Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2005
153 s.
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 80-247-1024-2 (brož.)
ISBN 978-80-247-6645-4 (online ; pdf)
V pub. použito též logo Avicena
Pod názvem: Facultas Medica Universitatis Masarykianae Brunensis
Obsahuje rejstřík, bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
Etika zdravotnická - příručky
000127681
Obsah // Předmluva ... 7 // Úvod ... Il // 1 Základní pojmy ... 15 // 2 Hippokratova přísaha a hippokratovská tradice ... 19 // 3 Náboženství a etika ... 24 // 3.1 Judaismus ... 26 // 3.2 Křesťanství ... 32 // 3.2.1 Katolicismus ... 33 // 3.2.2 Protestantismus ... 36 // 3.3 Islám ... 37 // 4 Principy moderní lékařské etiky (a bioetiky) ... 42 // 5 Vnitřní mravnost lékařství ... 48 // 6 Svědomí ... 59 // 7 Důstojnost člověka - člověk jako osoba (a bioetika) ... 66 // 8 Bolest, utrpení a umírání - nutnost respektovat člověka // v jeho celosti ... 74 // 9 Lidská práva a práva nemocných ... 82 // 9.1 Univerzální deklarace lidských práv a její porušování ... 82 // 9.2 Základní práva nemocných ... 84 // 9.3 Úmluva na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislosti s aplikací biologie a medicíny (kratší dohodnutý // název: Úmluva o lidských právech a biomedicíně) ... 86 // 9.3.1 Dodatkový protokol ? Úmluvě na ochranu lidských práv a důstojnosti lidské bytosti v souvislostí s aplikací biologie a medicíny o zákazu klonování lidských bytostí ... 92 // 10 Etika a právo ... 95 // 11 Konkrétní příklady z jednotlivých oblastí lékařství ...101 // 11.1 AIDS - etická problematika ...101 // 11.2 Lékařský výzkum s účastí lidských subjektů ... 112 // 11.2.1 Norimberský kodex ... 113 // 11.2.2 Helsinská deklarace (Světová lékařská asociace, WMA) ... 115 // 11.3 Problematika
eutanázie v konfrontaci s tzv. „necháním zemřít“... 121 // 11.4 Vegetativní stavy a život udržující léčba ...127 // 11.5 Etická problematika odběrů orgánů a tkání od mrtvých pro // účely transplantací ... 130 // ó Zdravotnická etika od A do Z // 11.6 Embryo a jeho ochrana ... 137 // 11.7 Rozhodovaní v případě složitých situací ... 140 // Závěr ... 149 // Další doporučená literatura ... 150 // Rejstřík ... 151

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC