Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.01.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2008
449 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-1432-8 (brož.)
ISBN 9788024623702 (ebook)
ISBN 8024623706 (ebook)
Obsahuje bibliografii na s. 445-449 a bibliografické odkazy
Kniha je inspirována učením francouzského psychoanalytika J. Lacana: jeho pojetím přání, rozkoše, imaginární a symbolické identifikace, identifikace „se symptomem“ či sublimace. Tato teorie je použita v kvalitativním výzkumu života školní třídy v pubertálním věku z hlediska sociálních vztahů a vývoje identit. Studie popisuje následujících pět forem citů či vzorců vztahování se: etnosociometrii (ve smyslu přiřazování sociálních pozic), vlny, party, kamarádství a párovou lásku. S těmito formami jsou porovnávána velká témata společenské vědy: stádnost, vůdce, výměna a dar (etnosociometrie), hra a rituál (vlny), dobrodružství a byrokracie (party), antické a moderní přátelství a nepřátelství (kamarádství) a kurtoazní láska (láska). Práce ústí do formální teorie citů, formulované pomocí diagramatického modelu.
Vydavatel: Univerzita Karlova
Popsáno podle tištěné verze
000129514
Fantómi cizích jmen -- 1. HLAVNÍ TEZE -- 1.1 Patero forem -- 1.2 Celkový přístup -- 2. METODOLOGIE -- 2.1 Okolností výzkumu a přehled metod -- 2.2 Charakter rozhovorů -- 2.2.1 Etnografické zaměření -- 2.2.2 Subjektivita v rozhovorech -- 2.2.3 Vhled informantů -- 3. OSOBY A JEJICH TŘÍDA -- 3.1 Seznam žáků páté, později šesté třídy -- 3.2 K psaní portrétů -- 3.2.1 Milostné chování, milostné typy -- 3.2.2 Čtverec forem citů -- 3.2.3 Behaviorální popis forem -- 3.2.4 Diferenciální diagnóza forem -- 3.3 Holky -- 3.4 Kluci -- 3.5 Sociogram třídy -- 4. SOCIOMETRICKÝ SLOVNÍK 4.1 Soupis sociometrických výroků -- 4.2 Význam výroků -- 5. ETNOSOCIOMETRIE -- 5.1 Nápadné rysy prostředí ve třídě -- 5.1.1 Interpretační postoj -- 5.1.2 Stádnost a její projevy -- 5.1.3 Kulturní a symbolická stránka projevů -- 5.1.4 Diagram hříchu a fixace -- 5.2 Dar a výměna -- 5.2.1 Úvodní poznámka -- 5.2.2 „Záhada" daru ve francouzské antropologii a psychoanalýze -- 5.2.2.1 Dar u M. Mausse -- 5.2.2.2 Dar u C. Lévi-Strausse -- 5.2.2.3 Dar u M. Godeliera -- 5.2.2.4 Dar u J. Lacana -- 5.2.2.5 Druhy objektů a nové schéma forem citů -- 5.2.3 Výměna a dar ve třídě -- 5.2.3.1 Morálka v antropologii daru -- 5.2.3.2 Věci z hlediska etnosociometrie -- 5.2.3.3 Výměna při klasických sbírkách 5.2.3.4 Výměna v jednotlivých formách citů 5.2.3.5 Věci v lásce -- 5.2.3.6 Průběžná rekapitulace: antropologie věcí ve třídě 5.2.3.7 Hledání školního potlače -- 5.3 Závěr etnosociometrie (bližní, soused a jiné postavy) --
6. VLNY -- 6.1 Pojem vlny obecně -- 6.2 Transgresivní vlny sexuální -- 6.2.1 Vlny sexuálního škádlení -- 6.2.1.1 Termín „škádlení" a pojem „táborů" -- 6.2.1.2 Přehled sexuálního škádlení ve třídě -- 6.2.1.3 Interakce škádlení s ostatními formami citů: hledisko sexuální distribuce -- 6.2.1.4 Interakce forem jako jejich použití aktéry -- 6.2.1.5 Vlny škádlení: résumé pomocí otázky perverze -- 6.2.2 Vlny „společenské" hry 6.2.2.1 Hra ve vybrané odborné literatuře -- 6.2.2.1.1 Pojetí hry u J. Huizingy -- 6.2.2.1.2 Pojetí hry u R. Cailloise -- 6.2.2.2 Sexuální hry ve škole -- 6.2.2.3 „Společenské" hry a pornografìe -- 6.2.2.3.1 Typologie sexuálních her -- 6.2.2.3.2 Vymezení sexuálních „společenských" her -- 6.2.2.3.3 Ukázky pornografické produkce žáků -- 6.3 Vlny typu šarivari -- 6.3.1 Projevy šarivari ve třídě -- 6.3.2 Formální vymezení „velkého" šarivari -- 6.3.3 Podoba šarivari ve třídě -- 6.3.4 Šarivari v odborné literatuře -- 6.3.4.1 Šarivari u Lévi-Strausse -- 6.3.4.2 Pařížské kolokvium k šarivari -- 6.3.4.3 Pojetí H. Rey-Flauda -- 6.3.5 Šarivari ve třídě: specifika a résumé --
6.4 Vlny očisty (ve formě hry „baba") -- 6.4.1 Popis hry „Máš na sobě" -- 6.4.2 Pik a baba (etymologická hříčka) -- 6.4.2.1 Vstupní poznámka k pojmům -- 6.4.2.2 Pik -- 6.4.2.3 Baba -- 6.4.2.4 Interakce pojmů pik a baba -- 6.4.3 Výklad hry „Máš na sobě" -- 7. PARTY -- 7.1 Party ve třídě, výskyt a druhy podle pohlaví -- 7.2 Party a ostatní formy citů -- 7.2.1 Obecné formule sexuální distribuce -- 7.2.2 Další rysy part: čas a účast -- 7.3 Mužské party a ženy -- 7.4 Párty a byrokracie, formy citů a psaní -- 7.4.1 Dobrodružství vs. tajemství -- 7.4.2 Písemnosti ve formách citů -- 7.5 Party vývojově -- 8. KAMARÁDSTVÍ -- 8.1 Terminologie kamarádství a přátelství -- 8.2 Zvláštní témata kamarádství (přátelství) -- 8.3 Dimenze a stupně kamarádství -- 8.3.1 Činnost přátelství u Aristotela -- 8.3.2 Význam kamarádství ve škole -- 8.3.3 Škála kamarádství -- 8.3.4 Exemplární kamarádství: Komendova čtveřice -- 8.3.5 Kamarádství ve školní etnografii -- 8.4 Nepřítel přítel (ve stopách F. Nietzscheho) -- 8.4.1 Dvojí motto -- 8.4.2 Volání nepřítele -- 8.4.3 Nietzsche a Freud -- 8.4.4 Postavy forem citů: nové schéma -- 8.4.5 Moderní modely přátelství -- 8.4.5.1 Vzdálenost v přátelství (Nietzsche a Kant) -- 8.4.5.2 Fantómi a věci -- 8.4.5.3 Nevědomé rozhodnutí a prázdnost přítele -- 8.4.5.4 Přátelství dle Blanchota --
8.5 Nepřítel nepřítel (ve stopách C. Schmitta) -- 8.6 Nepřátelství ve třídě -- 8.6.2 Nepřátelství podle part -- 8.6.2 Válka s nepřítelem -- 8.6.3 Napadané osoby -- 8.6.4 Bilance nepřátelství ve třídě -- 8.6.5 Nepřátelští přátelé a přátelští nepřátele -- 8.7 Kamarádství a ostatní formy citu -- 8.7.1 Kamarádství diferenciálně -- 8.7.2 Kamarádství a distribuce žen -- 8.7.3 Integrální schéma forem -- 8.7.3.1 Sloučení individuálního a kolektivního hlediska 8.73.2 Aplikace -- 8.8 Další teorie kamarádství (přátelství) -- 8.8.1 Přátelství u Freuda -- 8.8.2 Přátelství u Lacana -- 8.8.3 Kamarádství: provizorní shrnutí -- 8.9 Doplněk: několik epistemologických otázek -- 8.9.1 (Derridova) filozofie a empirická věda -- 8.9.1.1 Mluvčí a jeho oprávnění -- 8.9.1.2 Návrat daru -- 8.9.2 Pohanství vs. křesťanství -- 8.9.3 Malá vs. velká společnost ve formách citů -- 9. PÁROVÁ LÁSKA -- 9.1 Pop-panteon -- 9.1.1 Pop-panteon jako téma -- 9.1.2 Distribuce voleb -- 9.2 Láska ve třídě -- 9.2.1 Pop-panteon a idoly ve třídě -- 9.2.2 Polysémie lásky -- 9.2.3 Láska a ostatní formy citu -- 9.2.3.1 Formule a jejich motivace -- 9.2.3.2 Interakce párové lásky s ostatními formami -- 9.2.3.3 Druhy lásky -- 9.2.3.3.1 Láska kamarádská a láska opravdová -- 9.2.3.3.2 Dočasnost vs. trvalost -- 9.3 Kurtoazní láska -- 9.3.1 Na šlechtických dvorech -- 9.3.1.1 Téma a jeho literatura -- 9.3.1.2 Model fin´amor -- 9.3.1.3 Přijetí modelu -- 9.3.1.4 Šíření modelu -- 9.3.2 Malér trubadúrů jako forma citu -- 9.3.2.1 Láska jazyka (R. Dragonetti) -- 9.3.2.2 Koncept lásky v kurtoazních textech (H. Rey-Flaud) -- 9.3.3 Dvorská láska ve třídě? -- 9.4 Lacanova teorie milostného chování (párové lásky) -- 9.4.1 Nemožnost vztahu, jeho iluze a možnost náhody v milostném aktu -- 9.4.2 Láska a Bůh -- Résumé
(OCoLC)878145783

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC