Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Havlíčkův Brod : Fragment, 1999
139 s. : il.

objednat
ISBN 80-7200-252-X (brož.)
V kostce
Další názvový údaj z obálky: pro střední školy
Obsahuje ilustrace, mapy, tabulky
Zeměpis - učebnice středošk.
000127412
OBSAH // 1 ÚVOD DO GEOGRAFIE ... 5 // 1.1 Geografie jako véda ... 5 // 1.1.1 Objekt geografie ... 5 // 1.1.1.1 Složení krajinné sféry . 6 // 1.1.1.2 Vymezení krajinné sféry ... 6 // 1.1.1.3 Prostorové rozrůznění // - diferenciace krajinné sféry 7 // 1.1.2 Základní aspekty, metody a // cíl výzkumu geografie ... 7 // 1.1.3 Geografie a její využití v praxi . 8 // 2 SOUSTAVA GEOGRAFICKÝCH // VĚD ... 9 // 2.1 Skupina přírodních geografických véd // - FYZICKÁ GEOGRAFIE ... 9 // 2.2 Skupina společenskohospodáŕských // GEOGRAFICKÝCH VÉD - SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE ... 9 // 2.3 Skupina kartografických vědních // oborů... 10 // 2.4 Skupina geografických véd zabývajících se obecnými zákonitostmi // KRAJINNÉ SFÉRY... 10 // 2.5 Skupina geografických véd o // REGIONÁLNÍCH KOMPLEXECH, ZABÝVAJÍCÍ SE SPECIFICKÝMI ZÁKONITOSTMI ČÁSTÍ KRAJINNÉ SFÉRY... 10 // 3 HISTORICKÝ PŘEHLED // VÝVOJE GEOGRAFIE... 12 // 4 ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO 16 // 4.1 Vesmír a naše Galaxie ... 16 // 4.2 Sluneční soustava ... 16 // 4.3 Tvar a velikost Zemé ... 19 // 4.4 Zeměpisné souřadnice ... 19 // 4.5 Pohyby Země a jejich důsledky... 20 // 4.6 ČAS A ČASOVÁ PÁSMA ... 22 // 4.7 Slapové jevy ... 23 // 4.8 Dálkový průzkum Země ... 24 // 5 KARTOGRAFIE... 26 // 5.1 Mapa a glóbus ... 26 // 5.2 Kartografická zobrazení // GEOGRAFICKÝCH MAP ... 26 // 5.3 Vznik mapy ... 30 // 5.4 Měřítka plánů a map ... 30 // 5.5 Obsah mapy ... 31
// 5.6 Druhy map ... 34 // 6 FYZICKÁ GEOGRAFIE ... 35 // 6[ Litosfera ... 35 // l // // 6.1.1 Stavba a složení Země ... 35 // 6.1.2 Zemská kůra ... 36 // 6.1.3 Planetární členění zemské kůry 37 // 6.1.4 Litosfera, litosférické desky . . 38 // 6.1.5 Vznik pevnin a oceánů ... 39 // 6.1.6 Georeliéf—základní údaje ... 39 // 6.1.7 Endogenní pochody a jimi vytvořené tvary georeliéfu ... 40 // 6.1.8 Exogénni pochody a jimi vytvořené tvary georeliéfu ... 42 // Pedosféra ... 45 // 6.2.1 Základní údaje o půdě ... 45 // 6.2.2 Vznik půdy a půdní typy ... 46 // 6.2.3 Rozšíření půd na zemi ... 48 // 6.2.4 Horizontální zonálnost // hlavních půdních typů Země . 48 // 6.2.5 Vertikální zonálnost hlavních // půdních typů střední Evropy . 49 // 6.2.6 Půda a člověk ... 50 // Kryosféra ... 51 // 6.3.1 Mrazové zvčtrávání, činnost // sněhu a ledu ... 51 // 6.3.2 Permafrost (dlouhodobě zmrzlá // půda) ... 51 // 6.3.3 Kryosféra a člověk ... 52 // Hydrosféra... 52 // 6.4.1 Oběh vody na Zemi ... 53 // 6.4.2 Oceány a moře ... 54 // 6.4.2.1 Rozdělení světového oceánu 55 // 6.4.2.2 Vlastnosti mořské vody ... 55 // 6.4.2.3 Pohyby mořské vody... 57 // 6.4.3 Vody pevnin ... .. 58 // 6.4.3.1 Vody povrchové ... 58 // 6.4.3.2 Voda ve sněhu a ledu ... 62 // 6.4.3.3 Povrchové vody... 62 // 6.4.4 Hydrosféra a člověk ... 63 // Atmosféra... 64 // 6.5.1 Fýzikální a chemické vlastnosti // atmosféry ... 64 // 6.5.2 Vertikální
členění atmosféry . 65 // 6.5.3 Počasí a podnebí ... 66 // 6.5.4 Všeobecný oběh atmosféry ... 70 // 6.5.5 Monzuny ... 71 // 6.5.6 Místní větry ... 72 // 6.5.7 Vzduchové hmoty a // atmosférické proudy... 72 // 6.5.8 Podnebné pásy Země ... 73 // 6.5.9 Atmosféra a člověk ... 75 // (jjT

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC