Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Praha : Linde nakladatelství, 2003
95 s. : il.

objednat
ISBN 80-86131-46-7 (brož.)
Obsahuje tabulky, ilustrace, úvod
Pojištění zdravotní - Česká republika - příručky
000127985
Obsah // Úvod // Osobní rozsah zdravotního pojištění // 1.1 // 1.2 // 1.3 // 1.4 // Oznámení změny pojištěncem... // Vysvětlivky ? jednotlivým kódům formuláře: Doklady vyžadované zdravotní pojišťovnou . Cizinci a veřejné zdravotní pojištění... // Volba zdravotní pojišťovny... // 2.1 Změna zdravotní pojišťovny... // 2.2 Průkaz pojištěnce... // 2.3 Povinnosti zaměstnavatele... // 2.4 Postup při změně zdravotní pojišťovny... // 2.5 Dlouhodobý pobyt občana v zahraničí... // 2.6 Práva pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. // 2.7 Povinnosti pojištěnců veřejného zdravotního pojištění // Plátci pojistného na zdravotní pojištění... // 3.1 Stát... // 3.2 Zaměstnavatelé a zaměstnanci... // 3.2.1 Zaměstnavatel... // 3.2.2 Pojištěnec... // Povinnosti zaměstnavatele ve styku s pojišťovnou // 4.1 Kódy změn používaných při vyplňování hromadných // oznámení zaměstnavatele... // 5. Výpočet pojistného na zdravotní pojištění... // 5.1 Výše pojistného a sankce... // 5.1.1 Rozhodné období... // 5.1.2 Výpočet pojistného a jeho zaokrouhlování... // 5.1.3 Vyměřovací základ... // 5.2 Minimální vyměřovací základ... // 5.3 Zaměstnanec nedosahující minimální mzdy... // 5.4 Zaměstnanec s více pracovními poměry, kdy alespoň // v jednom z nich dosahuje minimální mzdy... // 5.5 Výdělečná činnost osob, za které je plátcem pojistného // na zdravotní pojištění
stát, v příkladech... // .. 7 // 11 . 11 14 17 20 // 21 // 21 // 22 // 22 // 24 // 24 // 24 // 26 // 28 // 28 // 34 // 34 // 34 // 37 // 40 // 43 // 43 // 43 // 43 // 43 // 45 // 47 // 47 // 48 // 5.6 Pracovní volno bez náhrady příjmu a neomluvená absence ... // 5.7 Zaměstnavatel neplatí pojistné... // 5.8 Důležité osobní překážky v práci... // 5.9 Osoby bez zdanitelných příjmů... // 5.10 Přeplatek u zaměstnavatele... // Odvod pojistného za zaměstnance... // 6.1 Sankce za neplacení pojistného a porušení některých // dalších povinností... // 6.1.1. Penále ve zdravotním pojištění... // 6.1.2 Výše penále... // 6.1.3 Způsob výpočtu penále... // 6.1.4 Způsob ukládání penále... // 6.1.5 Podání odvolání do platebního výměru... // 6.1.6 Podání žádosti o odstranění tvrdosti // do platebního výměru... // 6.1.7 Odstranění tvrdosti ve zdravotním pojištění v praxi // 6.1.8 Zaměstnavatelé, osoby samostatně výdělečně činné // a pokuty ve zdravotním pojištění... // 6.1.9 Kontrola u zaměstnavatele... // 6.1.10 Přirážky ? pojistnému... // 6.1.11 Splácení dluhů... // Osoby samostatně výdělečně činné a zdravotní // POJIŠTĚNÍ... // 7.1 Osoba samostatně výdělečně činná a plnění oznamovací // povinnosti... // 7.2 Placení záloh na pojistné... // 7.3 Snížení záloh osob samostatně výdělečně činných... // 7.4 Souběh zaměstnání s podnikáním... // 7.5 Podnikatelé - osoby,
za které platí pojistné stát... // 7.6. Způsob vyúčtování pojistného... // 7.7 Způsob placení pojistného... // Přehledy zaměstnavatelů a osob samostatně výdělečně činných ve zdravotním pojištění... // 50 // 51 // 52 // 52 // 53 // 55 // 55 // 55 // 56 // 56 // 57 // 57 // 58 // 59 // 59 // 63 // 65 // 65 // 66 // 67 // 67 // 69 // 70 // 72 // 73 // 78 // 79 // 9. Zdravotní péče a její poskytování pojištěncům...81 // 10. Evropská unie a český systém veřejného // ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ ... 93

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC