Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20.2) Půjčeno:101x 
BK
2. přeprac. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2000
336 s. : il.

objednat
ISBN 80-210-2892-0 (brož.)
Obsahuje černobílé obrázky
Bezobratlí - zoologie - učebnice vysokošk.
000126689
OBSAH // PŘEDMLUVA 7 // CHARAKTERISTIKA A TŘÍDĚNÍ JEDNOBUNĚČNÝCH EUKARYOT - PROTIST 9 // Říše: ARCHEZOA (PRAPRVOCI) 11 // Kmen: ARCHAMOEBAE (PANOŽENKY) 11 Kmen: METAMONADA (PRABIČÍKOVCI) 11 Kmen : MICROSPOR A (HM YZOMORK Y) 12 // Říše: PROTOZOA (PRVOCI) 12 // Kmen : DINOZO A (OBRNĚNKY) 12 Kmen: EUGLENOZOA 13 Třída: Kinetoplastidea (bičivky) 13 Řád: Bodonida 13 // Řád: Trypanosomatida (trypanosomy) 14 Třída: Euglenoidea (krásnoočka) 15 Kmen: PARABAS ALA 15 Třída: Trichomonadea (bičenky) 16 Třída: Hypermastigotea (brvitky) 16 Kmen: OPALOZOA (OPALINKY) 16 Kmen : CHO ANOZO A (TRUBÉNKY) 16 Kmen: PERCOLOZOA 17 Kmen: RHIZOPODA (MĚŇAVKOVCI) 17 Třída: Lobosea (lalokonozí) 18 Podtřída: Gymnamoebia 18 Podtřída: Testaceolobosia (krytenky) 18 Třída: Filosea (nitkonozí) 19 Třída: Granuloreticulosea (síťonozí) 19 Kmen: RADIOZOA (MŘÍŽOVCI) 20 Kmen: HELIOZOA (SLUNIVKY) 20 Kmen: MYCETOZOA (HLENKY) 20 Kmen: APICOMPLEXA (VÝTRUSOVCI) 21 Třída: Gregarinidea (hromadinky) 21 Třída: Coccidea (kokcidie) 22 Třída: Haematozoea (krvinkovky) 22 Kmen: ASCETOSPORA 23 Kmen: CILIOPHORA (NÁLEVNÍCH 24 Třída: Kinetofragminophorea (stejnobrví) 25 Řád: Prostomatida 25 Řád: Entodiniomorphida (bachořci) 25 Řád: Suctorida (rournatky) 25 Třída: Oligohymenophorea (chudoblanní) 26 Řád: Hymenostomatida 26 Řád: Peritrichida (kruhobrví) 26 Třída: Polyhymenophorea (mnohoblanní) 27 Řád: Heterotrichida (různobrví) 27 Řád: Hypotrichida (spodobrví)
27 // Říše: ANIMALIA (ŽIVOČICHOVÉ) 27 Kmen: PORIFERA (HOUBOVCI) 27 Třída: Calcarea (vápenatí") 29 Třída: Hexactinellida (křemití) 29 Třída: Demospongia (rohovití) 29 Řád: Monaxonida (jednoosí) 29 Řád: Keratosa 30 Třída: Sclerospongia 30 Kmen: PLACOZOA (VLOČKOVCI) 30 Kmen: CNIDARIA (ŽAHAVCI) 31 Třída: Anthozoa (korálnatci) 32 Podtřída: Octocorallia (osmičetní) 33 Řád: Alcyonaria (laločníci) 33 Řád: Gorgonaria (rohovitky) 33 // Řád: Pennatularia (pérovníci) 33 Podtřída: Hexacorallia (šestičetní) 33 Řád: Actiniaria (sasanky) 34 Řád: Ceriantharia (červnatci) 34 Řád: Scleractinia, Madreporaria (větevníci) 34 Řád: Zoantharia (sasankovci) 34 Řád: Antipatharia (trnatci) 35 Třída: Hydrozoa (polypovci) 35 Řád: Hydroida 35 Řád: Trachylina (hydromedúzy) 36 Řád: Siphonophora (trubýši) 36 Řád: Chondrophora 37 Řád: Actinulida 37 Třída: Scyphozoa (medúzovci) 37 Řád: Stauromedusida (kalichovky) 37 Řád: Coronata (knihovky) 37 Řád: Semaeostomea (talířovky) 37 Řád: Rhizostomea (kořenoústky) 38 Třída: Cubozoa (čtyřhranky) 38 Kmen: CTENOPHORA ( ŽEBERNATKY) 38 Třída: Tentaculifera, Tentaculata (tykadlovky) 39 Třída: Nuda, Atentaculata (žebrovky) 39 Kmen: MYXOZOA (RYBOMORKY) 39 Kmen: MESOZOA (MORUŠKOVCI) 40 Protostomia(prvoústí) 41 Kmen. PLATYHELMINTHES (PLOŠTĚNCI) 41 Podkmen: ACOELOMORPHA (PRAPLOŠTĚNCI) 42 Podkmen: CATENULIDA 42 Podkmen: RHABDITOPHORA 43 Třída: Macrostomida 43 Třída: Polycladida
(mnohovčtevní) 43 Třída: Neoophora 44 Řád: Tricladida (trojvětevní) 44 Řád: Neorhabdocoela (rovnostřevní) 44 Řád: Temnocephalida (cizopasky) 45 Podkmen: NEODERMATA 45 Třída: Trematoda, Digenea (motolice) 45 Třída: Cestoda (tasemnice) 46 Třída: Amphilinidea, Cestodaria (jeseterovky) 48 Třída: Monogenea (žábrohlísti) 48 Kmen: CHAETOGNATHA (PLOUTVENKY) 49 Kmen: GNATHOSTOMULIDA (ČELISTOVKY) 49 Kmen: ROTIFERA (VÍŘNÍCI) 50 Třída: Seisonidea 50 Třída: Monogononta (točivky) 51 Třída: Bdelloidea (pijavenky) 51 Kmen: ACANTHOCEPHALA (VRTEJŠI) 51 Kmen : MICROGN ATHOZO A 51 Kmen: GASTROTRICHA (BŘICHOBRVKY) 52 Kmen: CEPHALORHYNCHA (CHOBOTOVCI) 52 Třída: Priapula (hlavatci) 52 Třída: Kinorhyncha (rypečky) 52 Třída: Loricifera 52 Kmen: NEMATODA (HLÍSTICE) 53 Třída: Adenophorea, Aphasmida 53 Řád: Trichocephalida (nitkovci) 54 Třída: Secernentea, Phasmida 54 Řád: Rhabditida (háďata) 54 Řád: Tylenchida (háďátka) 54 Řád: Ascaridida (škrkavice) 55 Řád: Strongylida (měchovci) 55 Řád: Spirurida 55 // 3 // Kmen: NEMATOMORPHA (STRUNOVCI) 56 Kmen: MOLLUSCA (MĚKKÝŠI) 57 Třída: Aplacophora (červovci) 58 Třída: Polyplacophora (štítkonošci) 58 Třída: Monoplacophora (přílipkovci) 58 Třída: Gastropoda (plži) 59 Podtřída: Prosobranchiata (předožábří) 59 Podtřída: Opisthobranchiata (zadožábří) 60 Podtřída: Pulmonata (plicnatí) 61 Řád: Basommatophora (spodnoocí) 61 Řád: Stylommatophora (stopkoocí) 61 Třída:
Bivalvia (mlži) 62 Řád: Protobranchia (perožábří) 63 Řád: Filibranchia (nitkožábří) 64 Řád: Eulamellibranchia (listožábří) 64 Řád: Septibranchia (skulinožábří) 65 Třída: Scaphopoda (kelnatky) 65 Třída: Cephalopoda (hlavonožci) 65 Podtřída: Nautiloidea, Tetrabranchiata (čtyřžábří) 66 Podtřída: Ammonoidea (amoniti) 66 Podtřída: Coleoidea, Dibranchiata (dvoužábří) 66 Řád: Belemnitida (belemniti) 66 Řád: Decabrachia (desetiramenatci) 67 Řád: Octobrachia (chobotnice) 67 Kmen: SIPUNCULIDA (SUMÝŠOVCI) 67 Kmen: ECHIURIDA (RYPOHLAVCI) 67 Kmen: ANNELIDA (KROUŽKOVCI) 68 Třída: Polychaeta (mnohoštětinatci) 69 Třída: Myzostomida (lilijcovci) 70 Třída: Aphanoneura, Aeolosomata (olejnušky) 70 Třída: Clitellata (opaskovci) 70 Podtřída: Oligochaeta (máloštětinatci) 71 Řád: Plesiopora (nítěnkovci) 71 Řád: Prosopora (žížalice) 72 Řád: Opisthopora (žížaly) 72 Podtřída: Hirudinea (pijavice) 72 Řád: Acanthobdellida (štětinovky) 72 Řád: Rhynchobdellida (chobotnatky) 73 Řád: Gnathobdellida (čelistnatky) 73 Řád: Pharyngobdellida (hltanovky) 73 Podtřída: Branchiobdellida (potočnice) 73 Kmen: NEMERTEA, NEMERTINI (PÁSNICE) 74 Kmen: POGONOPHORA (POGONOFORY) 74 Třída: Frenulata 75 Třída: Vestimentifera 75 Kmen: TARDIGRADA (ŽELVUŠKY) 75 Kmen: ONYCHOPHORA (DRÁPKOVCI) 76 Kmen: ARTHROPOD A (ČLENOVCI) 76 Podkmen: TRILOBITOMORPHA (TRILOBITI) 77 Podkmen: PYCNOGONIDA (NOHATKY) 77 Podkmen: CHELICERATA (KLEPÍTKATCI)
78 Třída: Merostomata (hrotnatci) 78 Třída: Arachnida (pavoukovci) 78 Řád: Scorpionida (štíři) 79 Řád: Uropygi (bičovci) 79 Řád: Amblypygi (krabovci) 79 Řád: Araneida (pavouci) 79 Řád: Pseudoscorpionida (štírci) 80 Řád: Solifugida (solifugy) 81 Řád: Opilionida (sekáči) 81 Řád: Acari, Acarina (roztoči) 81 Podkmen: CRUSTACEA (KORÝŠI) 83 Třída: Remipedia 85 Třída: Cephalocarida 85 // Třída: Branchiopoda, Phyllopoda (lupenonožci) 85 Řád: Anostraca (žábronožky) 85 // Řád: Notostraca (listonožky) 86 Řád: Conchostraca (škeblovky) 86 Řád: Cladocera (perloočky) 87 Třída: Maxillopoda 87 Řád: Mystacocarida 88 Řád: Ostracoda (lasturnatky) 88 Řád: Copepoda (klanonožci) 88 Řád: Cirripedia, Thecostraca (svijonožci) 89 Řád: Tantulocarida 89 Řád: Branchiura (kapřivci) 89 Řád: Pentastomida, Linguatulida (jazyčnatky) 90 Třída: Malacostraca (rakovci) 90 Řád: Nebaliacea, Leptostraca (nebálie) 90 Řád: Stomatopoda (ústonožci) 91 Řád: Bathynellacea (bezkrunýřky) 91 Řád: Mysidacea (vidlonožci) 91 Řád: Isopoda (stejnonožci) 91 Řád: Amphipoda (různonožci) 92 Řád: Decapoda (desetinožci) 92 Podkmen: MYRIAPOD A (STONOŽKO VCI) 95 Třída: Chilopoda (stonožky) 95 Třída: Symphyla (stonoženky) 96 Třída: Pauropoda (drobnušky) 96 Třída: Diplopoda (mnohonožky) 96 Podkmen: HEX APODA (ŠESTINOZÍ) 97 Třída: Entognatha (skrytočelistní) 97 Podtřída: Protura (hmyzenky) 97 Podtřída: Collembola (chvostoskoci)
97 Podtřída: Campodeina (štětinatky) 98 Podtřída: Japygina (škvorovky) 98 Třída: Ectognatha, Insecta (jevnočelistní, hmyz) 98 Podtřída: Archeognatha (chvostnatky) 101 Podtřída: Zygentoma (rybenky) 101 Podtřída: Pterygota (krídlatí) 101 Nadřád: Palaeoptera (starokřídlí) 101 Řád: Ephemeroptera (jepice) 101 Řád: Odonata (vážky) 102 Nadřád: Neoptera (novokřídlí) 103 Řád: Plecoptera (pošvatky) 103 Kohorta: Polyneoptera (mnohožilní) 103 Řád: Blattodea (švábi) 103 Řád: Isoptera (všekazi) 104 Řád: Mantodea (kudlanky) 104 Řád: Zoraptera (drobnělky) 104 Řád: Grylloblattodea (cvrčkove!) 104 Řád: Ensifera 104 Řád: Caelifera 105 Řád: Phasmatodea (strašilky) 106 Řád: Embioptera (snovatky) 106 Řád: Dermaptera (škvoři) 106 Kohorta: Acercaria, Paraneoptera 107 Řád: Psocoptera (pisivky) 107 Řád: Phthiraptera 107 Řád: Thysanoptera (třásněnky) 108 Řád: Hemiptera 108 Kohorta: Holometabola 111 Řád: Megaloptera (střechatky) 111 Řád: Raphidioptera (dlouhošíjky) 111 Řád: Neuroptera, Planipennia (síťokřídlí) 112 Řád: Coleoptera (brouci) 112 Řád: Strepsiptera (řásnokřídlí) 112 Řád: Mecoptera (srpice) 112 Řád: Trichoptera (chrastící) 113 Řád: Lepidoptera (motýli) 113 Řád: Diptera (dvoukřídlí) 113 Řád: Siphonaptera (blechy) 115 // 4 // Řád: Hymenoptera (blanokřídlí) 116 Kmen: ENTOPROCTA, (MECHOVNATCI) 117 Kmen: CYCLIOPHORA (VÍŘNÍKOVCI) 117 Kmen: BRYOZOA (MĚCHOVCI) 117 Třída: Phyllactolaemata
(mechovky) 118 Třída: Stenolaemata 119 Třída: Gymnolaemata (keřnatenky) 119 Kmen: PHORONIDA (CHAPADLOVKY) 119 Kmen: BRACHIOPODA (RAMENONOŽCI) 120 Deuterostomia (druhoústí) 120 Kmen : ECHINODERM ATA (OSTNOKOŽCI) 121 Třída: Crinoidea (lilijce) 122 Třída: Asteroidea (hvězdice) 123 // Třída: Concentricycloidea (diskovci) 123 // Třída: Ophiuroidea (hadice) 124 // Třída: Echinoidea (ježovky) 124 // Třída: Holothuroidea (sumýši) 125 // Kmen: HEMICHORDATA (POLOSTRUNATCI) 125 // Třída: Pterobranchia (křídložábří) 125 // Třída: Enteropneusta (žaludovci) 126 // DOSLOV 127 LITERATURA 128 REJSTŘÍK 131 // PŘEHLED SYSTÉMU BEZOBRATLÝCH 141 OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 151 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC