Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Rubico, 1999
326 s.,[16] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-85839-29-6 (brož.)
Knížka pro každého
Obsahuje fotografie, ilustrace, úvod, slovníček pojmů, seznam vyobrazení, jmenný rejstřík
Bibliografie: s. 305-307
Zahrady zoologické - příručky
000127023
OBSAH // Qbsah // Úvodem...13 // Historie zoologických zahrad...14 // Poslání zoologických zahrad ...16 // Rozdělení zoologických zahrad...22 // Proč se používá vědecké pojmenování...23 // Adresy a telefonní seznam zoologických zahrad v ČR...25 // Popisná část...27 // Kmen: Žahavci (Cnidaria)...29 // Třída: Korálnatci (Anthozoa)...29 // Rohovitky (Gorgonaria)...30 // Dírkovnik (Goniopora sp.)...30 // Kmen: Kroužkovci (Annelida)...30 // Roumatec (Sabella sp.)...32 // Kmen: Ostnokožci (Echinodermata)...32 // Třída: Sumýši (Holothurioidea)...32 // Sumýš (Pseudocolochirus violaceus)...32 // Kmen: Členovci (Arthropoda)...34 // Třída: Pavoukovci (Arachnida)...35 // Řád: Štíři (Scorpionidea)...35 // VelcŠtír obrovský (Pandinus imperator)...35 // Řád: Pavouci (Aranidea)...36 // Sklípkan (Brachypelma albopilosa)...37 // Třída: Korýši (Crustacea)...37 // Řád: Desetinožci (Decapoda)...37 // Kreveta (Lysmata amboinensis)...38 // Poustevník (Pagurus sp.)...38 // Třída: Hmyz (Insecta)...38 // Řád: Švábi (Blattaria)...40 // Šváb argentinský (Blaptica dubia)...42 // Řád: Kudlanky (Mantodea)...42 // Kudlanka (Sphondromantis sp.)...42 // Řád: Rovnokřídlí (Orthoptera)...42 // Cvrček domácí (Gryllulus domesticus)...43 // Sarauče stěhovavá (Locusta migratoria)...44 // Řád: Strašilky (Phasmida)...46 // Řád: Brouci (Coleoptern)...47 // Zlatohlávck (Pachnoda peregrina)...48 // Řád: Motýli (Lepidoptera)...49 // Martináč
(Actias selene)...50 // Kmen: Strunatci (Chordata)...50 // Třída: Paryby (Chondrichthyes)...52 // Řád: Žraloci (Selachiformes)...52 // Máčka arabská (Chiloscyllium arabicum)...52 // Čeled: Žraloci (Carcharhinidae)...52 // Řád: Rejnoci (Rajiformes)...53 // Rejnok (Taeniura lymna)...54 // 5 // ZOOLOGICKÁ ZAHRADA // Třída: Ryby (Osteichthyes)...54 // Řdd: Holobřiší (Anguilliformes)...55 // Čeled: Murénovití (Muraenidae)...55 // Murena (Lycodontis favagineus)...55 // Řád: Máloostní (Cypriniformes)...56 // Pamtička žraločí (Balantiocheilus melanopterusj...56 // Piraňa (Serrasalmus nattereri)...57 // Řád: Lalůčkožábří (Syngnathiformes)...58 // Jehla (Dunckerocampus dactiliophorus)...58 // Řád: Ostnoploutví (Perciformes)...59 // Čeled: Kanicovití (Serranidae)...59 // Kanic (Cephalopholis miniata)... 60 // Čeled: Vrubozobcovití (Cichlidae)...60 // Kančík červenooký (Heros severum)...60 // Čeled: Sapínovití (Pomacentridae)...62 // Klaun (Amphiprion polymnus)...62 // Čeled: Pomcovití (Pomacanthidae)...62 // Pontec (Pomacanthus navarchus)...62 // Čeled: Bodlokovití (Acanthuridae) ...63 // Bodlok modrý (Paracanthurus hepatus)...63 // Bodlok žlutý (Zebrasoma flavescens)...64 // Řád: Čtverzubci (Tetraodontiformes)...64 // Ježík (Diodou holacanthus)...65 // Třída: Obojživelníci (Amphibia)...66 // Podtřída: Mloci - ocasatí (Urodela)...66 // Čeled: Mlokovití (Salamandridae)...66 // Žebrovník Waltlúv (Pleurodeles waltl)...67
// Podtřída: Žáby - bezocasí (Anura)...67 // Čeled: Ropuchovití (Bnfonidae)...68 // Ropucha síťkovaná (Bufo peltocephalus)...68 // Čeled: „Dendrobátky -šípové žáby (Dendrobatidae)...69 // Čeled: Hvízdalkovití (Leptodactylidae)...70 // Hvízdalka (Limnodynastes peroni)...70 // Třída: Plazi (Reptilia)...72 // Řád: Želvy (Cheionia)...72 // Čeled: Želvovití - suchozemské želvy (Testudinidae)...73 // Želva zelenavá (Testudo hermanni)...73 // Čeled: „Sladkovodní želvy" (Emydidae)...74 // Želva nádherná (Chryscmys IPseudemys] scripta)...74 // Čeled: Kožnatkovití (Trionychidae)...75 // Kožnatka americká (Trionyx spiniferus)...75 // Řád: Krokodýlové (Crocodylia)...76 // Čeled: Krokodýlovití (Crocodylidae) ...77 // Krokodýl čelnatý (Osteolaemus tetraspis)...77 // Čeled: Aligátorovití (Alligatoridae)...78 // Kaiman trpasličí (Paleosuchus palpebrosus)...78 // Řád: Šupinatí (Squamata)...79 // Podřád: Ještěři (Sauria)...79 // Čeled: Gekonovití (Gekkonidae)...81 // Gckon obrovský (Gekko gecko)...81 // Fclsuma madagaskarská (Phelsuma madagascariensis)...82 // Gekončík noční (Eublepharis macularius)...83 // 6 // OBSAH // Čeled: Chameleonovití (Chamaeleonidae)... // Chameleon jemenský (Chamaeleo calyptratus)... // Čeled: Agamovití (Agamidae)... // Agama vodní (Physignathus cocincinus)... // Agama (Agama sanguinolenta)... // Čeled: Leguánovití (Iguanidae)... // Leguán zelený (Iguana iguana)... // ?? o lis (Anolis
bartschyi)... // Čeled: Scinkovití (Scincidae)... // Scink šalamounský (Coruda zebrata)... // Scink alžírský (Eumeces algcriensis)... // Čeled: Varanovití (Varanidae)... // Varan komodský (Varanus komodoensis)... // Čeled: Korovcovití (Helodermatidae)... // Korovec jedovatý (Heloderma suspectum)... // Podřád: Hadi (Serpentes)... // Čeled: Hroznýšovití (Boidae) ... // Podčeled: Hroznýši praví (Boinae)... // Hroznýš královský (Boa constrictor)... // Hroznýšek pestrý (Eryx colubrinus)... // Podčeled: Krajty (Pythoninae)... // Krajta vodní (Liasis mackloti)... // Čeled: Užovkovití (Colubridae)... // Užovka (Elaphe taeniura)... // Štíhlovka podkovní (Coluber hippocrepis)... // Korálovka sedlatá (Lampropeltis triangulum) ... // Korálovka královská (Lampropeltis getulus)... // Bojga stromová (Boiga dendrophila)... // Bičovka nosatá (Ahaetulla nasuta)... // Užovka velká (Hydodynastes [Cyclagras] gigas) Užovka proužkovaná (Thamnophis sirtalis)... // Čeled: Korálovcovití (Elapidae)... // Čeled: Zmijovití (Viperidae)... // Třída: Ptáci (Aoes)... // Nadřád: Běžci (Ratitae)... // Řád: Pštrosi (Struthioniformes)... // Řád: Nanduové (Rheiformes)... // Řád: Tinamy (Tinamiformes)... // Řád: Kasuáři (Casuariiformes)... // Řád: Kiviové (Apterygifonnes)... // Pštros dvouprstý (Struthio camelus)... // Nandu pampový (Riiea americana)... // Emu hnědý (Dromaius navaeholandiae)... // Nadřád: Letci (Carinatae)... // Řád:
Tučňáci (Sphenisciformes)... // Tučňák Humboldtův (Spheniscus humboldti)... // Řád: Veslonozí (Pelecaniformes)... // Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus)... // Kormorán velký (Phalacrocorax carbo)... // Řád: Brodiví (Ciconiiformes)... // Bukač velký (Botaiirus stellaris)... // Volavka popelavá (Ardea cinerea)... // Ibis posvátný (Threskiomis aethiopicus)... // 7 // ZOOLOGICKÁ ZAHRADA // Kolpík bílý (Platalea leiicorodia)... // Čáp čcrtiý (Ciconia nigra)... // Marabu africký (Leptoptilos cnmeniferus). // Řád: Plameňáci (Phoenicopteriformes)... // Plameňák růžový (Phoenicopterus ruber)... // Řád: Vrubozobí (Anseriformes)... // Labuť velká (Cygnus olor)... // Bemcška havajská (Branta sandvicensis) ... Kachnička mandarínská (Aix galericulata) // Husa kuří (Cereovsis novaehollandiae)... // Kajka mořská (Somateria mollisima)... // Řád: Dravci (Falconiformes)... // Orel skalní (Aquila chrysaetos)... // Luňák hnčdý (Milvus migrans)... // Kondor královský (Sarcorhamphus papa).. Supi... // Řád: Hrabaví (Galliformes)... // Čeled: Tetřevovití (Tetraonidae)... // Čeled: Krocanovití (Meleagridae)... // Čeled: Hokovití (Cracidae) ... // Čeled: Tabonovití (Megapodiidae) // Tabon lesní (Alectura latitami).. // Čeled: Bažantovití (Phasianidae) . // Páv konmkatý (Pavo cristatus) ... // Křepelky... // Bažanti... // Čeled: Perličkovití (Numididae)... // Řád: Krátkokřídlí (Gruiformes)... // Slípka modrá (Porphyrio
porphyrio) .. Jeřáb královský (Balearica regulorum) Jeřáb bělošíjí (Grus vipio)... // Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes)... Čeled: Rackovití (Lariidae)... // Racek stříbřitý (Larus argentatus)... // Řád: Měkkozobí (Columbiformes)... // Holub doupňák (Columba oenas)... // Korunáč modrý (Goura cristata)... // Řád: Papoušci (Psittaciformes)... // Kakadu růžový (Eolophus roseicapillus)... // Papoušek vlnkovaný - andulka (Melopsittacus undulatus) // Korela chocholatá (Nymphicus holandicus)... // Ara ararauna (Ara ararauna)... // Řád: Sovy (Strigiformes)... // Sovice sněžná (Nyctea scandica)... // Kulíšek nejmenší (Glaucidium passerinum)... // Puštík obecný (Strix aluco)... // Kalous ušatý (Asio otus)... // Řád: Srostloprstí (Coraciiformes)... // Čeled: Ledňáčkovití (Acedinidae)... // Ledňák obrovský (Dacelo novaeguineae)... // Čeled: Zoborožcovití (Bucerotidae)... // Zoborožcc kaferský (Bucorvus leadbeateri)... // Dvojzoborožec indický (Buceros bicornis)... // Řád: Šplhavci (Piciformes)... // Čeled: Tukanovití (Ramphastidae)... // Tukan obrovský (Ramphastos toco)... // 127 // 128 // 129 // 130 // 131 // 132 // 133 // 134 // 134 // 135 // 136 // 137 // 138 // 139 // 140 // 141 // 143 // 144 144 144 // 144 // 144 // 145 // 145 // 146 // 147 // 147 // 148 // 149 // 150 // 151 // 153 // 154 // 154 // 155 // 156 // 156 // 157 // 158 // 159 // 160 160 // 161 // 162 // 162 // 163 // 164 // 165 // 165 // 166 166
166 168 // 169 // 169 // 169 // 8 // ÜBSAH // Řdd: Pěvci (Passeriformes)...170 // Loboš smaragdový (Calyptomena viridis)...171 // Majna zlatoprsá (Mino amis)... 171 // Timdlic Čínská (Leiothrix lutea)...2 72 // Kraska čcrvenozobá (Urocissa erythrorhyncha)...2 73 // Snovač oranžový (Euplectes franciscana)...2 74 // Třída: Savci (Mammalia)...275 // Podtřída: Živorodí (Theria)...275 // Řád: Vačnatci (Marsupialia)...175 // Čeled: Kunovcovití (Dasyuridae)...176 // Vakorejsek čtyřprstý-kovari (Dasyuroides byrnei)...2 76 // Čeled: Klokanovití (Macropodidae)...2 77 // Klokan parma (Thylogale parma)...178 // Klokan rudý (Macropus rufogriseus)...178 // Nadřád: P\\acentá\\ové (Placentalia)...180 // Řdd: Hmyzožravci (Insectivora)...180 // Řdd: Letuchy (Dermoptera)...180 // Řdd: Taný (Scandentia)...180 // Řdd: Chudozubí (Edentata)...180 // Řdd: Luskouni (Pholidota)...181 // Řdd: Zajíci (Lagomorpha)...181 // Řdd: Hrabáči (Tubulidentata)...181 // Řdd: Sirény (Sirenia)...181 // Řád: Kytovci (Cetacea)...181 // Řdd: Letouni (Chiroptera)...182 // Kaloň egyptský (Rousettus aegyptiacus)...182 // Vampýr-listonos (Phyllostomus discolor)...183 // Řdd: Primáti-nehetnatci (Primates)...185 // Podřád: Poloopice (Prosimidae)...186 // Lemur vari (Varecia variegata)...187 // Maki trpasličí-myší (Microcebus murinus)...188 // Podřád: Vyšší primáti-opice (Anthropoiden)...190 // Čeled: Kosmanovití (Callithricidae)...190 // Kostnatí bělovousý
(Callithrix jacchus)...190 // Tamarin pinči (Saguinus oedipus)...2 92 // Lvíček zlatý (Leontopithecus rosalia)...2 94 // Čeled: Malpovití (Cebidae)...195 // Mirikina noční (Aotus trivirgatus)...2 95 // Čeled: Kočkodanovití (Cercopithecidae)...196 // Makak rhesus (Macaca mulatta)...2 97 // Pavián pláštíkový (Papio Hamadryas)...198 // Nadčeled: Lidoopi (Hominoidea)...199 // Čeled: Gibonovití (Hylobatidae)...199 // Siamang (Symphalangus syndactylus)...200 // Čeled: Lidoopoviti (Pongidae)...202 // Orangutan (Pongo pygmaeus)...202 // Šimpanz (Pan troglodytes)...204 // Gorila (Gorilla gorilla)...204 // Řdd: Hlodavci (Rodentia)...205 // Čeled: Veverkovití (Sciuridae)...206 // Psoun čemoocasý - prériový (Cynomys ludovicianus)...207 // Čeled: Křečkovití (Cricetidae)...209 // Křeček zlatý (syrský) (Mesocricetus auratus)...209 // 9 // ZOOLOGICKÁ ZAHRADA // Čeled: Dikobrazovití (Hystricidae)...210 // Dikobraz obecný (evropský) (Hystrix cristata)...210 // Podřád: Morčatovci (Caviomorpha)...211 // Morče domácí (Cavia aperea var. porcelus)...211 // Moko (morče) skalní (Kerodon rupestris)...22 2 // Aguti zlatý (Dasyprocta aguti)...22 3 // Řád: Šelmy (Carnivora)...224 // Čeled: Cibetkovití (Viveridae)...225 // Surikata (Suricata suricatta)...225 // Posa (Cryptoprocta ferox)...22 6 // Binturong (Arctictis binturong)...22 7 // Čeled: Kunovití - iasicoviti (Mustelidae) ...229 // Jezevec lesní (Meles meles)...220 // Skunk pruhovaný (Mephitis
mephitis)...22 2 // Čeled: Medvídkovití (Procionidae)...222 // Nosál červený (Nasua nasua)...223 // Čeled: Pandovití (Ailuridae)...224 // Panda červená (Ailurus fulgens)...224 // Panda velká (Ailuropoda melanoleuca)...224 // Čeled: Medvědovití (Ursidae)...225 // Mcdvčd hnčdý (Ursus arctos)...226 // Medvčd malajský (Helarctos malayanus)...228 // Čeled: Hyenovití (Hyaenidae) ...225 // Hyena skvrnitá (Crocida crocida)...229 // Čeled: Psovití (Canidae)...230 // Šakal obecný (Canis aureus)...232 // Vlk (Canis lupus)...233 // Čeled: Kočkovití (Felidae)...234 // Kočka bengálská (Prionailurus bengalensis)...235 // Rys ostrovid (Lynx lynx)...237 // Serval stepní (Leptailurus serval)...238 // Tygr (Panthera tigris)...239 // Lev (Panthera leo)...241 // Levhart (Panthera pardus)...243 // Jaguár (Panthera onca)...244 // Řád: Ploutvonožci (Pinnipedia)...245 // Tuleň obecný (Phoca vitulina)...245 // Řád: Damani (Hyracoidea)...247 // Daman kapský (Procavia capensis)...247 // Řád: Chobotnatci (Proboscidea)...248 // Slon indický (Elephas maximus)...249 // Slon africký (Loxodonta africana)...250 // Řád: Lichokopytníci (Perissodactyla)...252 // Čeled: Nosorožcovití (Rhinocerotidae)...252 // Nosorožci...253 // Čeled: Koňovití (Equidae)...256 // Zebry...257 // Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla)...259 // Podřád: Nepřežvýkaví (Nonruminantia)...259 // Čeled: Prasatovití (Suidae)...259 // Prase bradavičnaté (Phacochoreus aethiopicus)...260
// Čeled: Pekariovití (Tayassuidae)...261 // Pekari bčlobradý (Tayassu pecari)...262 // Pekari páskovaný (Tayassu tajacu)...262 // 10 // OBSAH // Čeled: Hrochovití (Hippopotamidae)...263 // Hrošík liberijský (Choeropsis liberiensis)...264 // Podřád: Mozolnatci (Tylopoda)...264 // Velbloud jednohrbý (Camelus dromedarius)...265 // Velbloud dvouhrbý (Camelus ferus)...267 // Lamy...268 // Podřád: Přežvýkavci (Ruminantia)...269 // Čeled: Jelenovití (Cervidae)...270 // Jelen evropský - lesní (Cervus elaphus)...271 // Sob polární (Rangifer tarandus)...273 // Los evropský (Alces alces)...274 // Čeled: Žirařovití (Giraffidae)...274 // Žirafa (Giraffa camelopardalis)...275 // Čeled: Turovitř (Bovidae)...276 // Podčeled: Přímorožci (Hippotraginae)...278 // Přimorožcc (Oryx) (Oryx gazelia)...278 // Antilopa vraná (Hippotragus niger)...280 // Podčeled: Buvolci (Alcelaphinae)...281 // Pakůň běloocasý (Connochaetes gnou)...281 // Podčeled: Lesoni (Tragelaphinae)...282 // Antilopa losí (Taurotragus oryx)...282 // Bongo (Boocercus euryceros)...283 // Podčeled: Kozy a ovce (Caprinae)...284 // Kozorožci...286 // Podčeled: Tuři (Bovinae)...287 // Tur dotndcí-ivafusi (Bos taurus)...288 // Bizon (Bison bison)...289 // Zubr (Bison bonasus)...289 // Slovníček pojmů ...293 // Seznam použité a doporučené literatury...305 // Seznam vyobrazení...:...309 // Jmenný rejstřík - české názvosloví...313 // Jmenný rejstřík - latinské názvosloví...321
// // 11

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC