Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:9x 
BK
1. vyd.
Praha : Scientia, 1994
285 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-85827-57-3 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 267 - 268 a věcný a názvový rejstřík
Zoologie - učebnice
000126461
(5) // Obsah // I. ÚVOD DO BIOLOGIE ŽIVOČICHŮ ... II // Zoologie a zoologické obory... II // Charakteristické znaky a vlastnosti živočichů... 12 // II. SYSTÉM A EVOLUCE ŽIVOČICHŮ... 16 // ZOOLOGICKÝ SYSTÉM ... 16 // STRUČNÝ PŘEHLED ZÁKLADNÍCH SKUPIN ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠE... 17 // III. PŘEHLED FYLOGENETICKÉHO SYSTÉMU ŽIVOČICHŮ ... 20 // A. Podříše: PRVOCI (Protozoa) ... 20 // kmen: PRAPRVOCI (Sarcomastigophora)... 21 // podkmen: BIČÍKOVCI (Mastigophora) ... 21 // podkmen: KOŘENONOŽCI (Sarcodina) ... 22 // kmen: VÝTRUSOVCI (Apicomplexa) ... 23 // kmen: HMYZOMORKY (Microspora) ... 24 // kmen: VÝTRUSENKY (Myxozoa)... 24 // kmen: NÁLEVNÍCI (Ciliophora) ... 24 // SOUHRN (prvoci) ... 26 // B, Podříše: MNOHOBUNĚČNÍ (Metazoa)... 28 // ROZMNOŽOVÁNÍ A VÝVIN MNOHOBUNĚČNÝCH... 28 // Nepohlavní rozmnožování... 28 // Pohlavní rozmnožování ... 29 // Vývoj pohlavních buněk... 30 // Páření a oplození... 31 // Zárodečný vývin (embryogeneze)... 32 // a) Rýhování vajíčka (blastogeneze) ... 32 // b) Organogeneze... 33 // Postembryonální vývin ... 34 // TKÁNĚ ... 35 // Epitely ... 36 // Pojivová tkáň ... 36 // Troftcká pojivá ... 37 // ___(6) // Svalová tkáň ... 38 // Nervová tkáň ... 39 // PŘEHLED KMENŮ ... 40 // (I) ŽIVOČICHOVÉ SE DVĚMA ZÁRODEČNÝMI LISTY (DIBLASTICA)... 40 // 1. kmen: VLOČKOVC1 (Placozoa) ... 40 // 2. kmen: HOUBY (Porifera) ... 40 // 3. kmen: ŽAHAVCI (Cnidaria) ... 42 // 4. kmen: ŽEBERNATKY
(Ctenophora)... 45 // (II) ŽIVOČICHOVÉ SE TŘEMI ZÁRODEČNÝMI LISTY (TRIBLASTICA)... 45 // 5. kmen: MORULOVCI (Mcsozoa) ... 46 // 6. kmen: PLOŠTĚNCI (Plathelminthes)... 46 // 7. kmen: PÁSNICE (Nemertini)... 50 // 8. kmen: MECHOVNATCI (Entoprocta) ... 50 // 9. kmen: HLÍSTI (Nemathelminthes)... 51 // 10. kmen: VRTEJŠI (Acanthocephala)... 53 // 11. kmen: HLAVATCI (Priapnlidea) ... 54 // 12. kmen: MĚKKÝŠI (Mollusca)... 54 // 13. kmen: SUMÝŠOVCI (Sipunculida) ... 61 // 14. kmen: RYPOHLAVCI (Echiurida)... 61 // 15. kmen: KROUŽKOVCI (Annelida)... 61 // 16. kmen: DRÁPKOVCI (Onychophora)... 65 // 17. kmen: ŽELVUŠKY (Tardigrada) ... 65 // 18. kmen: JAZYČNATKY (Pentastomida) ... 65 // 19. kmen: ČLENOVCI (Arthropoda) ... 66 // podkmen: TROJLALOČNATCI (Trilobitomorpha) ... 69 // podkmen: KLEPÍTKATCI (Chelicerata)... 70 // HROTNATCI (Mcrostomata)... 70 // PAVOUKOVCI (Arachnida) ... 70 // podkmen: ŽABERNATI (Branchiata)... 74 // KORÝŠI (Crustacea) ... 74 // podkmen: VZDUŠNICOVCI (Tracheata) ... 78 // STONOŽKY (Chilopoda) ... 78 // MNOHONOŽKY (Diplopoda) ... 78 // CHVOSTOSKOCI (Collembola) ... 79 // HMYZ (Insecta) ... 79 // 20. kmen: CHAPADLOVCI (Tentaculata) ... 106 // 21. kmen: PLOUTVENKY (Chaetognatha)... 106 // 22. kmen: BRADATICE (Pogonophora)... 106 // 23. kmen: OSTNOKOŽCI (Echinodermata) ... 107 // 24. kmen: POLOSTRUNATCI (Hemichordata) ... 109 // SOUHRN (bezobratlí)... 110 // Přehled orgánů a orgánových soustav bezobratlých... 110 // Soustavy tělního
pokryvu a pohybové soustavy... 110 // Nervové soustavy a smyslové orgány ... Ill // (7) // IV. // V. // VI. // Trávicí soustavy ... 112 // Dýchací soustavy ... 113 // Oběhové (cévní) soustavy... 113 // Vylučovací soustavy ... 113 // Pohlavní soustavy ... 113 // 25. kmen: STRUNATCI (Chordata)... 113 // podkmen: PLÁŠTĚNCI (Urochordata) ... 114 // podkmen: BEZLEBEČNÍ (Cephalochordata) ... 115 // podkmen: OBRATLOVCI (Vertebrata) ... 116 // BEZČELISTNATCI (Agnalha) ... 117 // KRUHOÚSTÍ (Cyclostomata)... 117 // ČELISTNATC1 (Gnathostomata) ... 118 // PARYBY (Chondrichthyes) ... 118 // RYBY (Pisces)... 122 // OBOJŽIVELNÍCI (Amphibia) ... 135 // PLAZI (Reptilia)... 143 // PTÁCI (Aves) ... 152 // SAVCI (Mammalia) ... 173 // SOUHRN (obratlovci)... 196 // Přehled orgánů a orgánových soustav obratlovců... 196 // Soustava opěrná, pohybová a krycí... 196 // Nervová soustava a smyslové orgány ... 199 // Trávicí soustava ... 200 // Dýchací soustava... 201 // Cévní soustava ... 203 // Vylučovací a pohlavní soustava... 204 // HISTORICKÝ PŘEHLED VÝVOJE ŽIVOČIŠNÉ ŘÍŠE... 205 // PŘEHLED ŽIVOTNÍCH FUNKCÍ ŽIVOČICHŮ (ZÁKLADNÍ FYZIOLOGICKÉ DĚJE) 208 // FUNKCE SOUVISEJÍCÍ S METABOLISMEM... 210 // Trávení a příjem živin ... 210 // Dýchání ... 211 // Oběh tělních tekutin ... 214 // Exkrece a osmoregulace... 217 // Udržování tělesné teploty ... 219 // NERVOVÉ A HORMONÁLNÍ FUNKCE: POHYB ... 220 // Nervové řízení...
220 // Hormonální řízení ... 222 // Pohyb mnohobuněčných... 223 // CHOVÁNÍ ŽIVOČICHŮ... 225 // VROZENÉ CHOVÁNÍ ... 225 // Chování podmíněné výměnou látkovou... 228 // Ochranné a obranné chování... 228 // Komfortní chování... 231 // (8) // Rozmnožovací chování ... 231 // Sociální chování... 234 // Dorozumívání ... 235 // ZÍSKANÉ CHOVÁNÍ ... 241 // VII. ŽIVOČICHOVÉ A PROSTŘEDÍ... 245 // PŘIZPŮSOBENÍ ŽIVOČICHŮ PROSTŘEDÍ... 245 // POPULACE... 253 // SPOLEČENSTVA ... 255 // EKOSYSTÉMY ... 256 // ROZŠÍŘENÍ ŽIVOČICHŮ NA ZEMI... 257 // Areály a šíření živočichů ... 258 // Zoogeografie pevninského biocyklu Země ... 260 // PŘÍČINY OHROŽENÍ ŽIVOČICHŮ NA ZEMI A OCHRANA DRUHŮ. SPOLEČENSTEV A BIOTOPŮ . . 264 // VÝBĚROVÝ PŘEHLED ODBORNÉ A POPULÁRNĚ NAUČNÉ LITERATURY... 267 // REJSTŘÍK ... 269
(OCoLC)39588731
cnb000088496

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC