Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Dotisk 1. vyd.
Ostrava : Vysoká škola báňská - Technická univerzita, 2000
134 s. : il.

objednat
ISBN 80-7078-340-0 (brož.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, grafy, bibliografické citace
Prostředí životní - učebnice vysokošk.
000130740
OBSAH // PŘEHLED ZKRATEK V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ str. 1 // 1. EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 3 // 2. ZÁKLADNÍ EKOLOGICKÉ POJMY A VZTAHY 5 // 2.1 Prostředí 5 // 2.2 Biotické složky prostředí 5 // 2.2.1 Buňka 5 // 2.2.2 Jedinec (Individuum) 5 // 2.2.3 Populace (Demos) 6 // 2.2.4 Společenstva 9 // 2.3 Ekosystém 11 // 2.3.1 Tok energie 12 // 2.3.2 Produktivita 13 // 2.3.3 Trofická struktura ekosystémů 14 // 2.3.4 Potravní (trofické) řetězce 15 // 2.4 PŮSOBENÍ FAKTORŮ PROSTŘEDÍ 19 // 2.4.1 Limitující a produkční faktory 19 // 2.4.2 Přeměňující vlivy 20 // 3. ENERGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 23 // 3.1 Energie v ekologickém pojetí 23 // 3.2 Člověk a energie 24 // 3.3 PŘÍRODNÍ ZDROJE ENERGIE 27 // 3.4 Energie a životní prostředí 32 // 4. HODNOCENÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 37 // 4.1 Znečišťování a znečištěné ovzduší 37 // 4.2 Povaha a vlastnosti znečišťujících látek 39 // 4.3 Limity znečišťování ovzduší 54 // 4,4 Koncentrace (obsahy) znečišťujících látek 57 // 4.5 MĚŘENÍ A VÝPOČET EMISÍ 61 // ZNEČIŠŤOVÁNÍ VOD 65 65 // Vlastnosti a funkce vody // 5.2 Znečišťování vod 67 // 5.3 Povaha a vlastnosti znečišťujících látek 70 // 5.4 Přípustné znečišťování vod 73 // 5.5 VÝPOČTY KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK 74 // 5.6 Biochemické procesy 75 // 6. ZNEČIŠŤOVÁNÍ PŮDY 79 // 6.1 Vlastnosti a funkce půdy 79 // 6.2 Znečišťování půdy 81 // 6.3 Povaha a vlastnosti znečišťujících
látek 83 // 6.4 Přípustné znečišťování půd 87 // 7. ZNEČIŠŤOVÁNÍ ODPADY // 7.1 ZÁKLADNÍ POJMY A VZTAHY // 7.2 Druhy a kategorizace odpadů // 7.3 VZNIK, VYUŽITÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ ODPADŮ // 8. ZNEČIŠŤOVÁNÍ FYZIKÁLNÍMI VLIVY // 8.1 HLUK // 8.2 Ionizující záření // 8.3 Elektromagnetické záření // 8.4 Tepelné vlivy znečištění // 9. GLOBÁLNÍ ZNEČIŠŤOVÁNÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ // 9.1 KYSELÉ DEŠTĚ // 9.2 Oteplování Země // 9.3 Ozonová vrstva Země // 9.4 Smogy // 10. DŮSLEDKY ZHORŠOVÁNÍ STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ // 10.1 Důsledky změn zhoršování životního prostředí // 10.2 Kontaminace potravního řetězce // 10.3 Toxicita a genotoxicita znečišťujících látek // 10.4 Perzistence a bioakumulace znečišťujících látek

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC