Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(17.8) Půjčeno:71x 
BK
Brno : Paido, 2005
171 s. : il., grafy ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7315-080-8 (brož.)
Pedagogický výzkum v teorii a praxi ; sv. 2
Obahuje bibliografii na s. 139-149, rejstříky
Anglické resumé
Povolání - učitelství - znalosti - studie
Vzdělávání profesní - učitelství - znalosti - studie
000126685
OBSAH // ÚVODEM 7 // 1 UČITELSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A KOMPETENCE UČITELE 11 // 1.1 Kontext současných diskusí o učitelském vzdělávání 11 // 1.2 Kompetence jako klíčový pojem učitelského vzdělávání 12 // 1.3 Problémy spojené s užíváním pojmu kompetence učitele 13 // 1.4 Profesní kompetence učitele 15 // 2 PEDAGOGICKÉ ZNALOSTI UČITELE 17 // 2.1 Fenomén vědění - historický exkurz 17 // 2.2 Interdisciplinární přístup ke zkoumání znalostí 19 // 2.3 Typy znalostí 21 // 2.4 Klasifikace znalostí dle kritéria „teorie versus praxe“ 23 // 2.5 Pokus o vymezení pojmu „pedagogická znalost učitele“ 24 // 3 ZNALOST A DALŠÍ PEDEUTOLOGICKÉ KATEGORIE 27 // 3.1 Pedagogické jednání učitele 27 // 3.2 Subjektivní teorie učitele 32 // 3.3 Pedagogické zkušenosti učitele 34 // 4 PEDAGOGICKÁ ZNALOST JAKO VÝZKUMNÉ TÉMA 37 // 4.1 Shulmanova teorie pedagogických znalostí 39 // 4.2 Teoretické a praktické znalosti učitelů 44 // 4.3 Subjektivní teorie jako kognice, jež řídí jednání učitele 47 // 4.4 Expertní znalosti a jejich implicitní dimenze 49 // 5 OD DIAGNOSTIKOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH ZNALOSTÍ // K MOŽNOSTEM JEJICH VÝZKUMU 53 // 5.1 Přehled technik a metod diagnostikování znalostí 55 // 5.2 Testy pedagogických znalostí 55 // 5.3 Asociační techniky 56 // 5.4 Projektivní techniky 59 // 5.5 Techniky založené na třídění 61 // 5.6 Metody verbalizace 64 // 5.7 Biografické metody 68 // 5.8 Možnosti a meze diagnostikování
pedagogických znalostí 71 // 5 // 6 VÝZKUM PEDAGOGICKÝCH ZNALOSTÍ STUDENTŮ 73 // 6.1 Východiska výzkumu 73 // 6.2 Cíle výzkumného šetření a výzkumné otázky 74 // 6.3 Výzkumný design 74 // 6.4 Prezentace a analýza výzkumného materiálu 78 // 6.5 Případová studie Anny K. 111 // 6.6 Shrnující diskuse nálezů a závěry 116 // 7 CESTY ROZVÍJENÍ PEDAGOGICKÝCH ZNALOSTÍ 123 // 7.1 Reflexe jako předpoklad rozvíjení znalostí 123 // 7.2 Koncept reflexivní praxe podle A. D. Schöna 124 // 7.3 Student učitelství v roli výzkumníka 125 // 7.4 Metody a techniky rozvíjení pedagogických znalostí 126 // 8 POZNATKOVÁ BÁZE UČITELSTVÍ 129 // 8.1 Co je to poznatková báze učitelství? 130 // 8.2 Proč usilovat o poznatkovou bázi učitelství? 130 // 8.3 Z jakých typů znalostí by měla sestávat poznatková báze? 132 // ZÁVĚR 135 // SUMMARY 137 // SEZNAM LITERATURY 139 // JMENNÝ REJSTŘÍK 151 // VĚCNÝ REJSTŘÍK 155 // SEZNAM TABULEK 159 // SEZNAM OBRÁZKŮ 160 // SEZNAM POJMOVÝCH MAP 160 // PŘÍLOHA 1: DOTAZNÍK PZU 161 // PŘÍLOHA 2: SKÓRE POJMOVÝCH MAP 169 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC