Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Praha : Transparency International - Česká republika, c2008
94 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-87123-06-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 92-94
000126790
TRANSPARENCY INTERNATIONAL - ČESKÁ REPUBLIKA // OBSAH // Předmluva 7 // Části // Stručný průvodce systémem místních rozpočtů 10 // Část II // Komunální rozpočty v otázkách a odpovědích 54 // Část III // Výstupy z průzkumu zaměřeného na komunální rozpočty a zapojování veřejnosti do rozpočtového procesu 76 // Zdroje a literatura // 92 // TRANSPARENCY INTERNATIONAL - ČESKÁ REPUBLIKA // Soustava veřejných rozpočtů: nejen stát, ’ // ale i obce a kraje hospodaří s veřejnými prostředky 12 // Proč existují místní rozpočty? 13 // Fiskální federalismus a pozice místních rozpočtů v ČR 15 // Činnost samospráv - přenesená a samostatná působnost 20 // Veřejné služby podle rozdělení pravomocí 22 // Rozpočet 23 // Metody sestavování rozpočtu 25 // Rozpočtový proces 28 // Příjmy místních rozpočtů 33 // Výdaje místních rozpočtů 39 // Zadlužování místních rozpočtů a možnosti jeho regulace 41 // Kontrola místních rozpočtů 44 // Veřejné zakázky a obecní obchodní společnosti - několik poznámek 49 // Závěr 51 // n // ČÁST II // KOMUNÁLNÍ ROZPOČTY V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH // Proč by se měl občan zajímat o obecní rozpočet? 56 // Co to je obecní rozpočet? 56 // Co je rozpočtový proces a jak probíhá? 57 // Co to je rozpočtový výhled? r // Má obec povinnost výhled vytvářet? 58 // Jaké informace, týkající se rozpočtu, musí obec povinně zveřejňovat? 58 // Kde se
rozpočet zveřejňuje? v 59 // Jaký je proces přípravy návrhu rozpočtu? 59 // Má občan možnost účastnit se přípravy rozpočtu? 60 // Kdo a jak schvaluje rozpočet? 60 // Jaký rozpočet zastupitelstvo schvaluje? // Co to je rozpis rozpočtu?  61 // Co se stane v případě, že obec rozpočet neschválí? // Co znamená rozpočtové provizorium? 61 // Proč dochází ke změnám v rozpočtu a kdo má pravomoc je schvalovat? . 62 // 54 // TRANSPARENCY INTERNATIONAL - ČESKÁ REPUBLIKA // Co to je rozpočtová skladba? Jaké příjmy má obecní rozpočet? Co jsou daňové příjmy obce? // Co jsou dotační příjmy obce? // Co jsou nedaňové příjmy obce? Co jsou dluhové příjmy obce? Jaké jsou hlavní obecní výdaje? // Co to je závěrečný učet? // Co je přezkum hospodaření obce? // Kdo a jak projednává a schvaluje závěrečný učet? // Má občan možnost účastnit se přípravy závěrečného účtu? // Jaká jsou práva občana obce při komunikaci se zastupitelstvem obce? . // Kde najdu změny v rozpočtu, které obecní zastupitelstvo schválilo v průběhu roku? // Jsou rozpočty obecních obchodních společností (např. dopravních podniků nebo technických služeb), které jsou vlastněny obcí, součástí rozpočtu obce? Mohu si vyžádat informace o hospodaření obecních obchodních společností? // Podle jakých metod jsou sestavovány obecní rozpočty? // Co v rozpočtu nenajdeme? // Je možné uspořádat místní referendum
o rozpočtu obce? // Co znamená samostatná působnost obce? // Co znamená přenesená působnost obce? // Je možné získat zápisy z finančního a kontrolního výboru? // 63 // 63 // 64 // 65 // 65 // 66 66 67 // 67 // 68 69 // 69 // 70 // 71 // 72 // 72 // 73 // 73 // 74 // 74 // 55 // TRANSPARENCY INTERNATIONAL - ČESKÁ REPUBLIKA // Souhrnné informace o průzkumu - 78 // Výsledky průzkumu - vybrané otázky 80 // Závěry a hodnocení 87 // // // 77
(OCoLC)320221917
cnb001852155

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC