Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.07.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
1. čes. vyd.
Praha : Svojtka a Vašut, 1997
95 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7180-209-3 (váz.)
Příručka pro výtvarníky
španělština
Zátiší - malba - příručky a ilustrace
000128677
OBSAH // VÝTVARNÝ PROSTŘEDEK // • Téma zátiší. První zátiší. Ca- // ravaggio a zátiší. Barokní uméní a zátiší. Marnost, smysly a sym boly. Moderní zátiší. Učit se od mistrů...6-7 // • Perspektiva v zátiší. Druhy perspektivy. Paralelní perspektiva. Šikmá perspektiva. Konstrukce v paralelní perspektivč // ...8-9 // • Model. Výběr modelu. // Uspořádání modelu. Symetrie a asymetrie. Vytváření různých plánů. Perspektiva a hloubka v Durerových dílech ... 10-11 // • Osvětlení. Druhy osvětlení. // Rozptýleně a přímé světlo. Frontální světlo. Zadní osvětleni. Přírodní a umělé laterální (boční) osvětleni. Cézannovo osvětlení ...12-13 // • Modelace a vyjádření tónové hodnoty světlem. Gra // dace (stínováni) tužkou. Modelování tvaru. Vyjádření valérů v realistickém stylu. Vymezování bloků a vyjádřeni hodnoty valérů. Vyjádření hodnoty va-lérú a kontrast ...14-15 // • Kompozice a rovnováha. // Váha v kompozici. Přílišná jednota. Rovnováha prostoty. Rozmanitost a velký rozestup. Kompoziční soudržnost ...16-17 // • Základní formy kompozice. // Zátiší a zákon zlatého řezu. Kompoziční schémata. Kompo zice do trojúhelníku a lichoběžníku. Kompozice do tvaru písmene L. Kruhová a oválná kompozice. Barokní kompozice ... 18-19 // • Atmosféra. Atmosféra vy- // tvořená olejovými barvami. Atmosféra a akvarel. Rozdíl v sytosti jednotlivých plánů.
Světla v zátiší. Oddělováni jed notlivých plánů. Atmosféra, ob jem a světla...20-21 // • Uspořádání barev na pa- // letě. Rád a metoda. Rád podle převládající barvy. Paleta a rozpouštědlo. Paleta a zátiší. Osvětlení na paletě. Barevné sjednocení...22-23 // • Rozměry a proporce. Pozo- // rování a studium. Přibližné určení vzdáleností. Konstrukce a vypracování tvaru. Rychlá skica. Kreslení bez skici. Použití tužky ? poměřování rozměrů a vzdáleností...24-25 // • Kladení jednotlivých plánů zátiší za sebou. Plány na mo delu a na obraze. Šikmé plány. Perspektiva a kladení plánů za sebou. Světlo a sjednocení plánů. Vzdálenost mezi plány // ...26-27 // PODKLADY, MATERIÁLY A POMŮCKY // • Různé výtvarné prostředky. Akvarel. Akrylové barvy. Pastely. Kvaš. Olejové barvy. Čištěni pastelů . 28-29 // TECHNIKA // A PRACOVNÍ POSTUP // • Barevná plocha a forma. // Malování a barevná plocha. Barevná plocha a výstavba formy. Kladení barevných ploch za sebou v zátiší. Vytváření bloků, barevné plochy a formy. Barevná plocha a technika ...30-31 // • Stanovení rámce vytváření bloků v praxi. Stanovení rámce a vytváření bloků. Kompozice a volba rámce. Skicování zátiší nebo jeho členění do bloků. Vytvářeni bloků barev. Měnění barevného odstínu. Cézannův způsob vytvářeni bloků // ... 32-33 // • Vytvářeni bloků pro formy. // Učíme se vidět. Základní
formy. Základní linie. Sjednocení pro storu. Různé postupy při vytváření bloků. Pochopení forem ... 34-35 // • Rychlá technika. Rychlé ski cování pastelem. Malování prsty. Akvarel a rychlá malba. Barevná střízlivost a škála tónů. Sjednocení forem. Spontaneita a rychlost // ...36-37 // • Kontrast. Společné rysy reliéfního povrchu. Světlo a objem. Vyjádřeni hodnoty valérů. Kontrast. Kontrast a jednota // ...38-39 // • Studená škála. Barvy. Model. // Skicováni a pokládáni barevných ploch. De Chirico a studená škála. Návaznost a barevné sjednocení. Záměny hodnot valérů ...40-41 // • Teplá škála. Rozčleněni mo // delu do bloků. Základ obrazu. Míšeni barev. Vytvářeni bloků a pokládání barevných ploch. Namícháni nových odstínů. Teplý styl...42-43 // • Lomená škála. Jak namíchat // lomenou barvu. Základní škála lomených barev a skica. Úvodní fáze. Pokládání barevných ploch v lomených odstínech. Závěrečné detaily. Cézanne a lomené barvy ...44-45 // • Studie světla provedená uhlem. Model a osvětlení. Plán a konstrukce. Oblasti detailů. Stínování a vyjádření hodnoty valérů. Měnění tónů a vyrovnávání kontrastu. Vyjádření valérů a malování jedinou barvou // ...46-47 // • Pastely. Úvod ? pojednání o barvách. Model a kresba. Přidání barvy. Vyjádřeni hodnoty valérů červenou a bílou. Vyjádřeni prostoru barvou. Pastely a Degas // ...48-49
• Pastely. Malováni valérů ? ?? lorismus. Malování valérů ? ??-lorismus. Tvořeni bloků při malováni valérů. Tvoření bloků v kolorismu. Vývoj malování valérů. Koloristní závěrečné // OBSAH // úpravy. Kolorismus a odvaha ... 50-51 // • Malování štětcem. Konstrukce při malováni valérů. Konstrukce u kolorismu. ÜCinek malováni štětcem u olejových barev. Malování štětcem na mokrý a suchý povrch. Plány a malířská špachtle. Tahy štětcem u Van Gogha...52-53 // • Akvarel. Kolorismus a malováni valérů. Model pro Valérovou a koloristní malbu. Rozdíly v úvodním pokládáni barevých ploch. Určeni barvy. Závěrečná fáze. Realismus a akvarel // ... 54-55 // • Rychlá skica voskovou pastelkou. Druhy papim. Členění modelu do bloků a vykrýváni barevných ploch. Tóny a vývoj barvy. Negativní obraz. Přetí-ráni barvou. Použitelnost voskových pastelek ...56-57 // • Podklad pro olejové barvy, papír. Přípravná kresba. Na-šepsovánf podkladu. První barva. Sladění tónů a barvy. Poslední vrstva je nejsilnějši. Na-šepsování papíru...58-59 // • Pastózni nánosy barvy v zátiší namalovaném olejovými barvami. Základni pravidla. Výběr tématu. První vrstva. Pas-tózní malba. Dokončeni pastóz-ního obrazu. Malířská špachtle a pastózni malba...60-61 // • Transparentní technika s použitím dvou barev. Model a vytvářeni bloků. Kladení barev přes sebe. Barevné variace. Modelování
íorcm a lesku. Barevný íiltr ...62-63 // • Alternativní techniky. Tempera. Tempera. Úvodní kresba. Barvy podkladu. Zesilování intenzity tónů. Dokončení obrazu malovaného temperou. Technika ve vývoji ...64-65 // • Objem a barva vyjádřené pastelkami. Různé formy. // Techniky. Papír. Zátiší. Světla a odrazy. Současné výtvarné umění a barevné pastelky ...66-67 // • Barevné pastelky rozmyva- // telné vodou. Průsvitná kresba. Úvodní vyjádření valérů. Zesilování kontrastu a rozmýváni štětcem. Dovednosti potřebné při malování akvarelem. Od .méně’ ? .více"...68-69 // • Světlo při malování olejo- // vými barvami. Objem vyjádřený prostřednictvím světla. Kontrast na zaobleném povrchu. Světlo na záhybech a řaseni drapérie. Olejové barvy a objem. Leonardo a gradace světel...70-71 // • Vykrýváni ploch akrylovými barvami. Model a úvodní skica. Rozměrná plocha. Vyzná čení forem. Kladeni barev na sebe. Jednobarevná plocha. Zátiší. barevné plochy a pop-art // ... 72-73 // • Možnosti akrylových barev. Akrylová barva a materiály. Hmota a průsvitnost. Vynechaná místa. Oplachováni vo dou. Akrylové lazúry. Akrylové barvy a americká retuš // ... 74-75 // • Lazúry a krycí schopnost. // Lesky prováděné akvarelem. Lazúry u olejových barev. Barevné plány. Matný povrch a struktura. Krycí akvarel. Lazura a krycí schopnost ... 76-77 // • Vykrýváni ploch olejovými // barvami. Hustým
na řídké. Malování terpentýnem. Vrstvená barevná plocha. Natření barevné plochy. Transparentní nebo krycí plocha. Rychlé zasychání ... 78-79 // • Správný postup při přípravné kresbě. Materiály. Další možnosti kromě kresby. Kresba jako vodítko nebo jako součást obrazu. Kresba pro ry- // chlé malováni. Pastel, malování prostřednictvím kresby. Improvizované roztíráni---80-81 // • Vykrýváni barevných ploch akvarelem. Konečný přístup. Překrývání světel. Nanášení barevných ploch na mokrý povrch. Kreslení špičkou násady šlétee. Zakrýváni před nanášením barevných ploch. Než začnete malovat // ...82-83 // • Akvarel a kvaš. Odolný podklad. Průsvitné barevné plochy. Výběr kvality. Zpomalování doby zasycháni kvaše. Průsvitnost barvy. Slučitelnost mokrých technik ...84-85 // • Krycí technika. Přípravná skica pro obraz malovaný krycí technikou. Miseni barev. Malováni bez úvodního vyplněni barevných ploch. Vrstvení neprů-svitných plánů. Malováni řidku temperou...86-87 // • Pozadí a motiv. Rozdíly mezi modelem a pozadím. Systémy vztahu mezi modelem a pozadím. Začlenění modelu do pozadí. Lazúry, správné prove-’ deni. Odlesky mezi pozadím a modelem. Jak Rembrandt řešil pozadí a motiv...88-89 // • Kreslit nebo malovat? Konstrukce. Vyznačení hmot. Forma, vyhodnoceni valérů a barva. Kreslení barvou. Van Goghův způsob modelace kresby...90-91 // • Kombinované
techniky. Materiály. Přibližné stanovení forem. Řešení otevřených plánů. Umístění prvků ve vrstvách. Drobné detaily a tvary. Materiály. které se vždy hodí // ... 92-93 // • Abstraktní kompozice v praxi. Přiměřená technika. Syntéza. Realistické a abstraktní vazby. Malba nebo kresba. Rovnováha a konstrukce ... 94-95
(OCoLC)40086179
cnb000206870

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC