Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.06.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.6) Půjčeno:28x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Mladá fronta, 1994
632 s.

objednat
ISBN 80-204-0488-0 (váz.)
Obsahuje úvod, vysvětlivky, poznámky, rejstřík, na záložce přebalu údaje o autorovi
Další názvová informace z obálky: magie, mýty, náboženství
Magie - studie
000126377
Slovo úvodem (Josef Kandert) // 1 Král lesa // 1 Diana a Virbius ...g // 2 Artemis a Hippolytos // 3 Shrnutí ...14 // 2 Knéžští králové ...lg // 3 Sympatetická magie ...lg // 1 Principy magie ...lg // 2 Homeopatická neboli imitativní magie ...19 // 3 Kontaktní magie // 4 Kouzelníkův vzestup // 4 Magie a náboženství // 5 Magické ovládání počasí ...59 // 1 Veřejný kouzeln ík // 2 Magické ovládání deště ...61 // 3 Magické ovládání slunce ...73 // 4 Magické ovládání větru ...75 // 6 Kouzelníci jako králové ...7g // 7 Vtélení lidští bozi // 8 Resortní králové přírody // 9 Kult stromů // 1 Duchové stromů ...1q1 // 2 Blahodárná moc duchů stromů ...?7 // 10 Pozůstatky uctívání stromů v novodobé Evropé ...111 // 11 Vliv pohlaví na rostlinstvo // 12 Posvátný sňatek // 1 Diana jako bohyně plodnosti ...12g // 2 Sňatek bohů // 13 Králové Říma a Alby ... 4 // 1 Numa a Égeria ...134 // 2 Král jako Juppiter ...*35 // 14 Následnictví na královském stolci ve starověkém Latiu ...139 // 15 Uctívání dubu ...145 // 16 DianusaDiana ...148 // 17 Břímě královské moci ...153 // 1 Královská a kněžská tabu ...153 // 2 Odloučení duchovní moci od světské ...159 // 18 Nástrahy hrozící duši ...152 // 1 Duše jako skřítek ...152 // 2 Nepřítomnost a přivolávání duše ...153 // 3 Duše jako stín a odraz ...171 // 19 Tabuizované činnosti ...175 // 1 Tabuizovaný styk s cizinci ...176 // 2 Tabu na jídlo a pití ...179 // 3 Tabu na ukazování tváře ...159 // 4 Tabu na opuštění domu ...151 // 5 Tabu na ponechání zbytků jídla ...131 // 20 Tabuizované osoby ...153 // 1 Tabuizovaní náčelníci a králové ...133 // 2 Tabuizovaní truchlící pozůstalí ...135 // 3 Ženy tabuizované v době menstruace a porodu ...137 // 4 Tabuizovaní válečníci ...139 //
5 Tabuizované osoby, které zabily člověka ...191 // 6 Tabuizovaní lovci a rybáň ...195 // 21 Tabuizované předměty ...201 // 1 Smysl tabu ...2°1 // 2 Tabuizované železo ...201 // 3 Tabuizované ostré nástroje ...203 // 4 Tabuizovaná krev ...204 // 5 Tabuizovaná hlava ...206 // 6 Tabuizované vlasy ...208 // 7 Obrady pň stříhání vlasů ...209 // 8 Použití ostrihaných vlasů a nehtů ...209 // 9 Tabuizovaná slina ...212 // 10 Tabuizovaný pokrm ...213 // 11 Tabuizované uzly a prsteny ...214 // 22 Tabuizovaná slova ...219 // 1 Tabuizovaná osobní jména ...219 // 2 Tabuizovaná jména príbuzných ...223 // 3 Tabuizovaná jména mrtvých ...225 // 4 Tabuizovaná jména králů a jiných posvátných osob ...229 // 5 Tabuizovaná jména bohů ...231 // 23 Za co vděčíme divochovi ...234 // 24 Zabíjení božského krále ...236 // 1 Smrtelnost bohů ...236 // 2 Zabíjení králů pň úbytku síly ...236 // 3 Zabíjení krále na konci stanovené lhůty ...243 // 25 Dočasní králové ...252 // 26 Obětování královského syna ...257 // 27 Zdédénáduše ...260 // 28 Zabíjení ducha stromu ...262 // 1 Svatodušní maškary ...262 // 2 Pohřbívání masopustu ...266 // 3 Vynášení Smrti ...271 // 4 Pňnášení léta ...274 // 5 Zápas Léta a Zimy ...278 // 6 Smrt a vzkříšení Kostrubonka ...279 // 7 Smrt a vzkříšení rostlinstva ...280 // 8 Analogické rity v Indii ...281 // 9 Magické jaro ...281 // 29 Mýtus o Adónidovi ...285 // 30 AdónisvSýrii ...288 // 31 Adónis na Kypru // 32 Adóniduv rituál ...295 // 33 Zahrádky Adónidovy ...300 // 34 Attidův mýtus a rituál ...305 // 35 Attis jako bůh rostlinstva ...309 // 36 Lidští představitelé Attida ...311 // 37 Východní náboženství na Západé ...314 // 38 Mýtus Usírův ...319 // 39 Usírův rituál ...324 // 1 Lidové obřady ...324 //
2 Oficiální obřady ...327 // 40 Povaha Usírova ...332 // 1 Ustr jako bůh obilí ...332 // 2 Usír jako duch stromů ...334 // 3 Usír jako bůh plodnosti ...334 // 4 Usír jako bůh smrti ...335 // 41 Éset ...336 // 42 Usír a slunce ...338 // 43 Dionýsos ...340 // 44 Déméter a Persefoné ...346 // 45 Obilná matka a Obilná panna v severní Evropé ...351 // 46 Obilná matka v různých zemích ...362 // 1 Obilná matka v Americe ...362 // 2 Rýžová matka ve Východní Indii ...363 // 3 Duch obilí vtělený do lidské bytosti ...367 // 4 Dvojitá personifikace obilí jako matky a dcery ...368 // 47 Lityersés ...3?2 // 1 Zpěvy ženců ...372 // 2 Zabíjení ducha obilí ...373 // 3 Lidské oběti za úrodu ...378 // 4 Duch obilí zabíjený ve svých lidských představitelích ...383 // 48 Duch obilí ve zvířecí podobé ...391 // 1 Zvířecí vtélení ducha obilí ...391 // 2 Duch obilí jako vlk nebo pes ...391 // 3 Duch obilí jako kohout ...393 // 4 Duch obilí jako zajíc ...395 // 5 Duch obilí jako kočka ...395 // 6 Duch obilí jako koza ...396 // 7 Duch obilí jako býk, kráva nebo vůl ...398 // 8 Duch obilí jako kůň nebo kobyla ...400 // 9 Duch obilí jako vepř (kanec nebo svině) ...401 // 10 Zvířecí vtélení obilného ducha ...403 // 49 Starověká božstva rostlinstva v podobé zvířat ...405 // 1 Dionýsos jako kozel a býk ...405 // 2 Déméter, vepř a kůň ...408 // 3 Attis, Adónis a vepř ...410 // 4 Usír, vepř a býk ...411 // 5 Virbius a kůň ...414 // 50 Pojídání boha ...417 // 1 Svátost prvních plodů ...417 // 2 Pojídání boha ? Aztéků ...424 // 3 Mnoho Maniů v Aridi ...426 // 51 Homeopatická magie masité stravy ...429 // 52 Zabíjení posvátného zvířete ...434 // 1 Zabíjení posvátného luňáka ...434 // 2 Zabíjení posvátného berana ...435 // 3 Zabíjení posvátného hada ...436 //
4 Zabíjení posvátných želv ...436 // 5 Zabíjení posvátného medvěda ...439 // 53 Usmiřování divokých zvířat lovci ...450 // 54 Typy zvířecích svátostí ...461 // 1 Egyptské a ainuské typy svátostí ...461 // 2 Průvody s posvátnými zvířaty ...464 // 55 Přenášení zla ...467 // 1 Přenášení na neživé předměty ...467 // 2 Přenášení na zvířata ...468 // 3 Přenášení na lidi ...470 // 4 Přenášení zla v Evropě ...471 // 56 Veřejné vymítání zla ...474 // 1 Všudypřítomnost démonu ...474 // 2 Příležitostné vymítání zla ...475 // 3 Periodické vymítání zla ...477 // 57 Obětní beránci v zájmu veřejného blaha ...487 // 2 Vyhánění vtěleného zla ...487 // 2 Příležitostné vyhánění zla v materiálním nosiči ...488 // 3 Periodické vyhánění zla v materiálním nosiči ...490 // 4 Obětní beránci obecně ...4 7 // 58 Lidští obětní beránci v klasickém starověku ...590 // 1 Lidský obětní beránek ve starém Římě ...500 // 2 Lidský obětní beránek ve starém Řecku ...500 // 3 Římské satumálie ...504 // 59 Zabíjení boha v Mexiku ...508 // 60 Mezi nebem a zemí // 1 Nedotýkat se země // 2 Nespatňt slunce ...514 // 3 Odloučení dívek v pubertě ...514 // 4 Důvody pro odloučení dívek v pubertě ...520 // 61 Mýtus o Baldrovi ...828 // 62 Slavnosti ohně v Evropě ...827 // 2 Slavnosti ohně všeobecně ...527 // 2 Postní ohně ...527 // 3 Velikonoční ohně ...531 // 4 Beltanské ohně ...533 // 5 Svatojanské ohně ...537 // 6 Ohně v předvečer svátku Všech svátých ...545 // 7 Zimní ohně ...348 // 8 Nouzový oheň // 63 Vysvětlení slavností ohné ...553 // 1 O slavnostech ohně všeobecně ...553 // 2 Solární teorie slavností ohně ...554 // 3 Purifikační teorie slavností ohně ...553 // 64 Upalování lidských bytostí v ohních ...561 //
1 Upalování figur v ohni ...561 // 2 Upalování lidí a zvířat v ohni ...562 // 65 Baldrajmelí // 66 Vnější duše v lidových pohádkách ...575 // 67 Vnější duše v lidových zvycích // 1 Vnější duše v neživých věcech ...534 // 2 Vnější duše v rostlinách // 3 Vnější duše ve zvířatech ...537 // 4 Obřad smrti a obživnutí ...594 // 68 Zlatá ratolest ...602 // 69 Rozloučení s Nemi ...611 // Vysvětlivky a poznámky ...615 // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC