Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.9) Půjčeno:41x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2002
490 s. : il.

objednat
ISBN 80-7262-089-4 (soubor ; váz.)
ISBN 80-7262-078-9 (váz.)
Obsahuje černobílé fotografie, úvod, poznámky, údaje o autorech
Bibliografie: s. 462-487
Chování - poruchy - studie
Osobnost - deprivace - studie
000130736
ÚVOD ...9 // OBECNÁ STUPIDOLOGIE ...15 // Racionalita a kritické myšlení ...16 // Úzká a široká definice racionálního chování ...16 // Teorie racionální volby ...17 // Sociologická teorie racionální volby ...18 // Manželství a rozvody ...18 // Děti ...18 // Náboženství ...19 // Vztahy pohlaví a rodiny ...20 // Racionalita a každodenní zkušenost ...20 // Rozhodování ...23 // Rozhodování je ovlivňováno způsobem, // jakým vnímáme a hodnotíme rizika ...23 // Vliv emocí na rozhodování ...26 // Rozhodování ovlivňuje zarámování problému (framing effect) ...27 // Rozhodujeme se na základě naučených pravidel 29 // Rozhodování ovlivňuje míra nejistoty ...30 // Rozhodujeme se na základě hodnot, // které předmětům a jevům přisuzujeme ...30 // Teorie omezené racionality ...31 // Proč je naše racionalita omezená? ...32 // Simonova teorie omezené racionality ...33 // Základy slupidolonie - Život s deprivanty II // Stereotypy ...37 // Jak se stereotypy užívají? ...44 // Změna stereotypu ...46 // Sbližováni ekonomického a psychologického pohledu na racionalitu ...47 // Sociální dilemata ...51 // Jak lze sociální dilemata řešit? ...55 // Kritické myšlení jako základní nástroj racionality v každodenním životě všech lidí ...63 // Vývoj jazyka, řeěi a kritického myšlení ...66 // Stupidita a iracionalita ...68 // Definice stupidity ...70 // Stupidita a skupinová soudržnost ...73 // Jazyk jako nástroj stupidity ...73 // Jazyk a myšlení ...74 // Emoční paměť ...75 // Zdroje stupidity ...82 // Iracionalita ...86 // Omyl plynoucí z prvního dojmu ...87 // Emoční a sociální příčiny iracionality ...89 // Myšlenkové chyby ...95 // Propaganda a logické klamy ...113 // Pilíře propagandy ...116 // Základní nástroje propagandy ...118 // Cejchy a svatozáře ...119 // Eufemismy a slogany neboli propagandistická sémantika ...122 //
Celebrity ...124 // Obyčejný člověk ...124 // Jedna rodina ...125 // Strach ...125 // Veřejnost ve smyslu užívaném sdělovacími prostředky? ...143 // Pravděpodobné nejpřesnější popis moderní manipulující politické propagandy ...144 // Logické klamy ...156 // Věda, antivěda, absurdita ...192 // Vědecká metoda ...192 // Základní procesy ...193 // Integrované procesy ...194 // Antivěda ...202 // Vědy o mozku, lidské hodnoty, // Goodwinova argumentace ...211 // Religiozita, transcendence, církve ...214 // Scientisté a »religisté« ...220 // Šíření absurdity ...223 // Postmodernismus ...225 // Postmodernistický generátor ...231 // III Teoretická možnost vzniku některých částí // postmodernismu ...232 // Devět příčin víry v absurditu ...233 // UŽITÁ STUPIDOLOGIE ...263 // Úvod ...264 // Bída ...266 // Bída, nemocnost, úmrtnost ...273 // Vztah bídy, nemocnosti a úmrtnosti ...273 // Relativní a absolutní bída ...274 // Koncentrace bídy a bohatství ...277 // Míra hrubého domácího produktu a úmrtnosti 280 // Klasifikace bezdomovců ...305 // Příčiny bezdomovectví ...306 // Hlad ...320 // Násilný a organizovaný zločin ...336 // Vývoj kriminality dětí a mladistvých // v České republice ...347 // Světový organizovaný zločin ...350 // Válka a genocida ...353 // Definice války, genocidy, etnocidy a politicidy ...353 // Příčiny válek ...354 // Jak se na vzniku válek podílejí političtí vůdci? ...360 // Základy stupidologie - Život s deprivanty II // Klíčová rozhodnutí a zdravotní stav // politických vůdců ...362 // »Malé« soudobé války ...367 // Možnost jaderné války ...375 // Prohlášení o odstranění jaderných zbraní // z roku 1995 - Abolition 2000 ...381 // Návrh zásad americké jaderné zbrojní politiky // v 21. století ...384 // Ruský postoj k modernizaci jaderných zbraní ...387 //
Nehody vojenských jaderných sil ...388 // Náklady na jaderné zbrojení a udržování zbraní ...390 // Základní principy teorie odstrašování ...391 // Závěrem ...408 // DODATKY ...411 // Poznámky ...412 // Literatura ...462 // Autoři ...489
(OCoLC)48795830
cnb001067896

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC