Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Kniha pro děti, mládež
Beletrie
ZTRACENO
3. vyd.
Praha : Albatros, 1984
502 s. : il. (některé barev.) ; 25 cm

000127341
Rekat.
OBSAH // ¦V // Cást literárni // I. ŘÍKADLA, HÁDANKY A PŘÍSLOVÍ // . . . 11—32 // Říkadla // K. J. Erben, Prostonárodní české písně a říkadla, 1864, a Fr. Bartoš, Kytice . . 13 // Hádanky // K. J. Erben, Prostonárodní české písně a říkadla, 1864, a Fr. Bartoš, Kytice. . . 23 // Přísloví // Fr. L. Čelakovský, Dílo sv. 2, Mudrosloví národu slovanského ve příslovích, // 1949 ... 29 // II. POHÁDKY...33—178 // K. J. Erben, Jezinky...35 // Dlouhý, Široký a Bystrozraký...53 // Tři zlaté vlasy děda Vševěda...70 // České pohádky, SNDK, 1958 Božena Němcová, Ptačí hlava a srdce . 39 // O Smolíčkovi...47 // Čert a Káča...100 // Princ Bajaja...106 // O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku . . 133 Národní báchorky a pověsti, 1854 // O dvanácti měsíčkách...145 // Tři pohádky, SNDK, 1954 // O perníkové chaloupce...156 // Národní báchorky a pověsti, 1854 AdolfWenig,0 chasníku, který sloužil // v pekle ...83 // Jak čert s člověkem zápasil...87 // Čertoviny, Topič, bez data František Bartoš, O šidlu, kohoutu, // kačeru a houseru...123 // O zvířátkách a loupežnících...115 // O kohoutkovi a o slepičce...119 // O řepě...122 // Pánbůh dej štěstí, lavičko!...125 // Kytice z lidového básnictva, 1920 // Václav Říha, Milan a Velenka...89 // Tátoš ...95 // Alšovy pohádky, 1949 // Facír Pipán...163 // Dvanáct pohádek z onoho světa, bez data // Krejčí hrdina...169 // St. Minařík,
1921 // III. BAJKY...179—192 // František J. Svoboda, Ježek a krtek . . 181 K. Bulíř, Sbírka bajek, podobenství, povídek, 1879 // Jan Václav Rozum, Velká štika ... 182 V. Petrů, Antologie epických básní, 1875 // Vincenc Zahradník, Červotoč a beran . 182 // Pavouk a hlupák ...186 // (převyprávěl J. Kolář) // Josef Chudáček, Kočka a koťata . . . 181 // Medvěd a pes ...182 // Velbloud a pes...186 // Kaštan a smrk ve městě...192 // Kocour a kvočna...192 // Bajky, 1912 // K. Havlíček Borovský, Špaček, básník // a osel pod lípou...184 // Básnické dílo, NK, 1950 // Jan Neruda, Medvěd a střízlík ... 184 // Sebrané spisy sv. 1, Básně I (Lužické národní bajky), KK, 1951 // Jar. Langer,Páv...185 // Spisy sv. 1, Bajky, 1861 // Fr. Jar. Rubeš, Lev, medvěd a vlk . . . 185 Spisy díl 2., Písně a jiného druhu básně, // 1861 // A. J. Puchmajer, Vrána a liška ... 189 Sebrané básně, 1881 // František Doucha, Myška a žába . . . 190 // Mluva němých tvorů // K. Jiránek, Ubrus...190 // Z dětského srdéčka, 1892 // K. S. Macháček,Topol...191 // Drobnější básně, 1846 // K. J. Erben, Hoch a krtek...191 // 493 // Dílo sv. 2, Básně a překlady (Ostatní básně), 1948 // Podivný kostel...184 // Podivnosti...190 // Velká krádež...191 // Prostonárodní české písně a říkadla, 1864 // IV. BÁJE A POVĚSTI... 193—230 // Alois Jirásek, O Čechovi...195 // O Libuši...197 // O Přemyslovi ...201 // Staré pověsti
české, NK, 1953 // JosefTůma,0 Svatoplukovi...206 // August Sedláček, Oldřich a Božena . . 207 // Blaník...211 // Petrovští na Kokoříně ...219 // Sbírka pověstí historických lidu českého v Čechách, na Moravě i ve Slezsku, 1895 JosefSvátek, Znak staroměstských // řezníků...208 // Pražské pověsti a legendy, 1883 AdolfWenig,0 původu pražského // posvícení...208 // Staré pověsti pražské, 1937 // Jan Herben, O bratru Janu Palečkovi . . 213 // Zlatý pramen, Sto let české pohádky, 1918 Jakub Malý, Švanda dudák...221 // Sebrané báchorky a pověsti národní, 1861 Karel Petřík, Tři diví mužové ... 225 Doktor Faust a jiné staré pověsti české, // 1911 // Beneš Method Ku Id a, Císař Josef // a desátník...227 // Moravské národní pohádky a pověsti, // 1909 // Jan Neruda, O loretánských zvoncích . . 229 Sebrané spisy sv. 3, Arabesky, KK, 1952 // V. PÍSNĚ... 233—248 // V. J. Picek, Mé písně...233 // Český národní zpěvník, 1940 // J. K. Tyl, Kde domov můj?...234 // Český národní zpěvník, 1940 // D. M. Villani, Vystěhovanec...235 // Český národní zpěvník, 1940 Fr. L. Čelakovský, Adámku náš . . . 236 // Žabka...236 // Jablíčka...236 // Štědrost ... 243 // Dílo sv. I, Slovanské národní písně, 1946 // K. J. Erben, Devítiletá výsluha ... 237 // Dudáček...240 // Strašák...242 // Vyvolená milá...242 // Odbytý písař...243 // Rozmarýnka...244 // Zármutek...245 // Chudoba a
láska...245 // Prostonárodní české písně a říkadla, 1864 K. A. Vinařický, Hra na vojáky ... 239 // Píseň letní...248 // Sebrané spisy 1,1871 // M. A. Přibyl, Sladko umřití ...229 // Český národní zpěvník, 1940 // V. Novotný, V pochod...242 // Český národní zpěvník, 1940 // Fr. Bartoš, Sivá holubička...242 // Kocourek...244 // Svatba komáří...244 // Kytice, 1920 // K. S. Macháček, Na basu...243 // Drobnější básně, 1846 // Fr. J. Vacek-Kamenický, Výpověď . . 245 Český národní zpěvník, 1940 // J. Vlk, Přijde jaro...246 // Český národní zpěvník, 1940 // J. V. Sládek, Lesní studánka...247 // Spisy II (Zvony a zvonky), 1926 // VI. POVÍDKY ... 251—306 // Jan Karafiát, Broučci...251 // Dědictví Komenského, ilustr. Preissig, bez data // Jindřich Šimon Baar,Hanýžka jde // do školy ... 255 // Paní komisárka, NK, 1950 Ladislav Stroupežnický, Pták z říše // bájí...262 // Z Prahy a z venkova, Buršík a Kohout, bez data // Josef Holeček, U včel...271 // Naši I, NK, 1949 // Jakub Arbes, Štědrý den bratří Mánesů . 279 // Karel Půlpán, V řepništi...284 // Chudé děti. Mladé proudy, bez data Josef Kožíšek, U dvou studánek ... 287 Dukátový stromeček, 1943 Karel Václav Rais,Z vlasařských // pamětí...289 // 494 // Potměchuť, 1918 // František Župan, Poklad...292 // Pepánek nezdara II, 1932 František Xaver Svoboda, Baruščin stromeček...297 // Neobyčejné příběhy, Vilímek,
bez data Zikmund Winter, O pokutném koši . . 303 Staropražské novely ze 16. a 17. věku Václav Beneš Třebízský, Sázka . . . 306 // Ze zapomenutých pamětí, 1883 // VII. BÁSNĚ...311—368 // Cestička do školy (národní) ...313 // Vítání léta (národní)...314 // Saně (národní)...315 // Ráno, čítanka pro české školy // národní, // díl 2., 1919 // Fr. L. Čelakovský,Pocestný...320 // Cikánova píšťalka...321 // Dílo sv. 2, Básnické spisy (Ohlas písní českých), 1950 // Fr. S. Procházka, Kalamajka...323 // V. Hanka, Kolébavka...316 // Pohřeb skřivánka...318 // Písně a prostonárodní múza do Cech převedená, 1918 // J. ? o 11 á r, Pracuj každý s chutí usilovnou . 318 // Slávy dcera (znělka 243), 1845 Fr. L. Čelakovský, Stasa čarodějnice . . 317 // Dílo sv. 2, Básnické spisy (Ohlas písní // českých), 1950 // Kdybys měla, má panenko...319 // Dílo sv. 1, Slovanské národní písně, 1946 K. A. Vinařický, Píseň mlatců ... 325 // Husička ...326 // Koňské barvy ...326 // Sebrané spisy 1,1871 // ?. Sabina, Zazpíval potůček...326 // Vybrané spisy I, 1911 // Antonín Sova, Táborské kraje ... 328 // Básně (Z mého kraje), 1953 // ?. H. Mácha, Želetínskéháje...328 // Dílo I, Básně (Písně), 1948 // Fr. Doucha, Stromek do mezery ... 330 Jar. Langer, Často jsem si myslil ... 330 Spisy sv. 1 (Krakováček český), 1861 // Vít. Hálek, Žitné pole ...330 // Vyběhla bříza běličká...332
Den májový...333 // Spisy I (Vpřírodě), 1878 // Zlatá babička...344 // Spisy I (Pohádky z naší vesnice), 1878 // Karel Václav Rais, Slunéčka...338 // Muší hody...339 // Čáp...341 // Pod modrým nebem, Topič, bez data // Pavla Maternová, Přátelé...340 // Růžena Jesenská, Myška...342 // Josef Kalus, Kocourek...343 // J. V. Sládek, Pes a kotě...343 // Ten náš pes...343 // Kozička...348 // Pacholátko ...348 // Spisy I (Skřivánčípísně), 1926 // Okáč...349 // Sedlák Jíra...349 // Máj...355 // Spisy II (Zvony a zvonky), 1926 // J. Neruda,Matičce...345 // Sebrané spisy sv. 1, Básně I (Kniha veršů lyrických a smíšených), KK, 1951 // Seděly žáby v kaluži...346 // Sebrané spisy sv. 2, Básně II (Písně kosmické), KK, 1956 // Josef Kožíšek, Náš kocourek...350 // Rybička...353 // Polámal se mraveneček...353 // Václav Šolc, Chudobičky...354 // Prvosenky, NK, 1951 // Svatopluk Čech, Lešetínskýkovář . . . 356 // Zpěv hocha v koši na stožáru...357 // Sebrané spisy 2, Lešetínský kovář a menší // básně, 1907 // Jaroslav Vrchlický, Meluzína ... 359 // Za trochu lásky . . ...360 // Básnické dílo 3 (Okna v bouři), 1950 // Filip Hyšman, Kde je kdo...358 // Vínek z říkadel a básniček, 1893 // Jan Karafiát, Na smetisku...358 // Karel Hynek Mácha, Z Máje ... 362 // Dílo I, Básně, 1948 // František Chládek, Co to asi je? . . . 363 Básně, 1884 // Vilma Sokolová, Žabčiny partesy . . . 367
// Taneček ... 365 // Větříkova píšťalka, 1899 // František Serafínský Procházka, // 495 // V jarní noci...349 // Bázlivá Hanka...368 // Antonín Macek, Píseň prvního máje . . 479 Básně, Československý spisovatel, 1959 // VIIL PAMĚTI A VZPOMÍNKY . . 369—410 // Josef Jungmann, Koktání...371 // Zápisky, Světová knihovna, 1907 // Josef Kajetán Tyl, Šebestián Hněvkovský 372 0 umění (Co se ? nás děje), Kritická knihovna, 1951 // Josef Václav Frič, Revoluce pražská . . 374 J. V Frič v dopisech a denících, 1955 Vítězslav Hálek, Den na konci října roku 1853 na staroměstském gymnasiu // Akademickém v Praze ...375 // Spisy 10, Články literární, 1925 Jan Neruda, Pět drobných vzpomínek : // 1. Narodil jsem se 10. července 1834 . . 378 // (Národní listy 13. 7.1884) // 2. Jaký byl náš domov...379 // (tamže) // 3. Zpověď...380 // (Národní listy 20. 3.1887) // 4. Když se dalo do deště...381 // (Národní listy 28. 4. 1889) // 5. Vzpomínka na Barranda...383 // (Národní listy 21. 10. 1883) // Jen dál, SNDK, 1951 // Svatopluk Čech, Vambera ...385 // Sebrané spisy I, Druhý květ, 1908 Josef Franta Šumavský, První jízda kočárem ...387 // Fr. Pražák, Paměti českých spisovatelů z dětství, 1946 // Josef Václav Sládek, Moji rodiče ... 390 Americké obrázky a jiná próza I, Otto, bez data // Metoděj Jahn, Příroda...391 // Fr. Pražák, Paměti českých spisovatelů z dětství, 1946 // Jaroslav Vrchlický,
Žlutá cukránka . . 392 // Spisy sv. 60, Barevné střepy, 1908 // Gabriela Preissová, Díra vledu ... 392 // Fr. Pražák, Paměti českých spisovatelů z dětství, 1946 // Karel Václav Rais, Matka...395 // Spisy sv. 22, Ze vzpomínek 1,1930 // Alois Mrštík, VJimramově ...409 // Fr. Pražák, Paměti českých spisovatelů z dětství, 1946 // Viktor Kamil Jeřábek, Frajle Loty . . 402 Fr. Pražák, Paměti českých spisgvatelů z dětství, 1946 // Antal Stašek, Bič, kladívko a kniha . . . 403 // Vzpomínky, 1925 // Josef Uher, V nemocnici ...403 // Dílo, 1954 // Adolf Heyduk, Balada dětská...404 // Vzpomínky literární. Spisy III, 1911 // Jan Neruda, Máj 1890 407 // Feuilletony, 1951 // IX. BALADY A ROMANCE . . . 411—452 Karel Jaromír Erben, Vodník ... 413 // Polednice...426 // Dílo I, Básně a překlady (Kytice), 1948 František Ladislav Čelakovský, // Toman a lesní panna...420 // Dílo sv. 2, Básnické spisy (Ohlas písní českých), 1950 // Karel Havlíček Borovský, Král Lávra . 429 Básnické dílo, NK, 1950 // Jan Neruda, Romance štědrovečerní . .435 // Romance o Karlu IV...445 // Sebrané spisy sv. 2, Básně II (Balady a // romance), KK, 1956 // Josef Kožíšek, Krakonošův dar ... 440 // Sirotek (národní)...447 // K. J. Erben, Prostonárodní české písně a říkadla, 1864 // Utonulá (národní)...449 // Fr. Sušil, Moravské národní písně, 1941 Jaroslav Vrchlický, Jarní romance . .451 Básnické dílo 12, Epické
básně (Romance // a balady), 1949 // X. CESTOPISY... 455—480 // Milota Zdirad Polák, Bouře dne // 15. listopadu 1815...455 // Spisy 2, Cesta do Itálie, 1862 // Karel Jaromír Erben, Hrad Točník . . 456 Dílo sv. 2, Próza a divadlo, 1939 Vítězslav Hálek, Lovení ryb v moři // Adriatickém...458 // Spisy IX, 1925 // Svatopluk Čech, V Hodslavicích . . . 460 Sebrané spisy 5, Vzpomínky z cest a života, 1908 // 496
(OCoLC)12294499
cnb000024673

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC