Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.05.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Brno : Masarykova univerzita, 1995
145 s.,[22] s.příl. : il.

objednat
ISBN 80-210-1170-X (brož.)
Bibliografie na s. 142-144
Terapie pohybová - učebnice vysokošk.
Zátěž tělesná - testy - učebnice
000128636
PŘEDMLUVA ? 2. VYDÁNÍ PŘEDMLUVA K 1. VYDÁNÍ SYMBOLY A ZKRATKY // I. ÚVOD // 10 // II. REAKCE A ADAPTACE NA TĚLESNOU ZÁTĚŽ // 1. Transportní systém // 1. Dvchací svstém // 2. Kardiovaskulární svstém // 2. Energetický metabolizmus // 3. Vnitrní prostředí a acidobazická rovnováha // 4. Pohybový systém // III. ZÁTĚŽOVÉ TESTY // 1. Charakteristika // 2. Indikace a kontraindikace // 3. Podmínky provádění zátěžových testů // 4. Kritéria hodnocení zátěžových testů // 5. Metodika // 1. Druhy a zdroie zatížení // Dynamické zatížení // Statické zatížení // Ostatní zdroje zatížení // 2. Funkční hodnoty // Výkonnost // Kardiovaskulární hodnoty // Ventilačné-respirometrické hodnoty // Biochemické hodnoty // Subjektivní hodnocení // 3. Protokoly testů // Vystupovací Masterův test // Bicyklová ergometrie // Kliková ergometrie // Test na pohyblivém pásu // Zátěžová elektrokardiografie // Zátěžová echokardiografie // Zátěžová scintigrafie srdce // Spiroergometrie // "Handgrip" // Chladový zátěžový test // Ortostatický test ...78 // Ortoklinostatický test ...78 // Test na sklopném stole ...79 // Valsalvův manévr ...80 // Test s kašlem ...80 // Analýza variability srdeční frekvence ...80 // 6. Zvláštnosti zátěžového testování ...82 // 1 . Zátěžové testy dětí a adolescentů ...82 // 2. Zátěžové testy v klinické diagnostice ...85 // 3. Zátěžové testy v léčebných a rehabilitačních // programech ...86 // 4. Zátěžové testy různvch skupin populace ...87 // IV. ZÁKLADY POHYBOVÉ LÉČBY A JEJÍ PRESKRIPCE ...89 // 1. Pohybová léčba - součást léčebné rehabilitace ...89 // 1. Základní definice a rozděleni ...89 // 2. Léčebná rehabilitace ...90 // 2. Preskripce pohybové léčby ...91 // 1. Základní zásady ...91 // 2. Druhy pohybových aktivit ...92 //
3. Fyziologická účinnost pohybových aktivit ...93 // 4. Intenzita zatížení ...97 // 5. Frekvence a trvání zatížení ...100 // V. ZÁTĚŽOVÉ TESTY A POHYBOVÁ LÉČBA U VYBRANÝCH NEMOCÍ ...101 // 1. Nemoci srdce, cév a krve ...101 // 1. Funkční poruchy oběhového systému ...103 // 2. Vrozené srdeční vady ...104 // 3. Získané srdeční vady ...107 // 4. Akutní zánětlivá onemocnění ...108 // 5. Kardiomvopatie ...109 // 6. Ateroskleróza ...110 // 7. Ischemická choroba srdeční ...110 // 8. Chronické srdeční selhání ...113 // 9. Dvsrvtmie ...114 // 10. Systémová arteriální hypertenze ...116 // 11. Chronická ischemická choroba dolních končetin ...117 // 12. Anémie ...118 // 2. Nemoci dýchacího ústroji ...119 // 1. Asthma bronchiale ...120 // 2. Chronická obštrukční bronchopulmonální choroba.. 121 // 3. Restriktivní ventilační poruchy ...122 // 4. Cystická fibróza ...123 // 3. Nemoci trávicího ústroji ...125 // 1. Vredová nemoc žaludku a duodena ...127 // 2. Zácpa ...128 // 3. Hepatiti s ...128 // 4. Metabolické a endokrinní nemoci a poruchy ...129 // 1. Obezita (exogenní , alimentární) ...129 // 2. Malnut rice (bílkovinná a energetická) ...131 // 3. Anorexia mentalis ...131 // 4. Diabetes mellitus ...132 // 5. Thvreopat i e ...135 // 5. Jiné nemoci a poruchy ...135 // 1. Stavy po cvtostatické léčbé v dětství ...136 // 2. Nemoci ledvin ...136 // 3. Osteoporóza ...137 // 4. Os teoar t róza ...137 // 6. Příklady zátěžového funkčního vyšetření a // preskripce pohybové léčby ...139 // 1. Chronické srdeční selhání ...139 // 2. Asthma bronchiale ...140 // 3. Diabetes mellitus ...141 // POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA ...142 // PŘÍLOHY I-XI (Příklady diagnostických přístrojů) ...145

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC