Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.09.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2001
159 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-86552-13-6 (brož.)
Obsahuje bibligrafické odkazy
Diskriminace - odstraňování - předpisy právní - Evropská unie - texty a komentáře
Evropská unie - právo - nediskriminace - texty a komentáře
Ženy - rovnoprávnost - předpisy právní - Evropská unie - texty a komentáře
000128601
Úvod // Vybraná ustanovení Amsterodamské smlouvy vztahující se k principu nediskriminace // Legislativa ES v oblasti rovného zacházení s muži a ženami // Směrnice Rady 75/117/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se provedení zásady stejné odměny za práci pro muže a ženy // Směrnice Rady 76/207/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy, pokud jde o přístup k zaměstnání, odbornému vzdělávání a postupu v zaměstnání a pracovní podmínky Směrnice Rady 79/7/EHS o postupném zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v oblasti sociálního zabezpečení Směrnice Rady 86/378/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků Směrnice Rady 96/97/ES. kterou se mění směrnice 86/378/EHS o zavedení zásady rovného zacházení pro muže a ženy v systémech sociálního zabezpečení pracovníků // Směrnice Rady 86/613/EHS o provádění zásady rovného zacházení pro muže a ženy samostatně výdělečně činné včetně oblasti zemědělství, a o ochraně v mateřství Směrnice Rady 92/85/EHS o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci těhotných pracovnic a pracovnic krátce po porodu nebo kojících pracovnic Směrnice Rady 96/34/ES, která se týká Rámcové dohody o rodičovské dovolené uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS //
Směrnice Rady 97/81/ES o Rámcové dohodě o částečném pracovním úvazku uzavřené mezi organizacemi UNICE, CEEP a EKOS Směrnice Rady 97/80/ES o důkazním břemenu v případech diskriminace na základě pohlaví // Doporučení Rady 84/635/EHS o podpoře pozitivních akcí ve prospěch žen // Doporučení Komise 87/567/EHS o odborném vzdělávání žen Doporučení Komise 92/131/EHS o ochraně důstojnosti žen a mužů v práci // Doporučení Komise 92/241/EHS o péči o dítě Doporučení Rady 96/694/ES o vyrovnané účasti žen a mužů v rozhodovacích procesech // Návrh směrnice Evropského Parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Rady 76/207/EHS o provádění zásady rovného zacházení s muži a ženami pokud jde o přístup k zaměstnání, odborné přípravě K k postupu v zaměstnání a o pracovní podmínky Legislativa ES v oblasti nediskriminace // Směrnice Rady, kterou se provádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ Směrnice Rady, kterou se stanoví obecný rámec pro rovné zacházení v zaměstnání a povolání
(OCoLC)51185812
cnb001065995

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC