Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
VYRAZENO
1. vyd.
Olomouc : FIN, 1995
292 s. : il.

ISBN 80-85572-74-5 (váz.)
Obsahuje úvod, rejstřík
Bibliografie: s. 295
Zoologie - učebnice středošk.
000126349
/6/ // r , // Obsah // I. Úvod ... 9 // Zoologické vědy ... 9 // Definice druhu a binomická nomenklatura ... 10 // Vývojové vztahy organizmů ... ¦ // Srovnání rostlinné a živočišné buňky ... 12 // II. Systém živočišné říše... 14 // Říše Živočichové (Animalia) // I. podříše: PRVOCI (Protozoa) ... 16 // kmeny: PRAPRVOCI (Sarcomastigophora) ... 18 // pkm: B1ČÍKOVCI (Mastigophora) ... 18 // KOŘENONOŽCI (Sarcodina)... 21 // VÝTRUSOVCI (Apicomplexa) ... 22 // HMYZOMORKY (Microspora)... 24 // VÝTRUSENKY (Myxozoa) ... 25 // NÁLEVNÍCI (Ciliophora)... 25 // II. podříše: MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa) ... 28 // Vznik mnohobuněčnosti ... 28 // DI ELASTICA ... 29 // kmeny: VLOČKOVCI (Placozoa) ... 29 // HOUBY (Porifera) ... 29 // ŽAHAVCI (Cnidaria) ... 32 // ŽEBERNATKY (Oenophora) ... 37 // TRIBLASTICA ... 38 // kmeny: MORULOVCI (Mesozoa) ... 39 // PLOŠTĚNCI (Plathelminthes) ... 39 // PÁSNICE (Nemertini) ... 44 // MECHOVNATCI (Entoprocta)... 45 // HLÍSTI (Nemathelminthes) ... 45 // VRTEJŠI (Acanthocephala)... 48 // HLAVATCI (Priapulidea) ... 49 // MĚKKÝŠI (Mollusca) ... 49 // SUMÝŠOVCI (Sipunculida) ... 58 // RYPOHLAVCI (Echiurida) ... 58 // Obsah // 111 // KROUŽKOVCI (Annelida) ... 59 // DRÁPKOVCI (Onychophora) ... 63 // ŽEĽVUŠKY (Tardigrada) ... 64 // JAZYČNATKY (Pentastomida) ... 64 // ČLENOVCI (Aríhropoda) ... 65 // pkm. TROJLALOČNATCI (Trilobita) ... 65 // pkm. KLEPÍTKATCI (Chelicerata)... 66 // tř. HROTNATCI (Merostomata)
... 66 // PAVOUKOVCI (Arachnida)... 67 // NOHATKY (Pantopoda) ... 73 // pkm. ŽABERNATÍ (Branchiata) ... 74 // tř. KORÝŠI (Crustacea) ...i... 74 // pkm. VZDUŠNICOVCI (Tracheata) ... 82 // tř. MNOHONOŽKY (Diplopoda) ... 82 // STONOŽKY (Chilopoda) ... 82 // CHVOSTOSKOCI (Collembola) ... 83 // HMYZ (Insecta) ... 83 // CHAPADLOVCI (Tentaculata) ... 106 // PLOUTVENKY (Chaetognatha) ... 106 // BR AD ATICE (Pogonophora) ... 107 // OSTNOKOŽCI (Echinodermata) ... 107 // POLOSTRUNATCI (Hemichordata)... 108 // STRUNATCI jCVíím/tftáJ ... 109 // pkm. PLÁŠTĚNCI (Tunicata) ... 110 // pkm. BEZLEBEČNÍ (Cephalochordata) ... 112 // pkm. OBRATLOVCI (Vertebrata) ... ?? // tř. KRUHOÚSTÍ (Cyclostomata)... 114 // PARYBY (Chondrichthyes) ... 117 // RYBY (Osteichthyes) ... 120 // OBOJŽIVELNÍCI (Amphibia) ... 139 // PLAZI (Reptilia) ... 148 // PTÁCI (Aves) ... 163 // SAVCI (Mammalia) ... 193 // III. Evoluce orgánů a orgánových soustav... 235 // Tělní pokryv ... 235 // Opěrná soustava ... 235 // Svalstvo ... 236 // Nervová soustava... 237 // Smyslové orgány ... 238 // Trávicí soustava... 240 // Dýchací soustava ... 241 // Cévní soustava ... 243 // Vylučovací a rozmnožovací soustava ... 245 // /8/ // Obsah // IV. Živočichové a prostředí ... 247 // Ekologická nika ... 247 // Živé systémy... 249 // Potravní ekologie... 250 // Populační ekologie ... 252 // Rozšíření živočichů v biosféře ... 255 // Areály výskytu živočišných druhů ... 258
// Zoogeografické oblasti ... 260 // Ekologie rozmnožování ... 261 // Pohyb obratlovců... 262 // Biologické rytmy ... 265 // V. Etologie živočichů ... 266 // Evoluce chování... 266 // Vrozené chování ... 269 // Instinktivní chování... 271 // Chování podmíněné látkovou výměnou ... 272 // Chování ochranné a komfortní ... 273 // Rozmnožovací chování ... 275 // Sociální chování ... 278 // Komunikace živočichů ... 279 // Získané chování... 283 // Domestikace a laboratorní chovy živočichů... 286 // Divoká zvířata... 289 // VI. Historický vývoj živočišné říše ... 290 // VII. Přehled použité a doporučené literatury ... 295 // Vlil. Rejstřík // 297

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC