Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16.2) Půjčeno:81x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2005
292 s., [22] s. obr. příl. : il., faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 80-247-0158-8 (váz.)
němčina
Přeloženo z němčiny
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Žurnalistika - příručky
000129472
Obsah // O autorech...9 // Úvod k českému vydání... 11 // Předmluva ... 13 // Poděkování ... 15 // I. Masová média ve společnosti ... 17 // 1. Úvod ... 19 // 1.1 Funkce žurnalistiky...21 // 1.2 Žurnalistika a její okolí...25 // 1.3 Trendy v žurnalistice a ve společnosti...27 // Literatura...41 // Poznámky ...41 // II. Pracovní nástroje žurnalistiky...45 // 2. Textové žánry ...47 // 2.1 Zpráva (oznámení)...47 // 2.2 Reportáž a feature ...56 // 2.3 Žánry vyjadřující názor (komentář) ...58 // 2.4 Interview...63 // 2.5 Prolínání žánrů...64 // Literatura...65 // Poznámky ...66 // 3. Jazyk žurnalistiky...69 // 3.1 Srozumitelnost a jazykové bariéry...70 // 3.2 Jazykové manipulace ...71 // 3.3 Zakrnělý jazyk ...73 // 3.4 Podněty pro zacházení s jazykem...77 // Literatura... 80 // Poznámky ...80 // 4. Jak na čísla a statistiky...83 // 4.1 Čísla na hranici naší představivosti ...83 // 4.2 Procentní údaje a průměry...84 // 4.3 Úplnost bývá problém...87 // 4.4 Metody průzkumu ovlivňují výsledky...88 // Rizika a pravděpodobnost // Používání statistik a informačních grafik // Literatura // Poznámky //
Pracovní postupy žurnalistiky // Výběr // Hodnota zprávy a gatekeeper výzkumy // Čas: aktualita, trvání, kontinuita // Blízkost, síla oslovení, relevance // Status: centrálnost, moc a vliv, prominentnost // Dynamika: překvapení, struktura a intenzita // Valence: good news kontra bad news // Identifikace: human touch, etnocentrismus, pocitová hodnota // Možnost prezentace v obrazech // Literatura // Poznámky // Rešerše // Základy rešerše // Úplnost a kontrola // Rekonstrukce // Nepřetržitost a ekonomičnost rešerše // Investigativní žurnalistika // Rady a pravidla pro dobrou rešerši // Literatura // Poznámky // Vytvářet a redigovat // Tvorba textu // Stříhání a zpracování filmového a zvukového materiálu // Redigování // Literatura // Poznámky // Prezentace // Tištěná média // Rozhlas // Televize // Internet // Literatura // Poznámky // IV. Rubriky a redakční management ...149 // 9. Redakce jako část mediálního podnikatelského subjektu ...151 // 9.1 Organizační úrovně a jejich funkce ...151 // 9.2 Redakce - relativní autonomie ...152 // 9.3 Zvláštnosti redakční práce...153 // Literatura...155 // Poznámky...155 // 10. Resorty, rubriky a tematické oblasti ...157 // 10.1 Zprávy a politika ...157 // 10.2 Zahraničí...160 // 10.3 Ekonomika ...167 // 10.4 Kultura a média ...173 // 10.5 Sport...176 // 10.6 Regionální (lokální) příloha (rubrika) ... 179 //
10.7 Věda... 183 // Literatura pro praxi ... 186 // Poznámky ... 187 // 11. Redakční marketing a management... 191 // 11.1 Redakční marketing: zpětná vazba s publikem ... 191 // 11.2 Vývoj a redakční koncepce ... 193 // 11.3 Plánování v redakci: vytvořit z neočekávaného rutinu... 197 // 11.4 Flexibilita organizačních struktur... 198 // 11.5 Redakční porady jako prostředek koordinace...203 // 11.6 V oblasti rozvoje a vedení pracovníků je co dohánět ...204 // 11.7 Redakční rozpočet je víc než jen hra s čísly...207 // 11.8 Výhled: vidět a nově chápat sami sebe? ...208 // Literatura...209 // Poznámky ...209 // V. Externí vlivy versus vlastní zodpovědnost ...213 // 12. Externí vlivy na žurnalistiku ...215 // 12.1 Mediální politika ...215 // 12.2 Reklama a ekonomické imperativy ...215 // 12.3 Public relations ...217 // Literatura...221 // Poznámky ...222 // 13. Mediální právo...223 // 13.1 Právo na vlasmi zobrazení skutečnosti ...224 // 13.2 Oprava, odvolání, opomenutí, náhrada škody ...229 // 13.3 Trestněprávní úpravy...230 // 13.4 Právo na informační sebeurčení ...231 // 13.5 Autorská práva...231 // 13.6 Právo na informace ...232 // 13.7 Právo na ochranu informačních zdrojů a zákaz zabavení...233 // Literatura...234 // Poznámky ...234 // 14. Etika a profesionální normy...237 // 14.1 Základní principy a vědomí následků ...237 // 14.2 Systematika etických problémů ...240 //
14.3 Postoj k publiku...241 // 14.4 Zacházení s „oběťmi zpravodajství“ ...245 // 14.5 Práce s informátory...246 // 14.6 Vztah ke kolegům, vedení a zaměstnavateli...251 // 14.7 Styk se zadavateli reklamy...252 // 14.8 Individuální a organizační etika ...252 // Literatura...253 // Poznámky ...254 // 15. Na cestě za lepší kvalitou?...257 // 15.1 Stanovení cílů...257 // 15.2 Náprava chyb ...258 // 15.3 Zajištění kvality pomocí infrastruktury a vnitřní samoregulace a sebekontroly .. 260 // Literatura...265 // Poznámky ...266 // VI. Pohled do budoucnosti...267 // Poznámky ...272 // Internetové odkazy ...273 // Seznam literatury ...275 // Seznam literatury v českém jazyce - výběr ...291
(OCoLC)84541910
cnb001627710

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC