Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", c2003
402 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 83-242-0346-X (brož.)
Językoznawstwo kognitywne ; 6
Obsahuje tabulky, poznámky pod čarou
Obsahuje bibliografie
000129470
Ewa Dąbrowska i Wojciech Kubiński - Akwizycja języka w świetle językoznawstwa kognitywnego ...9 // 1. Prehistoria kognitywnych zainteresowań ontogenezą językową 9 // 2. Semantyka leksykalna: efekty prototypowe ...10 // 3. Semantyka leksykalna: różnice między językami w konstruowaniu obrazu świata i „myślenie dla mówienia” ...12 // 4. Morfoskładnia: podstawy empiryczne ...14 // 4.1 Zróżnicowanie międzyjęzykowe ...14 // 4.2 Zróżnicowanie indywidualne ...15 // 4.3 Rola formuł w przyswajaniu języka w „drobnych porcjach” 16 // 4.4 Powiązania między rozwojem leksykalnym a gramatycznym 17 // 5. Morfoskładnia: propozycje teoretyczne ...18 // 5.1 Język jako „ustrukturyzowany zbiór konwencjonalnych jednostek językowych” 18 // 5.2 Konstrukcje gramatyczne ...20 // Bibliografia ...24 // Ronald W. Langacker - Model dynamiczny oparty na uzusie językowym ...30 // 1. Koncepcja oparcia się na uzusie językowym ...30 // 2. Zjawiska psychologiczne ...33 // 3. Jak należy rozumieć przetwarzanie ...37 // 4. Podstawowe zagadnienia językoznawcze ...41 // 4.1 Kategoryzacja wypadków użycia językowego ...42 // 4.2 Selekcja struktur służących do kategoryzacji ...49 // 4.3 Kategoryzacja a konstruowanie ...53 // 4.4 Kompozycja ...58 // 4.5 Stopień regularności ...63 // 4.6 Dystrybucja ...68 // 5. Strukturalne zastosowania ...74 // 5.1 Leksykon i gramatyka ...75 // 5.2 Semantyka leksykalna ...78 // 5.3 Metafora ...84 // 5.4 Fonologia ...90 // 5.5 Morfologia ...94 // 5.6 Morfonologia ...100 // 5.7 Większe zespoły ...104 // 6. Natura „reguł” językowych ...109 // Uwagi ...114 // Bibliografia ...114 // Adele E. Goldberg - Kształtowanie się semantyki konstrukcji struktury argumentowej w języku angielskim ...120 // Kształtowanie się znaczeń struktury argumentowej zdania ...123 // Podstawa znaczenia konstrukcyjnego ...127 //
Zróżnicowany przebieg omawianych procesów w różnych językach ...139 // Podsumowanie ...139 // Podziękowania ...140 // Bibliografia ...140 // Michael Tomasello - Czy małe dzieci posiadają składniową kompetencję osób dorosłych? ...144 // 1. Wstęp ...144 // 2. Nowe dane dotyczące rozwoju językowego dzieci ...147 // 2.1 Badania obserwacyjne ...149 // 2.2 Badania eksperymentalne ...155 // 2.3 Krzywa rozwojowa ...168 // 3. Implikacje dla domniemania ciągłości ...178 // 3.1 Pełna kompetencja plus czynniki zewnętrzne ...179 // 3.2 Pełna kompetencja w połączeniu z dojrzewaniem ...180 // 3.3 Leksykalizm ...182 // 3.4 Problem powiązania jednostek i struktur językowych // z gramatyką uniwersalną ...184 // 3.5 Podsumowanie ...188 // 4. Wyjaśnienie oparte na uzusie językowym ...189 // 4.1 Docelowy punkt procesu rozwoju dojrzałej kompetencji . . . 190 // 4.2 Odczytywanie intencji i uczenie się kulturowe ...195 // 4.3 Wychwytywanie analogii i odwzorowywanie struktur ...200 // 4.4 Scalanie struktur ...205 // 4.5 Podsumowanie ...209 // 5. Konkluzja ...210 // Podziękowania ...213 // Bibliografia ...213 // Ewa Dąbrowska - Od formuły do schematu: akwizycja pytań w języku angielskim ...223 // 1. Wstęp ...223 // 2. Powszechność formuł ...230 // 3. Rozwój użyć produktywnych ...234 // 3.1. Siedzenie postępów ...234 // 3.2. Wyjście poza formuły ...239 // 3.3. Dane przemawiające za uczeniem się nakierowanym // na formuły ...243 // 4. Uwagi końcowe ...248 // Bibliografia ...250 // Melissa Bowerman - Rola predyspozycji kognitywnych w przyswajaniu systemu semantycznego ...254 // Dane sugerujące istnienie kognitywnych predyspozycji // kształtujących organizację semantyczną ...256 // Językoznawstwo ...257 // Psychologia ...258 // Akwizycja języka ...259 // Kognitywne podstawy języka: jeszcze bardziej przekonujące argumenty ...263 //
Nowa analiza nadmiernych rozszerzeń ...263 // Podstawowa gramatyka dziecięca ...266 // Podsumowanie ...269 // Semantyczne zróżnicowanie języków ...270 // Relacje przestrzenne ...272 // Charakterystyka procesu uczenia się ...281 // Kiedy zaczyna się proces semantycznego uczenia się ukierunkowanego przez język? ...283 // Wyrazy relacyjne na wczesnym etapie akwizycji języka: // mówienie o działaniach przestrzennych ...285 // Co zrobić z nieprzechodnimi podmiotami? ...297 // Wnioski: kilka potencjalnych konsekwencji wynikających // z omawianego stanu rzeczy dla zaburzeń językowych występujących w mowie dziecięcej ...300 // Podziękowania ...305 // Bibliografia ...305

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC