Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.4) Půjčeno:62x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 1999
190 s. : il.

objednat
ISBN 80-244-0011-1 (brož.)
Obsahuje mapky, úvod
Bibliografie: s. 189-190
Zoogeografie - učebnice vysokošk.
000127293
OBSAH // 1 Úvod ...9 // 2 Zoogeografie obecná ...13 // 2.1 Základní pojmy (Biosféra - Biocykly - Klimatické oblasti Země - Fauna // - Areál - Vikariace) ...13 // 2.1.1 Biosféra ...13 // 2.1.2 Biocykly ...13 // 2.1.3 Klimatické oblasti Země ...16 // 2.1.3.1 Klimatické pásy ...16 // 2.1.З.2. Vegetační pásma ...17 // 2.1.4 Fauna ...17 // 2.1.4.1 Faunistika ...17 // 2.1.5 Areál ...18 // 2.1.5.1 Změny v rozsahu areálu ...22 // 2.1.6 Vikariace ...30 // 2.2 Doplňující pojmy ...30 // 2.2.1 Migrace ...30 // 2.2.2 Biocenóza ...34 // 2.2.2.1 Druhová diversita ...34 // 22.2.2 Kulturofilní druhy ...34 // 2.2.3 Populace ...34 // 2.3 Fenologická hlediska v zoogeografii ...35 // 2.4 Faktory ovlivňující rozšíření živočíšstva ...36 // 2.5 Některé pracovní metody ve faunistice ...38 // 2.5.1 Značkování a individuální identifikace zvířat ...38 // 2.5.2 Některé metody odhadu početnosti populací ...39 // 2.5.3 Síťové mapování fauny ...40 // 2.6 Stručný chronologický přehled geologických období ...41 // 3 Zoogeografie regionální ...45 // 3.1 Vývoj zemské pevniny a současný stav ...45 // 3.1.1 Vývoj ...45 // 3.1.2 Základní údaje o jednotlivých kontinentech ...49 // 3.2 Zoogeografická rajonizace ...50 // 3.3 Regionální dělení pevninského biocyklu ...51 // 3.3.1 Charakteristika jednotlivých oblastí ...55 // 3.3.1.1 Australská oblast ...55 // 3.3.1.2 Neotropická oblast ...62 // 3.3.1.3 Nearktická oblast ...69 // 3.3.1.4 Palearktická oblast ...77 // 3.3.1.5 Indomalajská
čili Orientální oblast ...89 // 3.3.1.6 Etiopská oblast ...98 // 3.3.1.7 Antarktická oblast // Regionální dělení mořského biocyklu ... // Zoogeografie České republiky a bývalého Československa ... // Geografická charakteristika ČR a ČSR ... // Abiotické a biotické rysy přírody ČR a ČSR ... // Začlenění českého a slovenského území do zoogeografického územního // dělení ... // Zoogeografická rajonizace suchozemských ekosystémů ... // Zoogeografická rajonizace vodních ekosystémů ... // Charakteristika české a československé fauny ... // Hlavní složky autochtónni fauny bývalého Československa ... // Některé změny ve složení české fauny ... // Úbytky české fauny ... // Novinky české fauny ... // Nově „objevené“ druhy české fauny ... // Výjimeční hosté naší zvířeny ... // Zoogeografie speciální // Zeměpisné rozšíření významných skupin živočichů ... // Bezobratlí - Evertebrata ... // Prvoci - Protozoa ... // Houby - Porifera ... // Žahavci - Cnidaria ... // Ploštěnci - Plathelminthes ... // Hlístové - Nemathelminthes ... // Vířivci - Trochhelminthes ... // Mnohoštětinatci - Polychaeta ... // Máloštětinatci
- Oligochaeta ... // Pijavky - Hirudinea ... // Chapadlovci - Tentaculata ... // Měkkýši - Mollusca ...i ... // Pačlenovci - Pararthropoda ... // Korýši - Crustacea ... // Pavouci - Araneae ... // Štíři - Scorpionidea ... // Hmyz - Insecta ... // Ostnokožci - Echinodermata ... // Nižší strunatci - Acrania, Tunicata ... // Kruhoústí - Cyclostomata ... // Paryby- Chondrichthyes ... // Ryby - Osteichthyes (Pisces) ... // Obojživelníci - Amphibia ... // Červoři - Gymnophiona ... // Mloci - Caudata ... // Žáby - Anura ... // Plazi - Reptilia ... // Haterie - Rhynchocephalia ... // Želvy - Chelonia (= Testudinata) ... // 4.7.3 Krokodýlové - Crocodylia ...152 // 4.7.4 Šupinatí - Squamata ...152 // 4.7.4.1 Ještěři - Sauria ...152 // 4.7.4.2 Hadi - Ophidia ...155 // 4.8 Ptáci - Aves ...156 // 4.9 Savci - Mammalia ...168 // 5 Než půjdete ke zkoušce ...188 // 6 Literatura ...189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC