Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Poezie
1. vyd.
Brno : Vetus Via, 2003
s. 611-1219

objednat
ISBN 80-87422-20-1 (v knize neuvedeno ; brož.) ISBN !80-86118-94-0 (chyb.) (brož.)
Dílo Jiřího Kuběny ; 1/2
Vně (1959-1960) -- Země nikoho (1961) -- Král Midas (1961-1962)
000127503
VNĚ // Vně (torso) // Vně // Lžu-li ...611 // Cervenomodrobílá laň ...612 // Koncertem kýlu tvého ...613 // Radobyl ...614 // Miloval? ...615 // Bůh pohyb ...616 // Víno zlaté ...617 // Už jenom snů ...618 // Jádro ...619 // Říše Blesku // Blesk ...623 // Drama ...624 // Princ ...625 // Hruška ...626 // Cizí ...627 // Kdo // Čerň, šarlat, běl // Ostrov // Tvar // Ve Ibi // Mirek // Navštívení . . . . // Ultimo // Aťsi // Osud // Otci // Pramen // Krátce // Měsíc // Cyklon // Nápis ...646 // Moudrost ...647 // Nelito ...648 // Syntax ...649 // Had ...650 // Ty ...651 // Ne sebou ...652 // Sráz, konec, ultimo ...653 // Ultimo mé ...654 // Zelené Července // Přítomnost smrti ...659 // Věci ...660 // Veliký Číňan ...661 // Don Quijote ...662 // Umřel papež ...663 // Karfiol ...664 // Koně ...665 // Bohumil ...666 // Jak to je ...667 // Svědci ...668 // Smrtí tanec ...669 // Dopis ...670 // Mihule ...672 // Sláva smrti ...673 // Bůh ...674 // Skříňka ...675 // Volavka ...677 // Věž ...681 // Chlapec ...682 // Ježíš ...684 // Trojice ...685 // Rytina Muže ...687 // Krvavý Západ // Cikáda ...693 // Sbohem, mládí! ...694 // Zralost ...697 // Den (Torsa) // Úzkost // Smrt Psýché . . // Tělo // Den // Tajnost // Jürgens // Zino // Arnold // Prorok // Jeník // Mazal // Vlk // Hektor // Rybář // Pomsta // Zlatý Věk // Věčný Bítov // Miláčku, Ležíš // Stesk // Půle // U Kořenů // Zpěv Apollónovi // Zpěv Diovi // Přízeň Bohů // Víc Ani Bůh // ZEMĚ NIKOHO // Písně S Ruměncem // Písně S Ruměncem ...749 // Báseň Mluví ...750 // Básni ...751 // Sonet — Duel ...752 // Červánek ...753 // Sfinx ...754 // Písni ...755 // Slzičky Panny Marie // Trylek // Ty Jsi Tělo // Jasane, Jasane // Návod k Lásce // Galantnost // Žízeň // Ty Zůstaneš // Dva // Plaváček //
Nejsvětější Srdce Ježíšovo // Do Svých Dlaní // Čí Jsme // Na Noc // Země Nikoho // Země Nikoho // Slovo // Oslovení // Hra // Privát // Můj Rukopis // Výuční List // Fukar // Nad Svými Deníky // Básník // Odplivnutí // Vzkaz Svatopluku Čechovi // Čárymáryfuk! // Rozdávat // Jezuité // Blahoslavená Zdislava // Svatý Josef // Audiatur // Báje O Tom, Kterak Vznik, Znik I Zvyk Si // Vykřičník // Pimprnel A Baldrián // Pygmaliónova Císařská Pomsta // Manželé // // Myslbek // Vyzvání // Vojna // Kde Jsi Hochu // Stadice // Tvá Ňadra // Nevěřící Tomáš // Malý Půlnoční Výlet // V Zenitu // Rozloučení // Labutí Křik // Nektar // Sapfó // Adónis // Leda // Rimbaud // Moře // Zoufalství // Stepní Kůň // Útěcha // Barok // Stáří // Sbor Mrtvých // Na Motiv Z Erbena // Vy Mrtví // Ty Která // Nenie // Je To Už Sedm Let Její Odpověď // Život // Jeden Úsměv // Dobře Myšlené Zátiší // Kondolenční Sonet // Na Tom Nesejde // Msta // Král Něco // Pilát Pontifex Maximus // Ořech // Veselá Návštěva // Vzácnost // Chvála Pythagorova // Hoelderlinův Zázračný Koberec // Obětovaný Hlas // Pozdrav // Úsměv // K. H. M // Pod Mramor Mistra Z Mošovců // Samson // V N // Přání // Svoboda // Aut Caesar // Malá Bubenice // Excentrik // Dokud Báseň // Succubus // Norimberský Předpis // Proč Právě Mě // Rozlišení // Má Komposice // Král Kandaules // Ejhle Člověk // Miramare // Jejich Úprk // Kykiryký! // Frk // Nebuďte Labutě // Tvůj Čas // Právo Okamžiku // Nepředpokládej! // Dokonalost // Rady Otce Synovi // Proč // Tento Tvůj Okamžik // Buď Pravda // Ve Všem Radost // Ježíš V Chrámě ...923 // Kytaro Ty Jsi Krásný Nástroj ...925 // Hymnus Ke Cti Ducha Svatého ...926 // Requiescat ...931 // Prosba ...932 // Na Dně Lidství ...933 //
KRÁL MIDAS // Král Midas // Flétna Odhozená Bohyní Prozřetelnosti, Zpívá A Tančí ...939 // Rukyvztažení Athénino, Kterým Se Přivolává Marsyovo Prokletí ...940 // Marsyas Vyzývá Boha Apollóna Ke Hře O Slovo Královské ...941 // Hra O Slovo Královské ...942 // Jakým Vzkazem Se Chvějí Struny V Apollónově Lýře ...943 // Marsyas Zpívá Svým Tancem Ariadnu Na Naxu ...944 // Apollo Tančí Svým Zpěvem Sebe ...945 // Midas Vyslechnuv Oba, Svým Hlasem Se Ohlušuje ...946 // Zpěv Marsyův Při Mučení ...947 // Apollo Sleduje Midasův Zoufale Těkající Pohled, Aniž By Pohnul Brvou . . 948 // Flétny, Fistule A Buben O Tom, Proč Musí Zrazovat Marsyas ...949 // Co Slyší Ucho Krále Midasa, Spočívající Na Hrudi Apollónově ...950 // Apollo Šeptá Do Ucha Midasova Mlčky ...951 // Královské Mlčení Midasovo V Jeskyni U Kélain ...952 // Apollonova Píseň Pro Midase Laskajícího Kůži S Marsya ...953 // Epigrafický Tanec Apollónův V Jeskyni U Kélain ...954 // Tanec Boha Beroucího Zpět Midasovo Slovo Do Pramenů Paktólu ...955 // Obětní Tanec Na Vyprošení Slavnostního Ticha Před Počátkem ...956 // Midasův Mimický Výkřik Nad Marsyem Zneuživším Flétny ...957 // Midasovo Příšerné Ticho Nad Marsyovým Výsměchem ...958 // Mimický Kryptogram Krále Midase V Jeskyni U Kélain ...959 // Ritornei Midasova Úskoku ...960 // Midasovo Lavabo ...961 // Trnová Koruna k Lidským Uším A Zlatá k Oslím ...962 // Komtur Zpívá: ...963 // Aforistická Pantomima ...964 // Taneční Aforismus ...965 // Apollónův Kněz Předtančuje Lidu Tanec k Oslavě Božího Těla ...966 // Pantomima O Tom, Jak Dlouho Se Chodí Se Džbánem Pro Vodu ...967 // Tichá Píseň Ku Svíčce A Ke Kytaře Bezestrunné ...968 // Tanec O Tvé Lásce ...969 // Midasův Děkující Úsměv ...970 //
Úpěnlivý Midasův Rondel Pro Housle, Flétnu A Satyra Marsya ...971 // Píseň Ke Kytaře, Banju A Jedné Pochybnosti ...972 // Měsíční Scherzo ...973 // Pantomimický Tanec Kolem Dopadeného Hocha ...974 // Nůžkový Tanec Při Slavnosti Postřižin ...975 // Tanec Něhy ...976 // Midas Tančí Zpěv k Uctění Vrby ...977 // Taneční Povzdech Vyslaný Po Přemyslu Oráči Ku Praze Od Stadie ...978 // Pašijová Útěcha Satyra Marsya Tomu, Kdo Musí Hrát Roli Jidáše ...979 // Midas Miláček Páně Stojí Nad Magdaléniným Gestem ...980 // Taneční Mimogram O Tom, Proč Basa Tvrdí Muziku ...981 // Marsyův Apollónský Koncert Pro Diamantový Hlas, A Ptačí Srdce ... 982 // Hranostajův Tanec O Tajemství Čistoty ...983 // Píseň Slyšená Ze Dna Propasti ...984 // Midasova Píseň k Uctění Dionýsovy Matky Semely ...985 // Pantomimická Píseň O Mnohotných Účincích Jediné Milosti ...986 // Taneční Pamflet Proti Kopistům Ničeho ...987 // Midasův Tanec Projeden Sen A Jeho Rozbitou Flétnu ...988 // Skladba Pro Klavír, Harfu, Alt A Buben (kratší verse) ...989 // Orchestrální Pantomima Nanebevzetí Panny Marie r/mčý ...990 // Flétna Odhozená Bohyní Prozřetelnosti, Zpívá A Tančí (repetice) ...991 // Marsyas Zdvíhá Flétnu, Již Odhodila Athéna ...992 // Třikrát Královské Mlčení Midasovo V Jeskyni U Kélain ...993 // Apollonova Píseň Pro Midase Laskajícího Kůži S Marsya (repetice) ...996 // Ritornei Midasova Úskoku (repetice) ...997 // Midas Šalamoun Porovnává Mlčky Svůj Babylon S Tím Kandaulovým ... 998 // Taneční Intermezzo S Měsícem A Ganymedem ...999 // Tanec, Kterým Vyzývá Básník Alespoň Hmat, Aby S Ním Zůstal ...1000 // Tichá Píseň Ku Svíčce A Ke Kytaře Bezestrunné (repetice) ...1001 // Králem Midasem ještě jednou jinakza uši zapsaný Tanec O Tvé Lásce ... 1002 //
Trojí Taneční Árie Hodinek S Vodotryskem k Poctě Měsíce ...1003 // Trojí Měsíčná Variace Najeden Staccatový Motiv Z Karáska Ze Lvovic ....1006 // Děkovný Tanec U Mohyly Viktora Dýka ...1008 // Pantomima Dvou Básníků Setkavších Se Na Jediném Oslím Můstku // Patroklův Tanec Vyzývající Achilla // Bítovské Karetní Furióso Pro Stritzka, Swiatka, Tomoszovy A Slečnu // Taroková Píseň Pro Pana Friedla // Pant omimická Romance O Tom, Jak Přišla Basa Do Nebe // Měsítční Pantomima Pro Tu, Jež Za Nás Není // O pnjd, o pnjd // Disp arátni Part Pro Rolničky, Pleskot Sněhu, Tanec Vloček A Midase // Roztržitý Sonet Na Jediné Slovo Zpívaný Lucernou, Která Tančí // Hud ba Pro Fagot, Loutnu A Lidský Hlas // Pant omimická Árie Pro Hrdinský Tenor Z Jiříkova Vidění // Neovlivnitelná Píseň Pro Flagelanta Přistiženého In Flagranti // Midas Poslouchá Apollóna Mlčky // Midíova Mimická Píseň O Prométheovi Ukovávaném // Midasův Hoboj O Královském Údělu Člověka // Mouiřenín Vykonal Svou Práci, Mouřenín Může Odejít, Nářek Marsya // Skladba Pro Klavír, Harfu, Alt A Buben (širší verse) // Výsostné Mlčení O Trojjediné Podstatě Končící Hry O Slovo Královské // Orchestrální Pantomima Nanebevzetí Panny Marie (širší verse) // „Jsme věční, jen když nejsme sami“ ... 1035 // Slovo autora k vydání ...1047 // Obrazová příloha ... 1095 // Rejstřík názvů básní ... 1167 // Rejstřík incipitů ... 1177 // Rejstřík postav ... 1187

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC