Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.5) Půjčeno:9x 
BK
Biografie
1., aut. vyd.
Praha : Státní nakladatelství politické literatury, 1953
321 s. ; 21 cm

objednat
Živé odkazy. Řada 2 ; sv. 13
ruština, antická starověká řečtina
Přeloženo z ruštiny a řečtiny?
Obsahuje bibliografii na s. 305-[311], bibliografické odkazy a rejstřík
000126707
O starořeckém atomismu (úvodní studie) 5 // I. Leukippos 59 // 1. Život a učení 59 // 2. Zlomky 72 // „Veliké uspořádání světa 72 // „O rozumu” 72 // II. Demokritos 73 // 1. Život a spisy 73 // Život 73 // Předchůdci a vrstevníci 85 // Demokritos a Epikuros 86 // Spisy 88 // Sloh 90 // Starověcí spisovatelé o demokritovi 91 // Demokritova encyklopedičnost 92 // Vývoj demokritových názorů 92 // 2. Učení o jsoucnu 93 // Principy 93 // Název „podoba” u Demokrita 98 // Nutnost 99 // Popírání nepřetržitosti prostoru, času a pohybu 103 // Čas 103 // Věčný pohyb a mechanika atomů 104 // Boj materialismu a idealismu (Platon proti Demokritovi) 107 // 3. Učení o poznání (theorie poznání, logika a metodologie) 108 // Nesnaž poznat pravdu 108 // Kritika údajú smyslového vnímání 110 // O rozumu 110 // Demokritos nebyl ani skeptik, ani agnostik 111 // Demokritův empirismus 111 // Podmíněnost poznání biologickými činiteli 112 // Poznávání je tělesný pochod 113 // Obsah Demokritova spisu „o logice čili pravidlo” 116 // Kriteria pravdy 117 // Poměr Epikurovy „kanoniky” k Demokritovu „kanónu” 118 // Kritika Demokrita v Platonově „Theaitetu” 118 // Epikurovská kritika Demokritovy theorie poznání 119 // Obecná příčinnost 119 // 4. Matematika 120 // Předtucha myšlenky matematické přírodovědy 120 // Popírání nekonečné dělitelnosti 120 // Rozdíl mezi atomistickou a pythagorovskou matematikou 123 // Rozdíl atomistického učení o hranici dělitelnosti od Platonova a Xenokratova učení 123 // K Aristotelově polemice s Demokritem 124 // Obsah spisu „O rozdílech poznávání čili o doteku kruhu a koule“ (polemika s Protagorou) 125 // Demokritova theorie mezních hodnot 127 // O Demokritově spise „O irracionálních čarách a tělesech" 127 // 5. Učení o vesmíru 128 //
Kosmogonie, kosmologie a kosmografie 128 // Nebeská tělesa 131 // Zemětřesení 136 // Nil 137 // Slanost moře 137 // Meteorologie 138 // Zeměpis 142 // 6. Fysika 142 // Prvotné a druhotné vlastnosti 142 // Tíže 143 // Teplo 144 // Světlo 144 // Zvuk 145 // Magnet 146 // Složená těla 147 // Oheň 148 // 7. Organická příroda 149 // Botanika 149 // Zoologie 149 // Genetika a embryologie 154 // Anatomie a fysiologie člověka 156 // Vznik živočichů 157 // 8. O duši 160 // Smrt 162 // Spánek a sen 164 // Doplňky k učení o duši 164 // Vjemy 165 // Zrak 167 // Barvy 170 // Sluch 173 // Hmat 174 // Čich a chuť 174 // 9. O bozích a náboženství 177 // 10. „Malé uspořádání světa“ 185 // Počátek díla 185 // Obsah díla 186 // Užití „Malého uspořádání světa" u Platona 191 // Užití „Malého uspořádání světa” u Lucretia 192 // O původu řeči // O právu 198 // O původu řemesel a umění 199 // 11. Ethika 200 // Základní zásady 200 // Mravní vědomí 205 // Povinnost a spravedlnost 205 // Tělo a duše 206 // Míra ve všem a soulad 207 // Nerozumnost 209 // Moudrost 210 // Mnohoučenost 211 // Slovo 211 // Poměr k bližnímu 212 // Přátelství 213 // Rodinné vztahy 214 // Vztah k služebníkům 214 // Ženy 214 // Manželství a děti 214 // Stáří 215 // 12. Politika 216 // Povinnosti k obci a státu 216 // Komunismus 218 // Zákony 218 // Kosmopolitismus 219 // Peníze 219 // Příroda a náhoda 220 // 13. Pedagogika 220 // Příroda a učení 220 // Výchova dětí 221 // 14. Jiné výroky ethické 223 // Nejisté 223 // Výroky, neprávem připisované demokritovi 224 // 15. k otázce Platonova užití Demokrita 224 // 16. Filologie 225 // 17. Řeč 227 // Atomistická theorie zvukové sémantiky 227 // Libozvučnost řeči 232 // Obdoba mezi světem a řečí 234 // 18. Technika 234 // O divadelní malbě a perspektivě 234 //
Stavitelství 235 // 19. Zemědělství 235 // 32120. Lékařství 237 // 21. Zvláštnosti jazyka a názvosloví 238 // 22. Pseudo-Demokritos 239 // Demokritovy hříčky 248 // Výmysl 249 // Podezřelé výroky 249 // 23. Napodobení Demokrita 252 // Damoxenos, zl. 2., „syntrofoi” 252 // Stobaios iv 44, 81. ze spisu pythagorovce Hipparcha „O dobré mysli” 253 // Demokritovy dopisy s Hippokratem 255 // Iamblichův anonym 272 // III. Demokritova škola 278 // Nessas 278 // Život 278 // Zlomky 278 // Metrodoros Chijský 279 // Život a učení 279 // Zlomky 283 // „O přírodě“ 283 // „O tróji“ 283 // „O lonech“ 28*04// Diogenes ze Smyrny 284 // Anaxarchos 284 // Život a učení 284 // Zlomky 291 // „O království“ 291 // Hekataios Abderský 291 // Život a učení 291 // Zlomky 292 // „O hyperborcích“ 292 // „O egyptské filosofii“ 29‘* // Gramatický spis 297 // Podvržený spis „O židech“ („O Abrahamovi“) 297 // Apollodoros 298 // Nausifanes 298 // Život a učení 298 // Zlomky 300 // „Trojnožka“ 300 // Diotimos 303 // Bion Abderský 303 // Bolos 304 // Přehled pramenů 305 // Seznam osobních jmen 312
(OCoLC)84936135
cnb000273609

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC