Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého, 2002
85 s. : il.

objednat
ISBN 80-244-0567-9 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, předmluvu, přílohy
Bibliografie: s. 84-85
Ekonomika - zdravotnictví - učebnice vysokošk.
000127569
Ekonomika zdravotnictví // Obsah // Předmluva...7 // 1 Zdravotnictví a jeho ekonomika...9 // 1.1 Zdravotnictví ? jeho místo v národním hospodářství...9 // 1.1.1 Soustava zdravotnictví a zdravotnických institucí...10 // 1.1.2 Hospodářské výsledky institucí a tvorba HDP...11 // 1.1.3 Financování části výdajů zdravotnictví ze státního rozpočtu...14 // 1.2 VÝDAJE NA ZDRAVOTNICTVÍ...15 // 1.2.1 Podíl výdajů na zdravotnictví vůči HDP...16 // 1.2.2 Veřejné výdaje na zdravotnictví...17 // 1.2.3 Srovnatelné výdaje na zdravotnictví či zdraví...20 // 1.3 EKONOMIKA ZDRAVOTNICKÝCH INSTITUCÍ...23 // 1.3.1 Hospodaření zdravotnických institucí...23 // 1.3.2 Výkony zdravotnických institucí...24 // 1.3.3 Majetkové pohyby...26 // 1.3.4 Institucionální vlivy na ekonomiku zdravotnictví...27 // 2 Zdravotnické služby...29 // 2.1 Poptávka a nabídka služeb (jejich potřeby a krytí)...30 // 2.1.1 Možnosti poznávání potřeb...30 // 2.1.2 Poznávání kvantitativních parametrů potřeb...31 // 2.1.3 Poznávání kvalitativních potřeb zdravotnických služeb...34 // 2.1.4 Promítnutí poznaných potřeb do vlastních kapacit...36 // 2.2 Organizační vlivy na efektivnost zdravotnických služeb...37 // 2.2.1 Vliv základního uspořádání soustavy na zdravotnické služby...38 // 2.2.2 Výkonnost zdravotnické soustavy...40 // 2.3 Struktura nákladů a výkonů zdravotnických institucí...42 // 2.3.1 Ekonomika ambulantní soustavy...43
// 2.3.2 Ekonomika v nemocniční sféře...46 // 3 Měření efektů a efektivnosti...54 // 3.1 ZÁKLADNÍ CÍLE EFEKTIVNOSTI...55 // 3.1.1 Vývoj výdajů na zdraví v přepočtu na obyvatele...56 // 3.1.2 Výdaje zemí na zdraví ve vztahu ? vytvářenému HDP...56 // 3.1.3 Základní složky výdajů na zdraví obyvatel...57 // 3.2 Srovnávání institucí (mezipodnikové srovnávání)...60 // 3.2.1 Ukazatelé...60 // 3.2.2 Práce s ukazateli...63 // 3.2.3 Specifika srovnávání zdravotnických zařízení v podmínkách ČR...64 // 3.3 VÝZNAM A ROZBORY ZISKU...65 // 3.3.1 Zisk, odpisy, peněžní toky a kapitál...65 // 3.3.2 Rentabilita...67 // 3.4 VÝVOJ EKONOMIKY INSTITUCÍ...68 // 3.4.1 Plán instituce...68 // 3.4.2 Identifikace vývoje (cíle a adekvátní ukazatele)...69 // 3.5 Komparace efektů a efektivnosti zdravotnických institucí...71 // 3.5.1 Komparace pomocí indexů souborů dat o činnostech (na bázi DRG)...72 // 3.5.2 Komparace pomocí souboru souhrnných ukazatelů institucí...74 // 4 Přílohy a cvičení... 77 // Literatura...84 // LF UP / 2002 // 3 // Ekonomika zdravotnictví // Tabulky // Tab. 1 Institucionální struktura zdravotnictví (1999)... 10 // Tab. 2 ukazatelé přidané hodnoty (PH) v průmyslu (1997)...11 // Tab. 3 Souvislosti tvorby HDP na národohospodářské a na podnikové úrovni...12 // Tab. 4 Podíl výdajů na zdravotnictví ze státního rozpočtu...14 // Tab. 5 orientační bilance zdrojů a výdajů zdravotního pojištění
(1999)... 18 // Tab. 6 Výdaje na VZV z veřejných rozpočtů...18 // Tab. 7 Vývoj veřejných výdajů na resort zdravotnictví (vývoj VVRZ)...19 // Tab. 8 Institucionální struktura financování zdravotnictví...20 // Tab. 9 Celkové výdaje na zdravotnictví v ČR...22 // Tab. 10 Relace výdajů na zdraví ? HDP v ČR...22 // Tab. 11 Průměrné zdravotní výdaje na obyvatele ČR...22 // Tab. 12 Soubor vykazujících institucí...23 // Tab. 13 výsledky hospodaření vybraných institucí...23 // Tab. 14 Hospodaření v resortu zdravotnictví...24 // Tab. 15 Hospodaření v ostatních resortech...24 // Tab. 16 výsledek nemocnic resortu zdravotnictví...24 // Tab. 17 Příjmy hospodářských a příspěvkových institucí...25 // Tab. 18 Příjmy rozpočtových institucí...25 // Tab. 19 Struktura tržeb od pojišťoven...25 // Tab. 20 Struktura příjmů zdravotnických institucí...25 // Tab. 21 Struktura nákladů zdravotnických institucí...25 // Tab. 22 Úvěry a leasing...26 // Tab. 23 Nesplacený úvěr a leasing...26 // Tab. 24 Struktura závazků...26 // Tab. 25 Struktura Pohledávek...27 // Tab. 26 porovnání závazků a Pohledávek...27 // Tab. 27 Instituce a „zařízení“ podle typů...28 // Tab. 28 Instituce a „zařízení“ podle druhů služeb...28 // Tab. 29 Podklad pro ’výpočty a odhady potřebných kapacit...35 // Tab. 30 Výpočet potřebných kapacit a lůžek podle skupin nemocí a pohlaví...36 // k_. Tab. 31 Celková struktura personálních
kapacit ve zdravotnictví...37 // ( Tab. 32 Typ vybavenosti personálem a vliv na výkonnost...41 // Tab. 33 Srovnání oborů ambulantní sféry podle vybraných intenzitních parametrů...44 // Tab. 34 Orientační srovnání ambulantní a primární sféry...45 // Tab. 35 Průměrné příjmy 1 zpravodajské jednotky v roce 1999 (v 1000 Kč)...46 // Tab. 36 Průměrné výdaje 1 zpravodajské jednotky v roce 1999 (v 1000 Kč)...46 // 4 // LF UF / 200 // Ekonomika zdravotnictví // Tab. 37 Váha nemocnic resortu zdravotnictví...47 // Tab. 38 Parametry nemocnic podle počtu lůžek...49 // Tab. 39 Parametry nemocnic podle zřizovatelů...49 // Tab. 40 Náklady, výnosy a hospodářský výsledek...50 // Tab. 41 Změny ve struktuře nákladů...51 // Tab. 42 Rozdělení nemocnic podle hospodářského výsledku...52 // Tab. 43 Výsledky hospodaření nemocnic podle rentability... 52 // Tab. 44 Vývoj rentability nemocnic v roce 1999...53 // Tab. 45 Základní změny v soustavě zdravotnictví za 10 let...55 // Tab. 46 Doporučovaná soustava finančních analytických ukazatelů (Schmalenbach)...62 // Tab. 47 Příklad výpočtu zisku ve výsledovce hospodaření...65 // Tab. 48 Příklad cash flow...67 // Tab. 49 Okruhy ukazatelů pro řízení vývoje institucí...69 // Tab. 50 Základní symptomy pozitivního a negativního vývoje instituce...71 // Tab. 51 Výchozí data pro case-mix...72 // Tab. 52 Příklad výpočtu efektů a efektivnosti seskupení šesti nemocnic...73
// Obrázky // Obr 1 Soustava zdravotnictví a její aspekty...9 // Obr. 2 Celkový vývoj HDP v běžných a stálých cenách po roce 1990...12 // Obr. 3 Vývoj podílu odvětví na tvorbě čistého domácího produktu v 90.letech...13 // Obr. 4 Srovnání úrovní a temp vývoje výdajů na zdraví v relaci ? HDP...17 // Obr. 5. Dlouhodobý vývoj veřejných výdajů na resort zdravotnictví...19 // Obr. 6 Ošetřovanost obyvatelstva podle zemí...33 // Obr. 7 Vývoj celkové ošetřovanosti v zemích EU...34 // Obr. 8 Globální proporce personálního vybavení...38 // Obr. 9 Základní vztahy zdravotnikých služeb...40 // Obr. 10 Vzájemné ovlivňování vybavenosti a ošetřovanosti...42 // Obr. 11 Intenzita poskytování služeb v oborech AS...44 // Obr. 12 Vývoj počtu ošetřovacích dnů...48 // Obr. 13 Pokles nemocničního lůžkového fondu...48 // Obr. 14 Struktura nemocnic z hlediska jejich rentabilityv roce 1999...52 // Obr. 15 Dlouhodobé trendy výdajů na zdraví na obyvatele v Evropě...56 // Obr. 16 Dlouhodobé trendy vývoje relace výdajů na zdraví a tvorby HDP...57 // Obr. 17 Výdaje na ambulantní zdravotnické služby na obyvatele...58 // Obr. 18 Dlouhodobě trendy vývoje výdajů na nemocniční služby zemí OECD...59 // Obr. 19 Analýza efektivnosti pomocí souhrnných ukazatelů institucí (Domorazský motýl)...75 // LF UP / 2002 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC