Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

Kapitoly z teorie speciální pedagogiky (@@20121029-22:47:12@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(37.5) Půjčeno:150x 
BK
2., přeprac. a rozš. vyd.
Brno : Paido, 2007
247 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7315-158-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 241-247 a bibliografické odkazy
000129853
ÚVOD 7 // 1 INTEGRATIVNÍ/INKLUZIVNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 9 // 1.1 Vymezení pojmú integrace, inkluze. segregace, exkluze 9 // 1.2 Strategie ve vzdčlávání žáků se speciálními vzdčlávacími potřebami 25 // 1.3 Legislativní rámec pro integrativní/inkluzivní vzdčlávání 42 // 1.4 Pcdagogicko-psychologické poradenské služby 50 // 2 SPECIÁLNÍ ŠKOLSTVÍ 61 // 2.1 Dlouhodobý zámčr vzdčlávání v Českč republice 62 // 2.2 Mateřské Sltoly 66 // 2.3 Základní Školství 69 // 2.4 Střední Školství 75 // 3 KURIKUI.ÁRNÍ DOKUMENTY 81 // 3.1 Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdčlávání 82 // 3.2 Rámcový vzdčlávací program pro základní vzdčlávání 89 // 3.3 RVP ZV s přílohou pro žáky s lehkým mentálním postižením 97 // 3.4 Podmínky vzdčlávání žáků se speciálními vzdčlávacími potřebami 104 // 4 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU SE SOCIÁLNÍM ZNEVÝHODNĚNÍM 123 // 4.1 Multikulturní výchova jako příklad průřezového tématu 123 // 4.2 Strategie pro zlepšení situace vzdčlávání Romů 132 // 4.3 Postavení a funkce přípravné třídy 144 // 4.4 Spolupráce školy s romskou rodinou 150 // 5 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKU SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ 159 // 5.1 Etiologie specifických poruch učení 159 // 5.2 Projevy specifických poruch učení 169 // 5.3 Poradenství a diagnostika žáků s SPU 175 // 5.4 Intervence a reedukace žáků s SPU 183 // 6 VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S MENTÁLNÍM POSTIŽENÍM A SOUBĚŽNÝM POSTIŽENÍM VÍCE VADAMI 197 // 6.1 Rámcový vzdčlávací program pro základní školu speciální 198 // 6.2 Vzděláváni žáků s těžkým mentálním postižením // a souběžným postižením více vadami 208 // 6.3 Mezinárodní klasifikace funkčnosti, postižení a zdraví 216 // 6.4 Zákon o sociálních službách - charakteristika 229 // SEZNAM OBRÁZKŮ A TABULEK 239 // LITERATURA 241
(OCoLC)228669050
cnb001780063

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC