Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2000
110 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-703-6 (brož.)
Systémová integrace
Obsahuje tabulky, grafy, diagramy, úvod, přílohy
Bibliografie: s. 107-110
Podniky - systémy informační - příručky
000128160
Úvod 7 // 1. Informační systém a jeho úloha ve firmě 9 // 1.1 Definice pojmů 9 // 1.2 Systém řízení a jeho podpora IS 11 // 1.3 Strategický význam IS pro budoucnost firmy 14 // 1.4 Specifika zavádění IS 16 // 2. Současné podmínky zavádění a inovad IS 21 // 2.1 Specifikace celospolečenských podmínek 21 // 2.2 Současné podmínky v ČR 24 // 2.3 Inovace IS a postoj vrcholového vedení 27 // 3. Doporučení pro přípravnou fázi zavádění a inovací IS 31 // 3.1 Organizační příprava zavádění a inovací IS/IT 31 // 3.1.1 Specifikace funkce informačního manažera ve firmě 33 // 3.1.1.1 Specifikace funkce informačního manažera na úrovni operativního řízení 35 // 3.1.1.2 Specifikace funkce informačního manažera na úrovni taktického řízení 37 // 3.1.1.3 Specifikace funkce informačního manažera na úrovni strategického řízení 38 // 3.1.2 Příprava informační strategie firmy 40 // 3.1.2.1 Specifikace vlastností informační strategie 42 // 3.1.2.2 Specifikace obsahu informační strategie 43 // 3.1.3 Hodnocení přínosů IS/IT 44 // 3.1.3.1 Odhad nákladů a tvorba matice přínosů 46 // 3.1.3.2 Příprava řízení přínosů 49 // 3.1.4 Výběr způsobu výstavby IS/IT 51 // 3.1.4.1 Užití rozhodovacího stromu 52 // 3.1.4.2 Využití systémové integrace 55 // 3.2 Výběr systémového integrátora 58 // 3.2.1 Příprava výběrového řízení 60 // 3.2.1.1 Příprava poptávkového dokumentu 62 // 3.2.1.2 Návrh výběrových kritérií a jejich vah 62 // 3.2.1.3 Vyhodnocení nabídek 64 // 3.2.2 Posouzení celkové koncepce řešení IS/IT 64 // 3.2.2.1 Využití přínosů client-server architektury 66 // Obsah // 53.2.2.2 Využití přínosů otevřených systémů 69 // 3.2.2.3 Využití externích zdrojů informací 70 //
3.2.3 Posouzení projektového přístupu 72 // 3.2.3.1 Shromažďování informací 75 // 3.2.3.2 Návrh vnějšího chování systému 77 // 3.2.3.3 Tvorba prototypu 79 // 3.2.3.4 Hodnocení systému 80 // 3.2.4 Kontrola ošetření lidského faktoru v návrhu 82 // 3.2.4.1 Minimalizace vlivu informačních technologií 83 // 3.2.4.2 Posouzení kvality aplikačního softwaru 83 // 3.3. Ukončení výběrového řízení a vytvoření SWAT týmu 86 // Závěr 91 // Přílohy 95 // Seznam zkratek 105 // Literatura 107

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC