Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:21x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2008
449 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-1432-8 (brož.)
ISBN 978-80-246-2370-2 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 445-449 a bibliografické odkazy
Kniha je inspirována učením francouzského psychoanalytika J. Lacana: jeho pojetím přání, rozkoše, imaginární a symbolické identifikace, identifikace „se symptomem“ či sublimace. Tato teorie je použita v kvalitativním výzkumu života školní třídy v pubertálním věku z hlediska sociálních vztahů a vývoje identit. Studie popisuje následujících pět forem citů či vzorců vztahování se: etnosociometrii (ve smyslu přiřazování sociálních pozic), vlny, party, kamarádství a párovou lásku. S těmito formami jsou porovnávána velká témata společenské vědy: stádnost, vůdce, výměna a dar (etnosociometrie), hra a rituál (vlny), dobrodružství a byrokracie (party), antické a moderní přátelství a nepřátelství (kamarádství) a kurtoazní láska (láska). Práce ústí do formální teorie citů, formulované pomocí diagramatického modelu.
Vydavatel: Univerzita Karlova
Popsáno podle tištěné verze
000129514
Fantómi cizích jmen // 1. HLAVNÍ TEZE // 1.1 Patero forem // 1.2 Celkový přístup // 2. METODOLOGIE // 2.1 Okolností výzkumu a přehled metod // 2.2 Charakter rozhovorů // 2.2.1 Etnografické zaměření // 2.2.2 Subjektivita v rozhovorech // 2.2.3 Vhled informantů // 3. OSOBY A JEJICH TŘÍDA // 3.1 Seznam žáků páté, později šesté třídy // 3.2 K psaní portrétů // 3.2.1 Milostné chování, milostné typy // 3.2.2 Čtverec forem citů // 3.2.3 Behaviorální popis forem // 3.2.4 Diferenciální diagnóza forem // 3.3 Holky // 3.4 Kluci // 3.5 Sociogram třídy // 4. SOCIOMETRICKÝ SLOVNÍK 4.1 Soupis sociometrických výroků // 4.2 Význam výroků // 5. ETNOSOCIOMETRIE // 5.1 Nápadné rysy prostředí ve třídě // 5.1.1 Interpretační postoj // 5.1.2 Stádnost a její projevy // 5.1.3 Kulturní a symbolická stránka projevů // 5.1.4 Diagram hříchu a fixace // 5.2 Dar a výměna // 5.2.1 Úvodní poznámka // 5.2.2 „Záhada" daru ve francouzské antropologii a psychoanalýze // 5.2.2.1 Dar u M. Mausse // 5.2.2.2 Dar u C. Lévi-Strausse // 5.2.2.3 Dar u M. Godeliera // 5.2.2.4 Dar u J. Lacana // 5.2.2.5 Druhy objektů a nové schéma forem citů // 5.2.3 Výměna a dar ve třídě // 5.2.3.1 Morálka v antropologii daru // 5.2.3.2 Věci z hlediska etnosociometrie // 5.2.3.3 Výměna při klasických sbírkách 5.2.3.4 Výměna v jednotlivých formách citů 5.2.3.5 Věci v lásce // 5.2.3.6 Průběžná rekapitulace: antropologie věcí ve třídě 5.2.3.7 Hledání školního potlače // 5.3 Závěr etnosociometrie (bližní, soused a jiné postavy) //
6. VLNY // 6.1 Pojem vlny obecně // 6.2 Transgresivní vlny sexuální // 6.2.1 Vlny sexuálního škádlení // 6.2.1.1 Termín „škádlení" a pojem „táborů" // 6.2.1.2 Přehled sexuálního škádlení ve třídě // 6.2.1.3 Interakce škádlení s ostatními formami citů: hledisko sexuální distribuce // 6.2.1.4 Interakce forem jako jejich použití aktéry // 6.2.1.5 Vlny škádlení: résumé pomocí otázky perverze // 6.2.2 Vlny „společenské" hry 6.2.2.1 Hra ve vybrané odborné literatuře // 6.2.2.1.1 Pojetí hry u J. Huizingy // 6.2.2.1.2 Pojetí hry u R. Cailloise // 6.2.2.2 Sexuální hry ve škole // 6.2.2.3 „Společenské" hry a pornografìe // 6.2.2.3.1 Typologie sexuálních her // 6.2.2.3.2 Vymezení sexuálních „společenských" her // 6.2.2.3.3 Ukázky pornografické produkce žáků // 6.3 Vlny typu šarivari // 6.3.1 Projevy šarivari ve třídě // 6.3.2 Formální vymezení „velkého" šarivari // 6.3.3 Podoba šarivari ve třídě // 6.3.4 Šarivari v odborné literatuře // 6.3.4.1 Šarivari u Lévi-Strausse // 6.3.4.2 Pařížské kolokvium k šarivari // 6.3.4.3 Pojetí H. Rey-Flauda // 6.3.5 Šarivari ve třídě: specifika a résumé //
6.4 Vlny očisty (ve formě hry „baba") // 6.4.1 Popis hry „Máš na sobě" // 6.4.2 Pik a baba (etymologická hříčka) // 6.4.2.1 Vstupní poznámka k pojmům // 6.4.2.2 Pik // 6.4.2.3 Baba // 6.4.2.4 Interakce pojmů pik a baba // 6.4.3 Výklad hry „Máš na sobě" // 7. PARTY // 7.1 Party ve třídě, výskyt a druhy podle pohlaví // 7.2 Party a ostatní formy citů // 7.2.1 Obecné formule sexuální distribuce // 7.2.2 Další rysy part: čas a účast // 7.3 Mužské party a ženy // 7.4 Párty a byrokracie, formy citů a psaní // 7.4.1 Dobrodružství vs. tajemství // 7.4.2 Písemnosti ve formách citů // 7.5 Party vývojově // 8. KAMARÁDSTVÍ // 8.1 Terminologie kamarádství a přátelství // 8.2 Zvláštní témata kamarádství (přátelství) // 8.3 Dimenze a stupně kamarádství // 8.3.1 Činnost přátelství u Aristotela // 8.3.2 Význam kamarádství ve škole // 8.3.3 Škála kamarádství // 8.3.4 Exemplární kamarádství: Komendova čtveřice // 8.3.5 Kamarádství ve školní etnografii // 8.4 Nepřítel přítel (ve stopách F. Nietzscheho) // 8.4.1 Dvojí motto // 8.4.2 Volání nepřítele // 8.4.3 Nietzsche a Freud // 8.4.4 Postavy forem citů: nové schéma // 8.4.5 Moderní modely přátelství // 8.4.5.1 Vzdálenost v přátelství (Nietzsche a Kant) // 8.4.5.2 Fantómi a věci // 8.4.5.3 Nevědomé rozhodnutí a prázdnost přítele // 8.4.5.4 Přátelství dle Blanchota //
8.5 Nepřítel nepřítel (ve stopách C. Schmitta) // 8.6 Nepřátelství ve třídě // 8.6.2 Nepřátelství podle part // 8.6.2 Válka s nepřítelem // 8.6.3 Napadané osoby // 8.6.4 Bilance nepřátelství ve třídě // 8.6.5 Nepřátelští přátelé a přátelští nepřátele // 8.7 Kamarádství a ostatní formy citu // 8.7.1 Kamarádství diferenciálně // 8.7.2 Kamarádství a distribuce žen // 8.7.3 Integrální schéma forem // 8.7.3.1 Sloučení individuálního a kolektivního hlediska 8.73.2 Aplikace // 8.8 Další teorie kamarádství (přátelství) // 8.8.1 Přátelství u Freuda // 8.8.2 Přátelství u Lacana // 8.8.3 Kamarádství: provizorní shrnutí // 8.9 Doplněk: několik epistemologických otázek // 8.9.1 (Derridova) filozofie a empirická věda // 8.9.1.1 Mluvčí a jeho oprávnění // 8.9.1.2 Návrat daru // 8.9.2 Pohanství vs. křesťanství // 8.9.3 Malá vs. velká společnost ve formách citů // 9. PÁROVÁ LÁSKA // 9.1 Pop-panteon // 9.1.1 Pop-panteon jako téma // 9.1.2 Distribuce voleb // 9.2 Láska ve třídě // 9.2.1 Pop-panteon a idoly ve třídě // 9.2.2 Polysémie lásky // 9.2.3 Láska a ostatní formy citu // 9.2.3.1 Formule a jejich motivace // 9.2.3.2 Interakce párové lásky s ostatními formami // 9.2.3.3 Druhy lásky // 9.2.3.3.1 Láska kamarádská a láska opravdová // 9.2.3.3.2 Dočasnost vs. trvalost // 9.3 Kurtoazní láska // 9.3.1 Na šlechtických dvorech // 9.3.1.1 Téma a jeho literatura // 9.3.1.2 Model fin´amor // 9.3.1.3 Přijetí modelu // 9.3.1.4 Šíření modelu // 9.3.2 Malér trubadúrů jako forma citu // 9.3.2.1 Láska jazyka (R. Dragonetti) // 9.3.2.2 Koncept lásky v kurtoazních textech (H. Rey-Flaud) // 9.3.3 Dvorská láska ve třídě? // 9.4 Lacanova teorie milostného chování (párové lásky) // 9.4.1 Nemožnost vztahu, jeho iluze a možnost náhody v milostném aktu // 9.4.2 Láska a Bůh // Résumé
(OCoLC)878145783

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC