Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : Novinář, 1986
349 s., [24] s. obr. příl. : il. ; 25 cm

objednat
000129571
Rekat.
OBSAH // ÜVODEM ... § // POČÁTKY AUDIOVIZUÁLNÍ ŽURNALISTIKY... ? // Filmová žurnalistika... // Společenský význam studia historie filmové žurnalistiky ... 12 // První filmové aktuality a reportáže ... 14 // Rekonstruované filmové aktuality a reportáže... . . iß // První filmové týdeníky a vznik organizovaného filmového // zpravodajství ... 27 // Struktura a zaměření filmového zpravodajství mezi válkami . . 21 // Revoluční sovětská filmová publicistika dvacátých let... 22 // Pronikání publicistických tendencí do filmového zpravodajství // ve druhé polovině třicátých let ... 24 // Filmové zpravodajství za druhé světové války... 27 // Filmové zpravodajství po druhé světové válce (základní směry // vývoje do konce padesátých let)... 30 // Nástup televizní žurnalistiky a nové tendence ve vývoji filmového zpravodajství v šedesátých a sedmdesátých letech ... 32 // VZNIK, VÝVOJ A SOUČASNOST TELEVIZE ... 35 // Začátky... 35 // První úspěchy... 35 // Nové cesty ... 37 // První pokusná vysílání ... 33 // Začátek televizní exploze... 39 // VZNIK, VÝVOJ A SOUČASNOST TELEVIZE V ČESKOSLOVENSKU . . 44 // Neúnavný průkopník: Jaroslav Šafránek ... 44 // Praktické perspektivy po roce 1945 ... 45 // První vysílání... 40 // Začátky naší televizní žurnalistiky... 47 // Předchůdce Televizních novin... 43 // Zákon o Československé televizi... 5I // Růst a organizace... 52
Rozklad a konsolidace . ... 54 // Nový rozvoj... 55 // Rozmach Televizních novin... 56 // TELEVIZE A JEJÍ MÍSTO VE SPOLEČNOSTI... 69 // Specifika televize... 61 // Televize a divák... 63 // Efektivnost předpokládá kvalitu... 66 // ŽURNALISMUS V TELEVIZI... 69 // Základní východiska a předpoklady televizní žurnalistické tvorby 69 Umění a žurnalistika... 69 // Televizní žurnalistika potřebuje tvořivost a fantazii... // Zasahovat nejen rozum, ale i city ... 72 // Schopnost ozvláštňovat... 74 // Dialektika skutečnosti a tvorby... 74 // Důležitost jasného záměru... 76 // Odhalovat smysl faktu...* • 77 // Obsah a forma v televizní žurnalistice... 78 // Umět využívat výrazových prostředků televize... 80 // Tvorba je specifickým procesem hledání a nalézání . ... 81 // Tvořivost televizního žurnalistického procesu... 83 // Člověk v centru pozornosti... 87 // Klást otázky a odpovídat na ně... 90 // Neuhýbat konfliktům... 92 // Etapy tvůrčího procesu... 95 // Specifika obrazové žurnalistiky ... 101 // Televize vyžaduje divákovo soustředění... 103 // Specifika televizní žurnalistiky... 104 // VÝRAZOVÉ A VYJADROVACÍ PROSTŘEDKY TELEVIZNÍ ŽURNALISTIKY ?9 // Stručně o filmové řeči... ?9 // Úhel záběru a práce se světlem ... ? // „Audiovizuální řeč“ a psychické předpoklady její realizace ... 114 // Výrazové prostředky obrazu a jejich možnosti ovlivnit význam // obsahu sdělení... 117 // Prostředky
realizované v oblasti snímacího zařízení (kamery) . . 117 // Prostředky realizované v oblasti scéniky... 118 // Prostředky realizované v oblasti osvětlení... 118 // Prostředky realizované v oblasti dekorace... 119 // Prostředky realizované v oblasti výpravy... 119 // Prostředky realizované v oblasti vizuálně postřehnutelného projevu účinkujících... 119 // Prostředky realizované speciálními technickými postupy ... 120 // Výrazové prostředky zvukové složky... 121 // Prostředky realizované v oblasti snímacího zařízení... 121 // Prostředky realizované v oblasti hudebního projevu... 122 // Prostředky realizované v oblasti akustického projevu účinkujících 122 // Další prostředky ? dotváření zvukové skutečnosti . ... 123 // Výrazové prostředky složky skladby... 124 // Prostředky využívané v organizaci předsnímkové reality ... 124 // Prostředky realizované při řešení současného vztahu různých // snímků ... 125 // Prostředky realizované při řešení časového průběhu jevů ... 125 // Lidská psychika a vyjadřování obrazem... 126 // „Slovník“ obrazového vyjadřování... 128 // „Gramatika“ obrazového vyjadřování ... 131 // Základní pravidla obrazového vyjadřování... 132 // Časová kontinuita a zkratka, časové deformace... 134 // Vložený záběr, prostřih... 135 // Člověk pěed mikrofonem a kamerou... 137 // Ani film, ani rozhlas . ...»... 137 // Mluvené slovo v televizi...
138 // Znát své publikum... 140 // Komentátor přímého přenosu ... 140 // Relativita času... 141 // Dialektická jednota tvůrčí oblasti a techniky... 142 // Nepodceňovat atmosféru ... 144 // Technické pokroky umožnily obohacovat tvůrčí postupy ... 144 // Elektronika proniká do tvůrčí činnosti ... 146 // Psychologické aspekty lidí před kamerou... 146 // Podmínky dobrého výsledku... 149 // TVŮRČÍ PRÁCE ??1 POUŽITÍ RŮZNÝCH TECHNOLOGIÍ... 154 // Technologie 16 mm filmu ... 15g // Televizní studiová technologie ... 157 // TVORBA PRENOSOVÝCH POĚADÚ... 162 // Přímý televizní přenos ... 162 // Výběr události ... 103 // Druhy přenosů . ... 165 // Poslání a funkce přenosu ... . 165 // Přenos je kolektivní dílo ... 166 // Co rozhoduje o úspěchu... 167 // Přenos konstruovaný... 168 // Předpoklady dobrého výsledku ... 170 // Detail nebo celek... 171 // Důležitost přesného střihu... 173 // Použití trikátoru... 174 // Kvalitní obraz i zvuk... I75 // Osobnost režiséra... 176 // Kameraman-žurnalista ... 176 // Komentátor ... 177 // Přímý přenos a výrobní štáb... 180 // Další rozvoj techniky a přímý přenos... 181 // Nové možnosti... 182 // Metodika tvorby s ručními elektronickými kamerami... 184 // Je bezprostřední přenos vždycky objektivní?... 186 // ZÁKLADNÍ METODY TVŮRČÍ PRÁCE S TELEVIZNÍM ZÁZNAMEM 188 // Identifikace záběrů... 189 // Následná montáž a úpravy TMZ... 190 // TVORBA
TELEVIZNÍCH POŘADŮ KOMBINOVANOU TECHNOLOGIÍ 192 // Složené zpravodajské pořady ... 192 // Použití různých metod ... 193 // Uplatnění statické fotografie... 195 // Úpravy pořadů přebíraných z externích zdrojů ... . 196 // Simultánní, asynchronní zvukový překlad ... 198 // Jazykový převod titulkováním ... 200 // Tvůrčí práce s archívními materiály ... 202 // ? metodice trikových úprav televizních sdělení... 203 // ? metodice odbavování programu do vysílání . ... 205 // ? metodice přípravy pořadů pro zahraničí ... 206 // TELEVIZNÍ ZPRAVODAJSTVÍ, PUBLICISTIKA, DOKUMENTARISTIKA 208 // Televizní zpravodajská „kuchyně“... 210 // Zázemí publicistické redakce ... 215 // Otázky televizní dokumentaristiky ... 219 // Organizačně ekonomické předpoklady televizní tvorby... 223 // Výrobní štáb ... 224 // VÝMĚNA TELEVIZNÍCH ZPRAVODAJSKÝCH SNÍMKŮ... 228 // Televizní zpravodajská agentura... 231 // Regionální systémy výměnného televizního zpravodajství . . . 232 // TELEVIZNÍ ŽURNALISTICKÉ ŽÁNRY... . 235 // Rámcové rozčlenění žurnalistických žánrů . ... . 240 // Televizní zpráva ... 242 // Reportážní zkratka, riport... 245 // Televizní šot ... 246 // Televizní črta ... 248 // Televizní fejeton... 248 // Televizní vystoupení... 249 // Televizní poznámka, glosa ... 251 // Televizní proslov... 252 // Televizní úvaha ... 253 // Televizní recenze ... 253 // Televizní referát
... 254 // Televizní komentář ... 255 // Televizní rozhovor, interview ... . 258 // Televizní beseda, tribuna, tisková konference ... 259 // Televizní reportáž ... 262 // Žánry skupiny „televizní dokument“ ... 268 // Televizní monografie... 268 // Televizní portrét, medailón ... 268 // Dokumentární mozaika... 269 // Televizní kronika, dokumentární přehled ... 270 // Dokumentární rekonstrukce... 271 // Magazínová forma ... 272 // Televizní pásmo, fíčr... 273 // Žánry didaktické publicistiky a dokumentaristiky ... 274 // Televizní přednáška, televizní kurs... 275 // Vědomostní soutěž... 277 // Populárně naučný, osvětový, instrukční film, pořad... 277 // Žánrové kombinace, vývojové tendence... 278 // VNÍMANÍ TELEVIZNÍHO SDĚLENÍ...280 // Tři filtrační systémy... 281 // Proces televizního vnímání ... 284 // Mluvená řeč na obrazovce... 285 // Autorská výpověď... 286 // Vznik audiovizuální kultury... 287 // Apercepce ... 288 // Síla podnětu... 289 // Otázka pozornosti ... 290 // Komplikovanost televizního vnímání... ’290 // Komunikační kanály... 293 // Poznávání z obrazovky... 293 // Vztahy audiovizuálního vjemu... 295 // Zvláštnosti televize... 296 // Televizní divák je divákem aktivním... 296 // Pocit autentičnosti... 297 // Divácká selekce ... 298 // Časová hranice televizního vnímání ... 300 // Stereotypy ... 301 // Porozumění, chápání a zapamatování obsahu sdělení...
303 // Představa a fantazie ... 304 // Emocionální a estetické procesy... 305 // TECHNOLOGICKÉ PERSPEKTIVY TELEVIZNÍ ŽURNALISTIKY 307 // ZÁVĚREM ... ... // Použitá a doporučená literatura... . 312 // Kontrolní okruhy otázek ... * 315 // Ediční poznámka... *319 // Obrazová příloha... n91
(OCoLC)39420872
cnb000018759

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC