Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Opole : Uniwersytet Opolski - Instytut Filologii Polskiej, 2007
639 s. : il., grafy ; 23 cm

objednat
ISBN 978-83-86881-49-9 (brož.)
Komparacja współczesnych języków słowiańskich ; 2
Na titulní straně a na předtitulní straně jiný název edice: Komparacja systemów i funkcjonowania współczesnych języków słowiańskich.
Bibliografie na s. [591]-624
Text v různých jazycích, anglické a německé resumé
000129230
Spis tresci // Slowo wst pne // Stanislaw Gajda... 9 // Wst p // Stefan Grzybowski, Irena Sawicka... 11 // Užyte w tomie znaki transkrypcyjne... 17 // 1. Palatalnosć // 1.1. PalatalnošÄ‡ jako jeden z podstawowych czynników rozwojowych fonetyki slowiaňskiej i podstawa typologicznego zróžnicowania // Irena Sawicka... 21 // 1.2. Фаkторы, обŃ�Ń�лавливающие течение фонетичеŃ�kого процеŃ�Ń�Đ° - изменения C’C’ > СС’ в Ń�овременном Ń€Ń�Ń�Ń�kом ŃŹĐ·Ń‹kе // Леонид КаŃ�Đ°Ń‚kин... 29 // 1.3. Palatalnošč asymilacyjna w jazyku polskim // Magdalena Osowicka-Kondratowicz, Agnieszka Serowik . 61 // 1.4. Derivational Optimality Theory and Dental Nasal Palatalization in Polish // Jerzy Rubach... 103 // 2. Sylaba // 2.1. Zróžnicowanie typologiczne siowiaňskich modeli sylabicznych // Irena Sawicka... 121 // 2.2. Najnowsze zmiany w strukturze sylaby w jazyku rosyjskim // Tatiana Zinowiewa... 133 // 2.3. Uwagi na témat sylaby biatoruskiej // Irena Sawicka... 167 // 6 // Spis tresci // 3. Sandhi // 3.1. Upodobnienia pod wzgl dem džwi cznošci // Irena Sawicka... 175 // 3.2. Balkaňskie odst pstwa od stowianskiego sandhi // Anna Korytowska, Irena Sawicka... 183 // 3.3.
Đ�Ń�иміляція Đ·Đ° Ń�чаŃ�Ń‚ŃŽ голоŃ�Ń� в Ń�Ń�чаŃ�ній Ń�kраїнŃ�ŃŚkŃ–Đą літератŃ�рній мові // Людмила ХоменkĐľ... 191 // 4. Uwagi na témat ilošciowej charakterystyki fonetyki slowiaňskiej // Anna Korytowska, Irena Sawicka // 4.1. Charakterystyka ogólna... 199 // 4.2. Grupy samogtoskowe... 202 // 4.3. Grupy spóigloskowe. .,... 209 // 5. Prozodia // 5.1. Podstawowe fakty z zakresu prozodii wyrazu i frázy // Irena Sawicka... 219 // 5.2. СъпоŃ�тавително изŃ�ледване на няkои интонационни хараkтериŃ�тиkи на Ń�лавянŃ�kите езици // Евелина Григорова... 233 // 6. Podsumowanie // Stefan Grzybowski, Irena Sawicka... 299 // Synopsis // 1. J zyki na polnoc od Karpat // 1.1. J§zyk polski // Irena Sawicka... 305 // 1.2. J zyk lužycki // Edward Wornar... 321 // 1.3. J zyk rosyjski // Леонид КаŃ�Đ°Ń‚kин... 331 // Spis tresci // 7 // 1.4. J zyk ukraiňski // Людмила ХоменkĐľ... 367 // 1.5. J zyk bialoruski // Anna Miatluk,
Irena Sawicka... 401 // 2. Jfzyki nie klasyfíkuj ce sif jednoznacznie // 2.1. J zyk bulgarski // Евелина Григорова... 427 // 2.2. J zyk kaszubski // Irena Sawicka... 448 // 3. Jfzyki na poludnie od Karpat // 3.1. J?zyk czeski // Zdena Pálková... 461 // 3.2. J zyk slowacki // Ján Sabol... 479 // 3.3. J zyk sloweňski // Hotimir Tivadar... 505 // 3.4. J zyk chorwacki // Damir Horga, Ivo Škarič... 531 // 3.5. J zyk serbski // Silvana Punišić, Irena Sawicka... 557 // 3.6. J zyk macedónski // Irena Sawicka... 577 // Cytowana literatura...59.1 // A Comparative Study of Modern Slavic Languages... 625 // Die slavischen Sprachen der Gegenwart in vergleichender Sicht... 631 // Adresy autorów... 637

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC