Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.9) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita, 1994
256 s. : il.

objednat
ISBN 80-7042-714-0 (brož.)
Učební texty Ostravské univerzity. Přírodovědecká fakulta
Obsahuje rejstřík
Určeno studentům biologie na PřF OU
Bibliografie na s. 240
Zoologie - cvičení praktická - učebnice vysokošk.
000127024
Předmluva ...7 // Metody průzkumu suchozemských ekosystémů ...8 // Metoda smýkání ...• ...8 // Metoda zemních pastí ...8 // Metoda kvadrátů, cylindrů a pásů ...9 // Metoda listová ...9 // Metoda lovu na světlo ...9 // Metoda prosévací ...10 // Usmrcování a konzervace ...10 // Metody průzkumu vodních ekosystémů ...11 // Halda jako životní prostředí ...12 // Systematický přehled druhů ...14 // PODŘÍŠE: Prvoci (Protozoa) - (Jednobuněční, Monocytozoa) ...14 // PODŘÍŠE: Mnohobuněční (Metazoa) ...14 // KMEN: Houby (Porifera) ...14 // KMEN: Žahavci (Cnidaria) ...14 // KMEN: Ploštěnci (Plathelminthes) ...15 // KMEN: Kroužkovci (Annelida) ...16 // Podkmen: Bezopaskovci (Aclitellata) ...16 // TŘÍDA: Mnohoštětinatci (Polychaeta) ...16 // Podkmen: Opaskovci (Clitellata) ...16 // TŘÍDA: Máloštětinatci (Oligochaeta) ...16 // TŘÍDA: Pijavky (Hirudinea) ...17 // KMEN: Měkkýši (Mollusca) ...18 // TŘÍDA: Plži (Gastropoda) ...19 // Řád: Mesogastropoda ...19 // Řád: Spodnoocí (Basommatophora) ...20 // Řád: Stopkoocí (Stylommatophora) ...21 // TŘÍDA: Mlži (Bivalvia) ...23 // Řád: Listožábří (Eulamellibranchiata) ...23 // KMEN: Želvušky (Tardigrada) ...25 // KMEN: Členovci (Arthropoda) ...25 // Podkmen: Žábrovci (Branchiata) ...25 // TŘÍDA: Korýši (Crustacea) ...25 // Řád: Listonožky (Notostraca) ...25 // Řád: Škeblovky (Conchostraca) ...26 // Řád: Perloočky (Cladocera) ...26 // Řád: Vznášivky (Calanoida) ...27 // Řád: Buchankovci (Cyclopoida) ...27 // Řád: Plazivky (Harpacticoida) ...27 // Řád: Příchytky (Caligoida) ...27 // Řád: Červoci (Lernaeoida) ...28 // Řád: Stejnonožci (Isopoda) ...28 // Řád: Různonožci (Amphipoda) ...28 // Řád: Desetinožci (Decapoda) ...29 // Podkmen: Klepítkatci (Chelicerata) ...30 //
TŘÍDA: Pavoukovci (Arachnida) ...30 // Řád: Štírci (Pseudoscorpionida) ...30 // Řád: Sekáči (Opilionida) ...30 // Řád: Pavouci (Araneida) ...31 // Řád: Roztoči (Acarina) ...36 // Podkmen: Vzdušnicovci (Tracheata) ...38 // TŘÍDA: Stonožkovci (Myriapoda) ...38 // TŘÍDA: Hmyz (Insecta) ...39 // Srovnávací morfologie tykadel hmyzu ...39 // Srovnávací morfologie končetin hmyzu ...40 // Srovnávací morfologie křídel hmyzu ...41 // Srovnávací morfologie ústního ústrojí hmyzu ...41 // Řád: Hmyzenky (Protura) ...43 // Řád: Vidličnatky (Diplura) ...43 // Řád: Chvostoskoci (Collembola) ...43 // Řád: Šupinušky (Thysanura) ...44 // Řád: Jepice (Ephemeroptera) ...44 // Řád: Pošvatky (Plecoptera) ...45 // Řád: Vážky (Odonata) ...47 // Řád: Švábi (Blattaria) ...48 // Řád: Škvoři (Dermaptera) ...48 // Řád: Rovnokřídlí (Orthoptera) ...48 // Řád: Ploštice (Heteroptera) ...50 // Řád: Třásnokřídlí (Thysanoptera) ...51 // Řád: Stejnokřídlí (Homoptera) ...52 // Řád: Střechatky (Megaloptera) ...54 // Řád: Dlouhošíjky (Raphidioptera) ...54 // Řád: Srpice (Mecoptera) ...54 // Řád: Síťokřídlí (Neuroptera) ...55 // Řád: Chrostíci (Trichoptera) ...55 // Řád: Motýli (Lepidoptera) ...57 // Řád: Dvoukřídlí (Diptera) ...61 // Řád: Blanokřídlí (Hymenoptera) ...66 // Řád: Brouci (Coleoptera) ...70 //
KMEN: Strunatci (Chordata) ...81 // Podkmen: Obratlovci (Vertebrata) ...81 // TŘÍDA: Mihulovci (Cyclostomata) ...81 // TŘÍDA: Ryby (Pisces) ...82 // Řád: Bezostní (Clupeiformes) ...82 // Řád: Máloostní (Cypriniformes) ...83 // Řád: Holobřiší (Anguilliformes) ...85 // Řád: Hrdloploutví (Gadiformes) ...85 // Řád: Ostnoploutví (Perciformes) ...86 // TŘÍDA: Obojživelníci (Amphibia) ...87 // Řád: Mloci (Urodela) ...87 // Řád: Žáby (Ecaudata, Anura) ...88 // TŘÍDA: Plazi (Reptilia) ...90 // Řád: Šupinatí (Squamata) ...90 // TŘÍDA: Ptáci (Aves) ...92 // Řád: Potápky (Podicipediformes) ...92 // Řád: Veslonozí (Pelecaniformes) ...92 // Řád: Brodiví (Ciconiformes) ...92 // Řád: Vrubozobí (Anseriformes) ...92 // Řád: Dravci (Falconiformes) ...93 // Řád: Hrabaví (Galliformes) ...93 // Řád: Krátkokřídlí (Ralliformes) ...93 // Řád: Dlouhokřídlí (Charadriiformes) ...93 // Řád: Měkkozobí (Columbiformes) ...94 // Řád: Kukačky (Cuculiformes) ...94 // Řád: Sovy (Strigiformes) ...94 // Řád: Lelkové (Caprimulgiformes) ...94 // Řád: Svišťouni (Apodiformes) ...95 // Řád: Srostloprstí (Coraciiformes) ...95 // Řád: Šplhavci (Piciformes) ...95 // Řád: Pěvci (Passeriformes) ...95 // TŘÍDA: Savci (Mammalia) ...98 // Řád: Hmyzožravci (Insectivora) ...98 // Řád: Letouni (Chiroptera) ...98 // Řád: Hlodavci (Rodentia) ...99 // Řád: Zajíci (Lagomorpha) ...101 // Řád: Šelmy (Carnivora) ...101 // Řád: Sudokopytníci (Artiodactyla) ...101 // Obrazové tabule ...103 // Literatura ...240 // Rejstřík ...241

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC