Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Příručka
1. vyd.
V Brně : Lingea, 2008
895 s. ; 20 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-87062-47-0 (váz.)
Obálkový podnázev: správně česky
Obsahuje bibliografii na s. 11
000129999
Předmluva -- pravidlech -- Seznam použité literatury -- Struktura hesla -- Zkratky -- Slovník pojmů -- Pravidla pravopisu -- Výslovnost slov domácích -- Přízvuk -- Ráz -- Spojení souhlásek -- Závazné změny -- Nepovinné změny -- Nespisovné (nepovolené) změny -- Hlásky a písmena české abecedy -- Písmena i/í a y/ý -- Písmeno ě -- Písmena ú a ů -- Shoda -- Shoda mezi podmětem a přísudkem -- Rod mužský životný -- Rod mužský neživotný nebo ženský -- Rod střední -- Několikanásobný podmět -- Shoda podle smyslu -- Předložka s -- Mít + příčestí trpné -- Přísudek jmenný se sponou -- Přístavek (apozice) -- Shoda v konstrukci jméno 1 jméno 2 -- Shoda podmětu/předmětu s doplňkem -- Souhláskové skupiny -- Předložky s a z -- Předpony 5 a z -- U sloves a slov od nich odvozených -- U příslovcí -- Spřežky -- Příslovečné spřežky -- Spřežky s platností jiných slovních druhů -- Délky samohlásek -- Tvoření slov -- Různé tvary téhož slova -- Přídavná jména na-cí, resp í -- Přejatá slova -- Výslovnost -- Délka samohlásek -- Pravopis -- Původní pravopis -- Pravopis původní i počeštěný -- Slova pravopisně počeštěná -- Velká písmena -- Vlastní jména a jména užívaná jako vlastní -- Obecné poučení o vlastních jménech -- Základní pravidla pro psaní velkých písmen u vlastních jmen -- Typy vlastních jmen -- Na začátku větných celků -- Vyjádření úcty, citového
vztahu k osobě nebo věci -- Ustálené zkratky, značky a zkratková slova -- Interpunkční znaménka -- Čárka (,) -- Čárka v souvětí -- Čárka ve větě jednoduché -- Tečka (.) -- Tečka a závorka -- Tečka a pomlčka -- Středník (;) -- Otazník (?) -- Vykřičník (!) -- Dvojtečka (:) -- Uvozovky („",’»«) -- Tri tečky ( ) -- Závorky ()// [] <>: -- Odsuvník (apostrof) (’) -- Lomítko (/) -- Spojovací čárka (spojovník, divis) (-) -- Podstatná jména -- Složená přídavná jména -- Spojka-// -- Mezi částmi slova -- Pomlčka (-) -- Dělení slov -- Přímá řeč -- Zkratky a značky -- Zkratky -- Akademické tituly, vědecké hodnosti -- Obchodní společnosti -- Značky -- Číslice -- Iniciálové zkratky a iniciálová zkratková slova -- Iniciálové zkratky -- Iniciálová zkratková slova -- Zkratková slova -- Přechylování příjmení -- Česká příjmení -- Cizí příjmení -- Patronymika (patronyma) -- Matronymika (metronymika, matronyma) -- Dvě příjmení -- Výslovnost cizích jmen (a zásady transkripce) -- Albánština -- Angličtina -- Běloruština -- Bulharština -- Čínština -- Dánština -- Estonština -- Finština -- Francouzština -- Chorvatština -- Islandština -- Italština -- Japonština -- Katalánština -- Latina -- Litevština -- Lotyština -- Maďarština -- Němčina -- Nizozemština -- Norština -- Polština -- Portugalština -- Rumunština -- Ruština -- Řečtina -- Slovenština -- Slovinština -- Srbština
-- Španělština -- Švédština -- Ukrajinština -- Vietnamština -- Pravopisný slovník Přílohy -- Antická jména -- Slovník zkratek -- Citátová slova a spojení -- Italská hudební terminologie Zvláštnosti skloňování

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC