161 // 7.3 Struktura mobilitních pohybů: role vzdělání a podnikání 164 // 7.4 Vnímání změn v životních příležitostech 168 // 7.5 Úloha lidského a politického kapitálu 174 // 7.6 Závěrem 178 // 8 Role trhu a vlády v očích veřejnosti 182 // 8.1 Dilemata ekonomické politiky v názorech Evropanů 183 // 8.2 Řád a veřejné statky, nebo sociální přerozdělování? 188 // 8.3 Svoboda ekonomiky a postoje české populace 191 // 8.4 Varianty sociální politiky v očekáváních občanů 196 // 8.5 Závěrem 201 // 8 // Část třetí: Sociální a politická struktura // 9 Obnova středních tříd a její politické souvislosti 205 // 9.1 Objektivní
přístup: ekonomický a lidský kapitál 206 // 9.2 Subjektivní přístup: pocit příslušnosti a sdílených hodnot 208 // 9.3 Proměny v sociálním složení střední třídy 213 // 9.4 Politické orientace a volební preference 217 // 9.5 Závěrem 223 // 10 Sociální rozvrstvení a volební chování 225 // 10.1 Vývoj po roce 1989: od nestandardních voleb ke standardním 227 // 10.2 Tři pohledy na volby 1992 a 1996: levice, koalice a extremisté 229 // 10.3 Od podzimu 1996 do jara 1998: ve znamení posunu doleva 236 // 10.4 Volby 1998: vyrovnání sil levice a pravice 241 // 10.5 Závěrem 245 // 11 Názorová krystalizace a levicové posuny 247 // 11.1 Stabilní orientace, proměnlivé preference 249 // 11.2 Hodnotový a názorový posun doleva 252 // 11.3 Politická orientace jako důsledek volby 256 // 11.4 Levopravá osa - nejdůležitější politický rozměr 260 // 11.5 Závěrem 266 // 12 Vývoj politických stran a jejich systému po listopadu 1989 269 // 12.1 Kladení základů: od listopadu 1989 do června 1990 270 // 12.2 Formování systému: od června 1990 do června 1992 273 // 12.3 Stabilizace systému: od června 1992 do června 1996 280 // 12.4 Vyvažování sil v systému: po volbách v květnu 1996 285 // 12.5 Závěrem 288 // Závěr: výzvy a pasti transformace 291 // Příloha // A. Demografický vývoj zemí střední a východní Evropy 299 // B. Ekonomický vývoj zemí střední a východní Evropy 305 // C. Vybrané politické a sociální
indikátory 314 // D. International Social Survey Programme (ISSP) 323 // E. Další použité výzkumy 336 // F. Sociologický datový archiv 338 // G. Projekt Sociální trendy 341 // H. Definice sociálních tříd a sociálně-ekonomického statusu 344 // Seznam zkratek 347 // Seznam tabulek, grafu a rámečků 349 // Literatura 355 // Brief contents 364 // 9

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC