Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.5) Půjčeno:37x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2009
143 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-2849-0 (brož.)
ISBN 978-80-247-6242-5 (online ; pdf)
Na obálce: Vývoj evropské integrace, Evropská unie a její rozšiřování, Česká republika v EU, Lisabonská smlouva - další krok rozvoje, Druhý a třetí pilíř Maastrichtské smlouvy, Sociální politika a jijí změny, Stěžejní výzvy pro EU
Obsahuje bibliografie
Publikace přináší aktuální a otevřený pohled na důležité oblasti týkající se evropské integrace a naší země. Věnuje se významným a zajímavým otázkám spojeným s integrací, vysvětluje a odkrývá leckdy komplikované vztahy a souvislosti a ukazuje jejich vliv na naše postavení v EU, fungování země, ekonomiku a život Čechů. Objasňuje, co obsahuje smlouva o fungování EU a jaké jsou její souvislosti s našimi rozhodnutími, věnuje se zahraniční a obranné politice EU, justici a vnitru, upozorňuje na nutné změny důležité pro konkurenceschopnost celé ekonomiky a českých firem, věnuje se sociálním otázkám, a ukazuje i náš podíl na integraci od 40. let minulého století až do vstupu do EU. Kniha je určena zejména studentům vysokých škol, ekonomům a podnikatelům, představitelům státní správy a samosprávy a všem dalším zájemcům o tuto aktuální a důležitou problematiku..
000129410
O autorech // Úvod - Doc. Ing. et Ing. Antonín Peltrám, CSc. // 1. Češi a evropská integrace - Prof. PhDr. Alexandr Ort, DrSc. // 1.1 Počátky integrace // 1.2 Šedesátá a sedmdesátá léta 20. století // 1.3 Uvolňování mezinárodního napětí // 1.4 Pád „železné opony" // 1.5 Rozšiřování Evropské unie // 1.6 Češi, NATO a Evropská unie // 1.7 Vstup České republiky do Evropské unie // Literatura // 2. Lisabonská smlouva další krok rozvoje integrace i téma velkých sporů - Prof. Ing. Zdenek Šrein, DrSc. // 2.1 Základní koncepce Smlouvy a její problémy // 2.1.1 Nejasná definice Evropské unie // 2.1.2 Vymezení kompetencí mezi Evropskou unií a členskými státy // 2.1.3 Listina základních práv Evropské unie // 2.1.4 Národní zájmy a Smlouva // 2.2 Institucionální uspořádání Evropské unie v Lisabonské smlouvě // 2.2.1 Postavení národních parlamentů v rozhodovacích procesech Evropské unie // 2.2.2 Rozhodovací procedury v Radě // 2.2.3 Další zajímavé změny v institucích Evropské unie // Literatura // 3. Druhý a třetí pilíř Evropské unie - Ing. Zbyněk Dubský, Ph.D. // 3.1 Politicko-bezpečnostní aspekty evropského integračního procesu // 3.1.1 Zahájení bezpečnostní spolupráce západní Evropy po druhé světové válce // 3.1.2 Plán založení Evropského obranného společenství a Evropského politického společenství // 3.2 Politická a bezpečnostní spolupráce zemí Evropského společenství // 3.2.1 Evropská politická spolupráce v sedmdesátých letech // 3.2.2 Snaha o zefektivnění Evropské politické spolupráce v osmdesátých letech // 3.2.3 Zárodky spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti v sedmdesátých a osmdesátých letech // 3.2.4 Jednotný evropský akt a politická spolupráce // 3.2.5 Myšlenka odstranění vnitřních hranic //
3.2.6 Charakteristické rysy fungování Evropské politické spolupráce // 3.3 Druhý a třetí pilíř v Maastrichtské smlouvě // 3.3.1 Pilířová struktura jako pokus o vytváření politické unie // 3.3.2 Povaha Společné zahraniční a bezpečnostní politiky podle Maastrichtské smlouvy // 3.3.3 Povaha třetího pilíře podle Maastrichtské smlouvy // 3.3.4 Efektivita pilířové struktury v Maastrichtské smlouvě // 3.4 Vývoj druhého a třetího pilíře v devadesátých letech // 3.4.1 Pokrok v Amsterdamské a Niceské smlouvě // 3.4.2 Evropská bezpečnostní a obranná politika Evropské unie // 3.4.3 Předpokládaná reforma druhého a třetího pilíře v návrhu Lisabonské smlouvy // 3.4.4 Stěžejní výzvy pro Evropskou unii // 3.4.5 Hledání místa Evropské unie ve světě // Literatura // 4. Sociální politika Evropské unie - Ing. Květoslava Kořínková, CSc. // 4.1 Pojetí evropské integrace // 4.2 Sociální politika // 4.3 Smlouva o Evropské unii a sociální politika // 4.4 Obnovená sociální agenda // Literatura // 5 Měnící se prostředí sociální politiky - Doc. Ing. et Ing. Antonín Peltrám, CSc. // 5.1 Obecné principy // 5.2 Revize střednědobého finančního horizontu 2007-2013 // 5.3 Přetrvávající sociální problémy a Lisabonská strategie // 5.4 Tempa růstu výroby // 5.5 Změny ve struktuře výroby // 5.6 Malé a středně velké podniky // 5.7 Regionální rozvoj // 5.8 Společnost znalostí // 5.9 Zaměstnanost // Literatura
(OCoLC)316677637
cnb001832920

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC