Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Prostor, 1999
525 s. : mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 80-7260-005-2 (váz.)
Obzor ; [vol.] 21
Obsahuje rejstřík
Doslov napsal Vladimír Vavřínek
Bibliografie: s. 447-481, 523-524
Evropa střední - dějiny - stol. 10.-11. - pojednání
Evropa východní - dějiny - stol.10.-11. - pojednání
000126643
OBSAH // Předmluva /11 // ÚVOD /15 // Kapitola 1 // /27 // Původ a expanze Slovanů — Byzanc a Morava - Cechy a Bavorsko — Zrození středověkého Německa — Český Václav, saský Jindřich I. a bavorský Arnulf — První vlna Drang nach Osten — Jindřich I., Bavorsko a Lombardie — Ota I. a německá knížata — Německá intervence ve Francii a Lombardii — Otův // úspěch v Čechách a jeho vítězství nad Maďary. // Kapitola II // CÍSAŘ OTA I., POLSKO, CECHY A RUSKO /57 // Ota I. císařem — Politické teorie Karla Velikého a Oty I. — Církev a Otův plán expanze na východ — Měšek I. — Měškův údajný vikingský původ — Měš-kův vztah ? říši — Zápas o Pomořansko — Varjagové a vznik Ruska — Ota I. a kyjevská Olga — Boleslav I. a christianizace Polska — Ota L, Magdeburk, Řím a Poznaň - Slavná zakládací listina - Budoucnost quedlinburského říšského sněmu — Slovanská vzpoura — Slovanská knížata a nástupnictví Oty II. // — Expanze Polska, Čech a Ruska - Setkání v Karpatech. // Kapitola III // ZÁPAS MEZI TŘEMI DYNASTIEMI: // PIASTOVCI, PŘEMYSLOVCI A SLAVNÍKOVCI /115 // Slavníkovci a Magdeburk — Kompromis mezi Přemyslovci a Slavníkovci: Slav-níkovec Vojtěch se stává pražským biskupem — Vojtěch a clunyjská reforma -Proč Vojtěch opustil Čechy - První polsko-český konflikt - Polská expanze a papežský dokument — Český vyslanec v Římě — Příčiny osudného konfliktu
— Konec Slavníkovců a konec jednoho snu — Český biskup a německý císař — Sv. Vojtěch a řecko-slovanská kultura — Prusové a Poláci — Mučednická smrt // sv. Vojtěcha v Prusku — Jeho posmrtná sláva. // Kapitola IV // OTOVA RENOVATIO IMPERII, // POLSKO, ČECHY, UHRY A RUSKO /161 // Politické ideály Oty III. a Silvestra II. — Polsko a nová říše římská — Západní a východní křesťanství v Uhrách — Češi a christianizace Maďarů — Uhry a nová říše římská — Čech prvním uherským arcibiskupem? — Ota ?. a Rusko — Německé, či řecké křesťanství v Kyjevě? — Theofano a římský vyslanec v Kyjevě — Ota III., Řím a Kyjevská Rus — Nezávislý arcibiskup kyjevský? — Imperiálni ideologie Oty III. a Němci — Císařův úspěch. // Kapitola V // POLSKO-ČESKÝ ČI ČESKO-POLSKÝ STÁT /213 // Jindřich II. se rozchází s otonskými ideály — Boleslav Chrabrý podporuje Otovu imperiálni koncepci — Čechy a možnost vzniku česko-polského státu — První konflikt mezi císařem a polským knížetem — Císařovo spojenectví s pohanskými Velety zasazuje smrtelnou ránu otonské ideologii — Misie Bruna z Querfurtu v Uhrách a Polsku a jeho obrana Boleslava — Boleslavova sázka na západoslovanskou říši a jeho sympatizanti v Německu — Jindřich II. a Boleslav před nepřekonatelnou překážkou — Polský král úspěšně přebírá roli opuštěnou císařem — Polsko, Čechy, Uhry
a Rusko — Měšek II. a Konrád II. — Poslední sázka na přemyslovský stát — Konrádovo .Divide et impera“ — Nezdařený pokus o ustavení česko-polského státu — Polsko a Čechy v závěru // tohoto období. // Kapitola VI // KYJEVSKÁ RUS A STŘEDNÍ EVROPA /273 // Kulturní úspěchy Kyjevské Rusi — Rusko novým prostředníkem mezi Byzancí a Západem? — Západní světci a ruská církev — Pronikání západní slovanské literatury z Čech do Kyjeva — Maďaři, Češi, Chorvaté, Němci a Rusové vil. století — Polsko a Kyjevská Rus — Rurikovci a panovnické dvory západní Evropy — Západní vliv v Kyjevě — Velké možnosti pro Evropu — Důsledky // osudného vývoje. // Závěr // OSUD STŘEDNÍ EVROPY /301 // Dodatek I // BYZANTSKÁ, ARABSKÁ A ANGLOSASKÁ TRADICE O BÍLÉM CHORVATSKU A BÍLÉM SRBSKU - PŮVOD CHORVATŮ A SRBŮ /309 // Konstantin Porfyrogennetos — Ma’sudi, Perský zeměpisec a král Alfréd — // Teorie o původu Chorvatů a Srbů // Dodatek II // ZAPOMENUTÉ ŘÍŠE: ŘÍŠE ANTŮ, // # * // * * // BILE CHORVATSKO, BILE SRBSKO /317 // Sarmaté a Slované v jižním Rusku - Sporiové (Spaliové) a říše Antů - Chorvaté a Avaři — Migrace Chorvatů a Srbů na jih — Politická organizace Chorvatů a Srbů — Dějiny Bílého Chorvatska a Bílého Srbska do 10. století — Chorvaté, Srbové a Čechy — Bílé Chorvatsko a Maďaři. // Dodatek III // POLSKO-RUSKÝ SPOR O DĚDICTVÍ BÍLÉHO CHORVATSKA
/339 // Chorvaté v ruských letopisech — Ma’sudiho zpráva — Rusové v dokumentu // z Raffelstettenu. // Dodatek IV // BYLI PRVOTNÍ RUSOVÉ SARMATSKÉHO PŮVODU? /347 // Rhosové v Ezechielovi — Rhosové u Zachariáše Rétora — Rhosové a Ruks-Asové. // Dodatek V // MĚŠKOVA DONACE POLSKA SVATÉ STOLICI PODLE DOKUMENTU „DAGOME IUDEX“ /357 // Zkratky /361 Poznámky /363 // Poznámky ? druhému vydání /423 // Prameny /447 Literatura /455 Seznam map /483 Rejstřík /485 // Český historik František Duorník /513 // (Vladimír Vavřínek) // Knižní bibliografie Františka Dvorníka /523 // Ediční poznámka /525
(OCoLC)42616578
cnb000661561

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC