Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2000
167 s. : il.

objednat
ISBN 80-7254-095-5 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, úvod, seznam EKG obrázků, rejstřík
Bibliografie: s. 151-161
Elektrokardiografie - testy zátěžové - pojednání
Zátěž tělesná - testování - pojednání
000128637
Úvod 9 // 1. Historický úvod 11 // 2. Formy zátěže 13 // 2.1 Mechanická (svalová) zátěž 13 // 2.1.1 Zátěž na bicyklovém ergometru 13 // 2.1.2 Zátěž na běhátku 14 // 2.1.3 Rumpál 14 // 2.1.4 Cooperúv test 15 // 2.1.5 Corridor walking test 15 // 2.2 Statická, izometrická práce (handgrip) 15 // 2.3 Zátěž pomocí kardiostimulace 15 // 2.4 Farmakologická zátěž - tzv. ESA (exercise simulating agents) 16 // 2.5 Zátěž hypoxií 16 // 3. Technické předpoklady pro zátěžové vyšetření 17 // 4. Intenzita zátěžových testů 21 // 5. Způsob zvyšování zátěže 23 // 5.1 Jednostupňová zátěž 23 // 5.2 Kontinuální nebo téměř kontinuální zátěž 23 // 5.3 Intermitentní stupňovaná zátěž 23 // 5.4 Kontinuální stupňovitá zátěž bez přerušení 23 // 5.5 Volba základního stupně zátěže 24 // 6. Indikace k přerušení zátěžového testu 26 // 7. Rizika zátěžového testu 29 // 8. Kontraindikace zátěžových testů 32 // [5] // 9. Fyziologické změny krevního tlaku, tepové frekvence a EKG při zátěži // 9.1 Změny krevního tlaku a tepové frekvence // 9.2 Fyziologické změny EKG při zátěži // 9.2.1 Fyziologické změny Q-T intervalu // 9.2.2 Fyziologické změny úseku ST // 9.2.3 Fyziologické změny T vln // 9.2.4 Fyziologické změny amplitudy R kmitů // 9.2.5 Fyziologické změny P-R intervalu // 9.2.6 Fyziologické změny P vln // 10. Hodnocení výsledků zátěžových testů // 10.1 Subjektivní a klinické ukazatelé // 10.2 EKG známky pozitivního zátěžového testu // 10.2.1 Deprese úseku ST // 10.2.2 Elevace úseku ST // 10.2.3 Reakce krevního tlaku a srdeční frekvence na zátěž // 11. Výkonnost nemocného // 12. Senzitivita, specificita a predikční hodnota zátěžových testů // 12.1 Propočty senzitivity a specificity //
12.2 Propočet predikční hodnoty abnormálního testu a propočet predikční přesnosti // 13. Falešně negativní a falešně pozitivní zátěžové EKG testy // 13.1 Falešně negativní EKG zátěžové testy // 13.1.1 Vliv léků // 1 3.1.2 Jiné vlivy // 13.1.3 EKG abnormality // 13.2 Falešně pozitivní EKG zátěžové testy // 13.2.1 Léky // 13.2.2 Srdeční onemocnění // 13.2.3 EKG abnormality // 13.2.4 Vliv pohlaví // 13.3 Volba EKG svodů // 13.4 Computerová analýza QRS komplexu // 14. Způsob indikací zátěžových testů // 15. Zátěžové testy v diagnostíce ischemické choroby srdeční ZZ // 15.1 Indikace // 16. Posouzení rizika a prognózy u symptomatických nemocných nebo u nemocných s předchozí anamnézou ischemické choroby srdeční 65 // 16.1 Indikace 65 // 16.2 Stratifikace rizika podle zátěžového testu 68 // 16.3 Symptomatičtí pacienti s chronickou ICHS 69 // 17. Zátěžové testy ? nemocných po akutním infarktu myokardu 73 // 17.1 Indikace 73 // 17.2 Typy zátěžových testů 75 // 17.2.1 Bezpečnost 76 // 17.2.2 Charakter zátěže 77 // 17.2.3 Stratifikace a prognóza 81 // 17.2.4 Spiroergometrie nemocných po infarktu myokardu 83 // 17.3 Závěr 83 // 18. Zátěžové testy a rehabilitace po infarktu myokardu 85 // 19. Spiroergometrie 87 // 20. Zátěžové testy ? žen 90 // 21. Zátěžové testy u starších osob 91 // 22. Zátěžové testy ? asymptomatických osob bez dokladů // o ischemické chorobě srdeční 92 // 22.1 Koho skrínovat? 93 // 22.2 Skrínink pacientů s výskytem rizikových faktorů 93 // 22.3 Skrínink jiných skupin pacientů 94 // 22.4 Zátěžové testy před počátkem tělesného tréninku 94 // 22.5 Speciální skupiny 94 // 23. Zátěžové testy u chlopňových vad 95 // 23.1 Indikace u nemocných se srdeční chlopňovou vadou 95 // 23.1.1 Aortální stenóza 96 //
23.1.2 Mitrální stenóza 96 // 23.1.3 Aortální insuficience 97 // 23.1.4 Mitrální insuficience 97 // 24. Zátěžové testy před a po revaskularizaci myokardu 98 // 24.1 Indikace 98 // 24.2 Zátěžový test po revaskularizaci 99 // 24.2.1 Zátěžové testy po aortokoronárním bypassu 99 // 24.2.2 Zátěžové testy po PICA 99 // 25. Zátěžové testy ? nemocných s němou ischémií 101 // 25.1 Asymptomatičtí nemocní 102 // 25.2 Asymptomatičtí nemocní s vysokým rizikem ICHS 102 // 25.3 Nemocní se stabilní angínou pectoris 103 // 25.4 Nemocní s nestabilní angínou pectoris 103 // 25.5 Nemocní po infarktu myokardu 104 // 26. Zátěžové testy v diagnostice arytmií 105 // 26.1 Indikace ?5 // 26.2 Supraventrikulární arytmie 108 // 26.3 Syndrom komorové preexcitace - WPW syndrom 109 // 26.4 Komorové arytmie 109 // 26.5 Porovnání Holterovského EKG monitorování a zátěžového EKG testu 112 // 26.6 Zátěžový EKG test při hodnocení antiarytmické léčby 113 // 26.6.1 Fibrilace síní // 26.6.2 Nedostatečná antiarytmická léčba při zátěži 113 // 26.7 Srdeční arytmie a přerušení zátěžového testu 113 // 27. Zátěžové testy ? srdečního selhání 115 // 27.1 Používané metody - 1 // 27.1.1 Ergometrie // 27.1.2 Spiroergometrie 117 // 27.1.3 Corridor walking test 113 // 28. Zátěžové testy u hypertrofické kardiomyopatie 119 // 29. Zátěžové testy ? systémové hypertenze 120 // 30. Chyby zátěžové elektrokardiografie 123 // 31. Kategorie hodnocení zátěžové elektromyografie 124 // 32. Závěr ?? // Seznam EKG obrázků // Písemnictví // Rejstřík

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC