Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. vyd.
Praha : Československá akademie věd, 1960
667 s. : il., mapy

objednat
Práce ČSAV. Sekce geologicko-geografická
Úvod do fyzického a hospodářského zeměpisu naší vlasti je souborem poznatků o přírodním prostředí a zachycením změn v hospodářském životě, způsobených revoluční přeměnou společenského řádu. Je určen pedagogickým potřebám a informaci nejširší veřejnosti.
000127531
Předmluva 9 // 1. POLOHA A HRANICE ČESKOSLOVENSKA (J. Korčák) 12 // Geografická poloha 12 // Politická poloha 14 // Průběh a vývoj státní hranice 15 // Tvar státního území 18 // 2. ČESKOSLOVENSKO N A MAPÁCH (V. Král) 20 // Starší mapy našeho území 20 // Základní mapy ČSR 21 // 3. POVRCH (V. Král) 25 // I. Základní rysy reliéfu a přehled geologického vývoje 25 // Vývoj Českého masívu 27 // Vývoj Karpat 30 // II. Přehled všeobecné geomorfologie ČSR 32 // III. Přehled horopisu ČSR 57 // A. Český masiv: 60 // Jihočeská vysočina 61 // Vrchovina Berounky 70 // Krušnohorská soustava 74 // Sudetská soustava 80 // Brněnská vrchovina 93 // Česká křídová tabule 94 // B. Karpaty: 99 // Vnější Karpaty 99 // Střední Karpaty 107 // Vnitřní Karpaty 125 // Subkarpatské pánve . 129 // 4. NEROSTNÉ BOHATSTVÍ (V. Král) 134 // Paliva 134 // Rudy 140 // Nerudné suroviny 143 // 5. PODNEBÍ (V. Král) 148 // Všeobecná charakteristika podnebí 148 // Přehled podnebných prvků 149 // Podnebné oblasti ČSR 162 // 56. VODSTVO (V. Král) 164 // Podzemní voda a prameny 164 // Reky 171 // Stojaté vodstvo 189 // 7. PŮDY (V. Král) 195 // Půdní druhy 195 // Půdní typy 197 // 8. ROSTLINSTVO A ŽIVOČÍŠSTVO (V. Král) 202 // Vývoj naší květeny 202 // Floristické oblasti 204 // Výšková pásma vegetace 209 // Vývoj a složení naší zvířeny 213 // Ochrana přírody v ČSR 217 // 9. OBYVATELSTVO (J.Korčák) 222 // A. Vývoj osídlení československého území 222 // Předhistorické imigrace 222 // Historická fáze etnického vývoje 223 // Národnostní poměry 236 // B. Diferenciace zalidnění uvnitř státu 237 // Vnitřní stěhování ke konci kapitalismu 237 // Poválečné osídlování pohraničí 238 // Růst městského obyvatelstva 248 // Hustota zalidnění podle okresů 251 //
10. CELKOVÁ CHARAKTERISTIKA ČESKOSLOVENSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ (J.Korčák) 255 // Období kapitalistického hospodářství 255 // Socialistická přestavba československého hospodářství 263 // 11. PRŮMYSL (J. Korčák) 271 // Geografická podmíněnost průmyslu 271 // Struktura průmyslu v hlavních rysech 282 // Geografické rozložení průmyslu podle odvětví 284 // Průmysl paliv a výroba energie 286 // Hutnický průmysl 293 // Strojírenský průmysl 300 // Chemický a gumárenský průmysl 307 // Průmysl stavebních hmot, keramiky a skla 311 // Průmyslové zpracování dřeva 316 // Průmysl textilní, konfekční a obuvnický 319 // Průmysl potravinářský 323 // 12. ZEMĚDĚLSTVÍ (У. Häufler) 326 // Všeobecná charakteristika 326 // Společenské výrobní podmínky 328 // Přírodní výrobní podmínky 335 // Rostlinná výroba 338 // ߎivočišná výroba 353 // Extensivní a intensivni chov dobytka 353 // Chov ostatního hospodářského zvířectva 357 // Lesní hospodářství 359 // Hlavní pěstované dřeviny 360 // Typy zemědělství, rajóny zemědělské výroby a územní specialisace 362 // Kukuřičná a řepařská oblast 364 // Bramborářská oblast 365 // Horské oblasti 366 // Lesní hospodářství 366 // 13. DOPRAVA (V. Häufler) 367 // Železniční doprava 369 // Silniční doprava 378 // Vodní (vnitrozemská) doprava 382 // Námořní doprava 385 // Letecká doprava 386 // Spoje 388 // 14. MEZINÁRODNÍ HOSPODÁŘSKÉ VZTAHY (J.Korčák) 389 // Význam zahraničního obchodu v československém hospodářství 389 // Poválečný vývoj našeho zahraničního obchodu 392 // Zbožní struktura československého zahraničního obchodu 393 // Mezinárodní orientace zahraničního obchodu 399 // Obchod se socialistickými státy 400 // Obchod s kapitalistickými státy 403 // Závěrečný přehled zahraničního obchodu 403 //
15. EKONOMICKO-GEOGRAF1CKÝ PŘEHLED KRAJŮ (V.Häufler) 405 // Ekonomicko-geograflcká rajonisace 405 // České kraje: 409 // Praha (město) 409 // Pražský kraj 419 // Českobudějovický kraj 431 // Plzeňský kraj 441 // Karlovarský kraj 448 // Ústecký kraj 457 // Liberecký kraj 467 // Hradecký kraj 476 // Pardubický kraj 485 // Jihlavský kraj 492 // Brněnský kraj 498 // Olomoucký kraj 508 // Gottwaldovský kraj 516 // Ostravský kraj 525 // Slovenské kraje: 538 // Celková charakteristika Slovenska 538 // Bratislavský kraj 546 // Nitranský kraj // Banskobystrický kraj // Žilinský kraj // Košický kraj // Prešovský kraj // Výběr literatury // Seznam vyobrazení // Rejstřík
(OCoLC)85706993
cnb000730815

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC